Dialog 88 (89)


*     1988 - 1989     *     Praha     *     měsíčně     *


Legenda (nové okno): J. Posset Česká samizdatová periodika 1968-89

A.
1. Dialog 88
3. Iniciativní skupina formující společenství za socialistickou přestavbu (3-5)
4. [Praha]
6. A4
7. [15]-[24]
8. cyklostyl; sešito v papíru
12. 1x měsíčně
13. 5
14. 1/[09-88];*2/10-88; 3/[11-88]; 4/[12-88];*5/01-89 [sic]
1989-[Dialog 89] 5 čísel.

B.
1. Časopis pro politiku reformně komunistického směru.
3. Anonymy, šifry, plná jména; a Č. Císař, A. Dubček, J. Hájek, M. Hájek, Z. Jičínský.
4. a) Eseje, statě, manifesty, prohlášení, proslovy, rozhovory, autentické zpravodajství.
b) Reformní komunismus roku 1968 a současnosti (prohlášení účastníků reformního procesu roku 1968), perestrojka (v SSSR a ČSSR), aktuální politické události (Dubčekova návštěva v Itálii roku 1988) z hlediska reformních komunistů.
c) Převázně původní příspěvky; několik překladů z L'Unita
7. Z Iniciativní skupiny formující společenství za socialistickou přestavbu vznikl v únoru 1989 Klub za socialistickou přestavbu Obroda

C.
2. Vilém Prečan, "Samizdatová periodika 1977-1988", Acta 5-8/88, 57.
"Dialog 88", Infoch 18/88. (1)
"Dialog 88", Infoch 21/88. (2)
"Dialog 88", Infoch 21/88. (3)
"Dialog 88", Infoch 1/89. (4)
"Dialog 88", Infoch 4/89. (5)
3. red., "Na cestu", Dialog 88 1/[88].

zdroj: Posset 1993 viz


V č. 1/1989 text V. Kabrny Založení klubu Obroda a v č. 4/1989 Programové teze Klubu obroda. Časopis stojí na pozicích reformního komunismu 1968 Z. Jičínský : Druhá poznámka o socialistickém právním státu - číslo 2/1988, prohlášení protagonistů reformního procesu 1968, zabývá se perestrojkou v SSSR a ČSSR (J. Sláma: Dubčekův návrat do mezinárodní politiky - 5/1988, M. Hájek: Možnosti první etapy demokratizace - 2/1989, V. Šilhán: Východiska reforem v ČSSR - 3/1989 a V. Mencl Poučení z dvaceti let normalizačního vývoje - 5 / 1989) a aktuální politické události prezentuje z pohledu komunistických reformátorů (Z. Jičínský: Alexander Dubček v Itálii! Pohled z Prahy - 4/1988). Dvě zvláštní čísla byla věnována „Palachovu týdnu" a XVIII. Kongresu Socialistické internacionály.

dle: Mella 2011 viz, doplněno


1988

1 - pdf-ocr   2 - pdf-ocr   3pdf-ocr   4 - pdf-ocr   5 - pdf-ocr

1989

1pdf-ocr   2pdf-ocr   3pdf-ocr   4 - pdf-ocr   5pdf-ocr   10 - pdf-ocr   mimoř. č. - Palachův týden - pdf-ocr   mimoř. č. - "Jak Napoleonův..." - pdf-ocr