Slovo

časopis gréckokatolíkov


*     Trnava     *     1969 –      *     měsíčně     *


Rediguje red. rada, později dr. Emil Korba. Zodp. red. Ladislav Hučko.

Vydáva Spolok sv. Vojtecha v Trnave v CN.


1969

1-2 - pdf-ocr    14. února - mimoriadne číslo k 1100. výročiu úmrtia sv. Cyrila - pdf-ocr    3 - pdf-ocr       5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr

1970

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3-4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7-8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr    11 - pdf-ocr    12 - pdf-ocr    13 - pdf-ocr    14 - pdf-ocr       16 - pdf-ocr

1971

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    7 - pdf-ocr    8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr    11 - pdf-ocr    12 - pdf-ocr

1972

1 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7 - pdf-ocr    8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr    11 - pdf-ocr    12 - pdf-ocr