Dobré dílo

Josef Florian zahájil Dobré dílo, hlavní staroříšskou knižnici, v roce 1912 ve Velké u Strážnice. Do jeho smrti v ní vyšlo 142 knih, dalších 7 publikovaly po válce jeho děti; celkem 149 (poslední v roce 1948).
První dva tituly vydal Josef Florian ve Velké u Strážnice (oba 1912), svazek č. 5/1912 Matěj Fencl v Uhříněvsi, svazek č. 6/1913 Otto Albert Tichý v Osvětimanech, následující svazky - až do č. 51/1918 - vydával Antonín Ludvík Stříž (č. 7/1913-12/1913 v Osvětimanech, ostatní ve Staré Říši). Ve svazcích č. 52/1918-56/1919 je jako vydavatel uveden Zdeněk Černý ve Staré Říši, v č. 57/1919 Antonie Florianová rovněž ve Staré Říši, ve svazcích č. 58/1919-65/1920 je v pozici vydavatelky Stanislava Jílovská v Praze, v č. 69/1920-74/1921 opět Stanislava Jílovská a spolu s Martou Florianovou ve Staré Říši. Poté - až do svazku č. 140/1941 - jen Marta Florianová (s výjimkou svazku č. 120/1936, Svatý Diot, vydavatel Michael Florian). V závěru edice se střídají Marta Florianová a Josef Václav Florian, ve svazcích č. 141/1941-143/1942 je uveden Josef [Václav] Florian, ve svazku č. 146/1946 není nakladatel uveden vůbec. Po roce 1927 vycházely v edici též ruční tisky staroříšské provenience.

zdroj: Stankovič 2008 viz


1. POSLÁNÍ MARIE-JOSEFY
Z francouzštiny přeložil Josef Florian. Ilustroval Josef Váchal. Velká u Strážnice, Josef Florian 1912. 125, [4] s. Formát 14,5 × 9,5 cm. - Dřevoryt od Josefa Váchala na titulním listu a na obálce. „Z francouzského originálu přeložil a v nedostatku přátel Studia jen s pomocí Boží vydal Josef Florian." 350 nečíslovaných výtisků, z toho 50 na ručním papíře. Vytiskl Kryl a Scotti v Novém Jičíně typy Ver Sacrum. Modrý a žlutý tisk na obálce, černý a žlutohnědý na titulním listu a v textu.

2. BLOY Leon: Čtyři léta Zajetí v Prasečím na Marně. 1900-1904
Z francouzštiny přeložil Josef Florian. Ilustroval Léon Bloy. Velká u Strážnice, Josef Florian 1912. 245, 143 s. Formát 22,5 × 14; (vnitřní archy 22 × 14) cm. - „Deník Leona Bloy." Viněta od L. Bloy na titulním listu a na konci textu, tamtéž další tři viněty od neuvedeného autora. Kniha vyšla nadvakrát, druhá část byla nedopatřením nově stránkována. 350 nečíslovaných výtisků, z toho 50 na ručním chamois, 300 na rýhovaném papíře. Vytiskl Kryl a Scotti v Novém Jičíně typy Římský mediaeval. Růžový a modrý tisk na obálce, červený, hnědý a žlutohnědý na titulním listu, jednotlivé strany orámovány jednoduchou žlutohnědou linkou. Quatre ans de captivité à Cochons-sur-Marne (Paris, Mercure de France 1905).
pdf-ocr

3. SCHWOB Marcel: Křižácká výprava dítek
Z francouzštiny přeložil Josef Florian. Ilustroval Josef Váchal. Osvětimany na Moravě, Otto Albert Tichý 1912. 37 s. Formát 14 × 10 cm. - Viněta na titulním listu, přebalu a na zvláštním listu na konci textu od Josefa Váchala; dále osm Váchalových iniciál v textu, vše dřevoryty. 350 výtisků, z toho 50 na ručním papíře subtonik. Vytiskl Kryl a Scotti v Novém Jičíně typy Ver Sacrum. Tmavě červená obálka se zeleným, bílým a oranžovým tiskem, hnědý a černý tisk na titulním listu a v textu (iniciály a názvy kapitol). La Croisade des enfants (Paris, Société du Mercure de France 1896)

4. [KATEŘINA SIENSKÁ, svatá]: Listy svaté Kateřiny Sienské
Uspořádal a předmluvu napsal Niccolo Tomasseo. Z italštiny přeložil Antonín Ludvík Stříž. Graficky upravil Karl Schwetz. Osvětimany. Antonín Ludvík Stříž 1912. 264 s. Formát 16 × 12 cm. - „Spisů svaté Kateřiny Sienské svazek první. V postupu časovém, jak uspořádány byly Mikulášem Tomasseem a vydány 1860 ve Florencii, se zřetelem i na odchylná čtení vydání předchozích, z jazyka italského věrně převedl Antonín Ludvík Stříž." Na titulním listu viněta od Karla Schwetze. Koncová viněta od Léona Bloy. 700 výtisků, z toho 50 na rýhovaném, 30 na hladkém a 620 na silném papíre Alexandra. Vytiskl František Obzina ve Vyškově. Červený tisk na obálce, světle hnědý a černý na titulním listu. Le lettere di s. Caterina da Siena (Firrenze, Barbèra 1860).
pdf-ocr

