Akord

*     Gries, Francie     *      1987 - 1989     *     1 × ročně     *


 

Časopis hnutí Pro Cooperatione, které vzniklo 21. 9. 1986 ve Vídni a které sdružovalo jednotlivce i kolektivní představitele protikomunistické opozice ve východních zemích (č. 1 obsahuje deklaraci hnutí a další informace).

Vedle českojazyčné verze vycházely mutace bulharská, litevská, lotyšská, polská, rumunská a ukrajinská. Časopis redigoval Litevec Algis Klimaitis. Příspěvky se zabývaly mezinárodní politickou situací zejména s ohledem na postavení národů střední a východní Evropy.

Akord: List Pro Cooperatione / Algis Klimaitis. - Gries: Pro Cooperatione. 15 × 10,5 cm, 16 s. Průběžné číslování. Vyšla čísla 1/1987; č. 2/1988; č. 3/1989.

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň viz


1987

1 - pdf-ocr