Cesty

*     1976 - 1989?     *     [Praha]     *     nepravidelně     *

 

 
 
A.
1. Cesty;
3. anonym;
4. [Praha];
6. A4;
7. [43]-[137]; paginováno ([7]); .průklep; sešito v polopevných deskách;
9. ilustrace;
12. asi 2x ročně;
13. pravděpodobně 9;
14. [1]/?[76]; ?[2]/[konec roku 1977]; ?[3]/12-78; ?[4]; ?[5]; ?|6|; ?[7]; [8]/[80]; ?[9]; 1989x
 
B.
1. Časopis pro kulturu, filozofii a politiku.
2. Obsah.
3. Většinou plná jména, také šifry; a) M. Balabán, E. Bondy, A. Březina, P. Domin, K. Havlíček Borovský, L. Hejdánek, S. Karásek, J. Kozlík, P. Krejčí, J. Patočka, O. Pavel, Jiří Ruml, J. Slánská, K. Soukup, J. Šimsa, M. Šimsová, J. Tomin, J. S. Trojan; b) R. Bach, V. Hugo, M. L. King, F. Nietzsche, A. Solženicyn, T. Stoppard.
4.a) Eseje, statě, poznámky, dokumenty, dopisy, próza, poezie, kázání, aforismy.
b) Filozofické a teologické eseje (etika, moc, nenahraditelnost církve, Bible, existence Boží, víra v absolutismu; židovská problematika); beletrie (básně, povídky, drama); lidská práva (protokol procesu proti členům Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných [VONS] z roku 1979, obhajoby, apely, informace, otevřené dopisy); kultura (bytové divadlo V.Chramostové).
c) Asi polovina původních příspěvků a polovina převzata ze samizdatů či z dříve oficiálně vydaných knih; několik překladů.
 
C.
3. Miroslav Žák, "Na cestu Cestám: Místo úvodu", Cesty [1]/?[76].
 
D. Rozhovor s vydavatelem (5. 5. 89):
1. Praha.
2. 10-20.
3. Průklep.
5. Roku 1975 se pět osob rozhodlo založit nezávislý časopis: bez zkušeností, zpočátku pomalé vypracování koncepce; nepravidelná periodicita z bezpečnostních důvodů nepoužívali ani číslování ani datování; od roku 1977 vzniká více časopisů a edic; mnozí emigrovali. Skupina se začíná rozpadat; 1979: poslední číslo.
6. Kulturně politický časopis, konkrétní informace v tehdejší beznaději; obsah: rozsáhlejší studie, statě, dokumenty (protokoly o politických procesech); později i židovská tematika.
7. Hlavně domácí autoři.
8. Převážně evangelíci; nejméně 40 osob.
14. Bez tradice; Cesty byly tou dobou úplnou novinkou.
15. Bezplatně.
Zdroj: Posset 1993 viz
 

 

1976

1 - pdf-ocr

 

1977

2 - pdf-ocr

 

1978

[3] prosinecpdf-ocr

 

. . .

3?pdf-ocr - zač.: "OBSAH: 1. M. BALABÁN - EDITORIÁL, 2. L.S.SENGHOR - ELEGIE PRO M.L.KINGA /báseň/, 3. V.HUGO - EZECHIEL…"

4pdf-ocr

5 - pdf-ocr

 

bez vročení / čísla - pdf-ocr - zač.: "Vím, že svým přesvědčením /o spjatosti umění s náboženstvím/ narazím… Jan Zrzavý; 34 s.

bez vročení / čísla - pdf-ocr - zač.: [obsah] "1. KÁZÁNÍ, 2. F. NIETZSCHE - O CÍRKVI, 3. A. SOLŽENICYN - NEŽÍT SE LŽÍ…"