To

časopis pro politiku a kulturu

 

*     Brno     *     1988 – 89     *     ?     *

 

Redaktor Vuk Kratěna (zveřejněný v 1. čísle).

 

1 - uzávěrka říjen 1988, vyšlo leden 1989 - pdf-ocr

Obsah:
Slovo redakce, A ještě jedno slovo
Blokové téma: stalinismus – Úvod 3 | Adam MICHNIK - Smělejší sny (Otázky kolem stalinismu) 4 | Vůdce, car a Ejzenštejn 24 | David DUNN - Dobrý fabián padlý mezi stalinisty 31 | Ludmila UVAROVOVÁ - Vasilij 39
Původní rozhovor pro náš časopis | Zbigniew BUJAK - Je třeba být ve střehu a opatrně balancovat 48
Polemika – Günter KUNERT - O smyslu protestu 54
Poezie – David OST - Básně -59
Reportáž – František KŘEMIL - Vlakem do Dajr az-Zoru 70
Povídky – Martin KOPECKÝ - povídky 73
Osobnosti – Diana PINTO - Raymond Aron 82 | Raymond ARON - Paměti 85
Rozhovor – Josif BRODSKIJ - Člověka je možné zachránit 101
Historický subjektiv – Zbigniew MARKOWSKI - Geneze, vývoj a pád plánů na československo-polskou federaci 105
Literární překlad – Arsenij TARKOVSKIJ - povídky 119
Zapomenutá Evropa – Úvod 128 | PETR - Sicílie 129
Ze sklepa či z půdy – Ferdinand PEROUTKA - Revoluce či co? 139
Dokumenty – Projev Borise JELCINA 142
Řádky z kultury – Literatura - S. P. Zalygin o románu "1984" - Příběh o vládě teroru | FILM - Nedoceněný debut | DIVADLO - Hrdina a byrokrat | TISK - Informace o sovětských časopisech | Brněnská ekologická Veronica | HUDBA – Dobrý den, pane Hutko 145
Klenotnice moudrosti – Kim IR-SEN - Ču-čche 161
Listovní tajemství – Jiří KALOUSEK - Milá Yveto Fordová 166
Dobrá nálada – Pomerančová alternativa 170
Malý kurs praktické demokracie 175
Kvíz – Chcete nahlédnout do svého vnitra? 177
Čtenářova prémie – Martin ČERMÁK - Poslední Nedělní zápisník 179
Vzpomínka – Jan Pukalík zemřel 183
O autorech 184
V příštím čísle 188