Informační zpravodaj Čs. helsinského výboru


*     Praha     *     1989 -     *     ?     *


IZ vydával Československý helsinský výbor (ČSHV), ustavený v listopadu 1988. V prosinci 1988 se stal členem člen Mezinárodní helsinské federace. Svoji legitimitu opíral o vídeňský dokument KBSE (Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě), jehož bylo komunistické Československo signatářem a který byl, coby mezinárodní smlouva, nadřazen vnitrostátním zákonům, které byly k podobným iniciativám nepříznivé až nepřátelské.

"Chceme tedy zejména napomáhat tomu, aby zásady a ustanovení Závěrečného aktu i následných jednání KBSE, týkající se lidských práv - a to nejen plén konferencí, ale i odborných setkání expertů - byly u nás dostatečně zveřejňovány. Dále chceme přispívat k jejich uvádění do praxe, zaznamenávat případy jejich porušování a napomáhat jejich řešení. (z ustavujícího textu Čs. helsinského výboru)."

Členy ČSHV byli Jiří Hájek, Rudolf Battěk, Ján Čarnogurský, Josef Danisz, Jiří Dientsbier, Bohumil Doležal, Jan Dus, Michael Dymáček, Václav Havel, Jana Chržová, Bohumír Janát, Zdeněk Jičínský, Vladimír Kadlec, Eva Kantůrková, Rita Klímová, Miro Kusý, Ladislav Lis, Emil Ludvík, Milan Machovec, Václav Malý, Eman Mandler, Anna Marvanová, Martin Palouš, Radim Palouš, Bedřich Placák, Jan Svoboda, Libuše Šilhánová, Milan Šimečka, Jan Štern, Karel Štindl, Petr Uhl a Jan Urban.

Kontaktní jména v IZ byla Jiří Hájek, Ladislav Lis a Václav Malý .


1989

1 - pdf-ocr