Cesty


*     [Praha]     *     1976 - 1989?     *     nepravidelně     *


Legenda (nové okno): J. Posset Česká samizdatová periodika 1968-89

A. 1. Cesty
3. anonym
4. [Praha]
6. A4
7. [43]-[137]; paginováno ([7]); .průklep; sešito v polopevných deskách
9. ilustrace
12. asi 2x ročně
13. pravděpodobně 9
14. [1]/?[76]; ?[2]/[konec roku 1977]; ?[3]/12-78; ?[4]; ?[5]; ?|6|; ?[7]; [8]/[80]; ?[9]; 1989x

B. 1. Časopis pro kulturu, filozofii a politiku.
2. Obsah.
3. Většinou plná jména, také šifry
a) M. Balabán, E. Bondy, A. Březina, P. Domin, K. Havlíček Borovský, L. Hejdánek, S. Karásek, J. Kozlík, P. Krejčí, J. Patočka, O. Pavel, Jiří Ruml, J. Slánská, K. Soukup, J. Šimsa, M. Šimsová, J. Tomin, J. S. Trojan;
b) R. Bach, V. Hugo, M. L. King, F. Nietzsche, A. Solženicyn, T. Stoppard. 4.a) Eseje, statě, poznámky, dokumenty, dopisy, próza, poezie, kázání, aforismy. b) Filozofické a teologické eseje (etika, moc, nenahraditelnost církve, Bible, existence Boží, víra v absolutismu; židovská problematika); beletrie (básně, povídky, drama); lidská práva (protokol procesu proti členům Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných [VONS] z roku 1979, obhajoby, apely, informace, otevřené dopisy); kultura (bytové divadlo V.Chramostové). c) Asi polovina původních příspěvků a polovina převzata ze samizdatů či z dříve oficiálně vydaných knih; několik překladů.

C. 3. Miroslav Žák, "Na cestu Cestám: Místo úvodu", Cesty [1]/?[76].

D. Rozhovor s vydavatelem (5. 5. 89):
1. Praha.
2. 10-20.
3. Průklep.
5. Roku 1975 se pět osob rozhodlo založit nezávislý časopis: bez zkušeností, zpočátku pomalé vypracování koncepce; nepravidelná periodicita z bezpečnostních důvodů nepoužívali ani číslování ani datování; od roku 1977 vzniká více časopisů a edic; mnozí emigrovali. Skupina se začíná rozpadat; 1979: poslední číslo.
6. Kulturně politický časopis, konkrétní informace v tehdejší beznaději; obsah: rozsáhlejší studie, statě, dokumenty (protokoly o politických procesech); později i židovská tematika.
7. Hlavně domácí autoři.
8. Převážně evangelíci; nejméně 40 osob.
14. Bez tradice; Cesty byly tou dobou úplnou novinkou.
15. Bezplatně.

zdroj: Posset 1993 viz


1976

1 - pdf-ocr

1977

2 - pdf-ocr

1978

[3] prosinecpdf-ocr

3?pdf-ocr - zač.: "OBSAH: 1. M. BALABÁN - EDITORIÁL, 2. L.S.SENGHOR - ELEGIE PRO M.L.KINGA /báseň/, 3. V.HUGO - EZECHIEL..."

4pdf-ocr

5 - pdf-ocr

bez vročení / čísla - pdf-ocr - zač.: "Vím, že svým přesvědčením /o spjatosti umění s náboženstvím/ narazím... Jan Zrzavý; 34 s.

bez vročení / číslapdf-ocr - zač.: [obsah] "1. KÁZÁNÍ, 2. F. NIETZSCHE - O CÍRKVI, 3. A. SOLŽENICYN - NEŽÍT SE LŽÍ..."