To

časopis pro politiku a kulturu


*     Brno     *     1988 -- 89     *     ?     *


Redaktor Vuk Kratěna (zveřejněný v 1. čísle).


1 - uzávěrka říjen 1988, vyšlo leden 1989 - pdf-ocr

Obsah:

Slovo redakce, A ještě jedno slovo

Blokové téma: stalinismus - Úvod | Adam MICHNIK - Smělejší sny (Otázky kolem stalinismu) | Vůdce, car a Ejzenštejn | David DUNN - Dobrý fabián padlý mezi stalinisty | Ludmila UVAROVOVÁ - Vasilij
Původní rozhovor pro náš časopis - Zbigniew BUJAK - Je třeba být ve střehu a opatrně balancovat
Polemika - Günter KUNERT - O smyslu protestu
Poezie - David OST - Básně
Reportáž - František KŘEMIL - Vlakem do Dajr az-Zoru
Povídky - Martin KOPECKÝ - povídky
Osobnosti - Diana PINTO - Raymond Aron | Raymond ARON - Paměti
Rozhovor - Josif BRODSKIJ - Člověka je možné zachránit
Historický subjektiv - Zbigniew MARKOWSKI - Geneze, vývoj a pád plánů na československo-polskou federaci
Literární překlad - Arsenij TARKOVSKIJ - povídky
Zapomenutá Evropa - Úvod | PETR - Sicílie
Ze sklepa či z půdy - Ferdinand PEROUTKA - Revoluce či co?
Dokumenty - Projev Borise JELCINA
Řádky z kultury - Literatura - S. P. Zalygin o románu "1984" - Příběh o vládě teroru
FILM - Nedoceněný debut
DIVADLO - Hrdina a byrokrat
TISK - Informace o sovětských časopisech; Brněnská ekologická Veronica
HUDBA - Dobrý den, pane Hutko
Klenotnice moudrosti - Kim IR-SEN - Ču-čche
Listovní tajemství - Jiří KALOUSEK - Milá Yveto Fordová
Dobrá nálada - Pomerančová alternativa
Malý kurs praktické demokracie
Kvíz - Chcete nahlédnout do svého vnitra?
Čtenářova prémie - Martin ČERMÁK - Poslední Nedělní zápisník
Vzpomínka - Jan Pukalík zemřel
O autorech
V příštím čísle