Československé noviny

Nezávislý informační list čs. demokratických uprchlíků v Německu. Vydání pro čs. campy.


*     Ludwigsburg, Forchheim     *     1949 - 1950     *     týdně     *


Zpravodajský časopis určený čtenářům v uprchlických táborech v Německu založili a v táboře v Ludwigsburgu vydávali a redigovali Vojtěch Nevlud-Duben a Jan Tůma, zpočátku za spolupráce Ferdinanda Peroutky, Josefa Jostena, Vladimíra Noska, Otto Gráfa a Ladislava Feierabenda. První číslo vyšlo 20. ledna 1949 a pod původním názvem list vycházel do č. 27, které vyšlo 9. července 1949. Počínaje následujícím číslem Iist vycházel pod názvem FCI - Information Service of Free Czechoslovakia s podnázvem Vydáni pro campy (event. Vydáni pro čs. campy v Evropě) - Československé noviny. Editorem se stal J. Josten, redaktorem českého vydání V. Nevlud-Duben.
Číslování navazovalo na původní ČN, s novým názvem tedy vyšla čísla 28-46 (od 24. srpna do 30. prosince 1949). V roce 1950 vycházel druhý ročník, list se ovšem vrátil k původnímu názvu Československé noviny a vedle nového číslování sledoval i původní (číslo 1(47) vyšlo 6. ledna 1950). Od čísla 9(55)/1950 převzal vedení redakce Otto Gráf. Číslo 20(66) je věnováno přemístění ludwigsburských uprchlických táborů do Forchheimu, kde se tedy usídlila i redakce ČN. Číslo 26(72) z 18. června 1950 je posledním číslem II. ročníku této řady Československých novin. V té době došlo pravděpodobně k rozkolu v redakci. Skupina kolem J. Jostena začala v Londýně od roku 1951 vydávat týdeník Čechoslovák v zahraničí, zatímco skupina O. Gráfa pokračovala ve vydávání původního titulu, avšak s novým názvem Československé nezávislé noviny a s novým číslováním i ročníkováním. Bezprostředně následující číslo vyšlo 25. června 1950 s označením I. ročník a s novým dvojím číslováním pod číslem 19(27): jednalo se totiž o celkem 19. číslo pod vedením O. Gráfa (tím prvním bylo č. 9/1950 původních Čs. novin) a o celkově 27. číslo v roce 1950.

Československé noviny; Czechoslovak News: Nezávislý informační list čs. demokratických uprchlíků v Nčmecku: Information Service for Czechoslovak Dem. Refugees: Vydáni pro čs. campy / Vojtěch Nevlud Duben, Jan Tůma, Otto Gráf. - Ludwigsburg: FCI Informační služba svobodného Československa. 30×21 cm, 6-50 s. Vycházely jako týdeník v letech 1949-50. - Během roku 1949 změna názvu na FCI - Information Service of Free Czechoslovakia s podnázvem Vydání pro campy (ev. Vydání pro čs. campy v Evropě) - Československé noviny. - Od č. 1/50 opět původní název, podnázev Vydáni pro čs. campy, druhý podnázev FCI Information Service of Free Czechoslovakia. - Od č. 9/50 pouze druhý podnázev. - Název a podnázev v tiráži není vždy totožný s údaji v záhlaví. - Od č. 27/50 změna názvu na Československé nezávislé noviny. - V několika číslech uvedena adresa Maison d'Espagne, Paris. - Ve fondu LP jsou dvě č. 25/50 a 26/50 s rozdílnou grafickou úpravou titulního listu, v druhém případě také chybně tištěna s. 2. - Zvláštní příloha k č. 13/50 Stalo se v poslední minutě. Č. 20(66)/50 je zvláštním vydáním věnovaným přemístění ludwigsburských táborů do Forchheimu. - V č. 20(28)/50 Příloha k 6. červenci, kterou sestavil O. Odložilík.

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň viz


Československé noviny

1949

9 - pdf-ocr
26 - pdf-ocr
36-37 - pdf-ocr
38 - pdf-ocr
40 - pdf-ocr
41 - pdf-ocr
44 - pdf-ocr
45 - pdf-ocr
46 - pdf-ocr

1950

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr
7 - pdf-ocr
8 - pdf-ocr
9 - pdf-ocr
10 - pdf-ocr
11 - pdf-ocr
12 - pdf-ocr
13 - pdf-ocr
14 - pdf-ocr
15 - pdf-ocr
16 - pdf-ocr
17 - pdf-ocr
18 - pdf-ocr
19 - pdf-ocr
20 - zvl. vydání - pdf-ocr
21 - pdf-ocr
22 - pdf-ocr
23 - pdf-ocr
24 - zvl. vydání - pdf-ocr
25 - pdf-ocr
26 - pdf-ocr
26 - dotisk - pdf-ocr

Československé nezávislé noviny

1950

19 - pdf-ocr
20 - pdf-ocr
21 - pdf-ocr
22 - pdf-ocr
23 - pdf-ocr
24 - pdf-ocr
25 - pdf-ocr
26 - pdf-ocr
27 - pdf-ocr
28 - pdf-ocr
29 - pdf-ocr
30 - pdf-ocr
31 - pdf-ocr
32 - pdf-ocr
33 - pdf-ocr
34 - pdf-ocr
35 - pdf-ocr
36 - pdf-ocr
37 - pdf-ocr
38 - pdf-ocr
39 - pdf-ocr