5. BRENTANO Klement: Život přesvaté Panny Marie. Dle vidění ctihodné Anny Kateřiny Emmerichové, řeholnice kláštera augustiniánského v Dülmenu
Z němčiny přeložil Matěj Fencl. Uhříněves, Matěj FencI 1912. 538 s. Formát 22 × 14 cm. - Vyzdobeno 21 vinětami z inkunábulí a 12 tříbarevnými iniciálami od různých autorů: . Titulní list upravil Karl Schwetz. Imprimatur. 540 nečíslovaných výtisků, z toho 60 na rýhovaném papíře Subtonic a 40 na ručním Subtonic chamois. Vytiskl Kryl a Scotti v Novém Jičíně typy Saeculum. Hnědá obálka se zlatým a černým tiskem, červený a černý tisk na titulním listu, iniciály červeně. Leben der heiligen Jungfrau. Nach den Betrachtungen der gottseligen Anna Katharina Emmerich aufgeschrieben von Clemens Brentano (München, Literarisch-Artistische Austalt 1854).

6. RILKE Rainer Maria: Povídky o Pánu Bohu
Z němčiny přeložil Tomáš Lipčík. Graficky upravil Karl Schwetz. Osvětimany, Otto Albert Tichý 1913. 153, [4] s. Formát 16 × 9,5 cm. - Obsahuje: Pohádka o rukou Božích; Cizí muž; Proč Pán Bůh chce, aby byli chudí; Kterak se do Ruska dostala zrada; Jak starý Timofej zpívaje umřel; Píseň o spravedlnosti; Scéna z Benátského Ghetta; O komsi, jenž kamenům naslouchá; Jak se stalo, že náprstek byl Pánembohem; Pohádka o smrti s cizím dodatkem; Spolek z naléhavé potřeby; O žebráku a pyšné slečně; Povídka vypravovaná tmě. 350 výtisků na „bílém jemném" ručním papíře. Vytiskl Kryl a Scotti v Novém Jičíně. Světic a tmavě modrý tisk na obálce, zelený a černý na titulním listu, jednotlivé strany orámovány zelenou dvojlinkou. Geschichte vom lieben Gott (Leipzig, Insel Verlag 1904).

7. [PIUS IX.]: Papeže Pia IX. Apoštolská konstituce Apostolicae Sedis Moderationi, o klatbách církevních
Z latiny přeložil Antonín Ludvík Stříž. Autor grafické úpravy neuveden. Osvětimany, Antonín Ludvík Stříž 1913. 20, [2] s. Formát 16 × 9,5 cm. - 350 nečíslovaných výtisků, z toho 50 na ručním papíře Alexandra. Vytiskl František Obzina ve Vyškově typy Saeculum. Tmavě žlutý tisk na obálce, tmavě zelený a červený na titulním listu (barevná verze obálky: černý tisk na tmavě hnědém podkladu). Apostolicae Sedis Moderationi (Romae, ex Typographia Rev. Cam. Apost. 1869).

8. FRANZ M. MELCHERS
Sestavil a z francouzštiny přeložil Josef Florian. Osvětimany, Antonín Ludvík Stříž 1913. VIII, 38 s., dva obrázky v příloze. Formát 16 × 12 cm. - 460 nečíslovaných výtisků. Vytiskl František J. Trnka v Třebíči typy Romana. Na zelené obálce červeně jméno autora. Obsahuje:
a) Melchers Franz M.: Na objasněnou. S. V-VIII.
b) Morice Charles: Franz M. Melchers. S. 1-32. - Uměnovědná stať u příležitosti Melchersovy výstavy.
c) Buysse Cyriel: Fysionomie Melchersova. S. 33-38. - Pravopis názvu zachován.
d) Biermé: Poznámka biografická. - Poznámka pod čarou na s. 17 z Journal des gens de lettres belges (15. června 1897).
e) Melchers Franz M.: [ Venkovská světnice.] - Litografie reprodukovaná trojbarevnou autotypií na křídovém papíře. Zmenšeno na 9 × 9 cm.
f) Melchers Franz M.: [Podzimní krajina.] - Litografie reprodukovaná trojbarevnou autotypií na křídovém papíře. Zmenšeno na 9 × 9 cm.

9. BLOY Leon: Epopeja byzantská a Gustav Schlumberger
Z francouzštiny přeložil Josef Florian. Osvětimany, Antonín Ludvík Stříž 1913. 174 s. Formát 14,5 × 9,5 cm. - 350 výtisků, z toho 50 na žlutavém ručním papíře Subtonik, 300 na bílém. Vytiskl Kryl a Scotti v Novém Jičíně typy Ver Sacrum. Černý a hnědý tisk na obálce a titulním listu, iniciály tištěny hnědě. ĽEpopée byzantine et Gustave Schlumberger (Paris, A. Blaizot 1906).
pdf-ocr

10. BLOY Léon: Stařec s Hory. Denník autorův 1907-1910
Z francouzštiny přeložil Otto Albert Tichý. Osvětimany, Antonín Ludvík Stříž 1913. 259 s. Formát 22 × 14 cm. - Předmluva Ondřeje Duponta. Na titulním listu autorský signet s jeho devisou. Pravděpodobně 350 výtisků, z toho 300 výtisků na jemném bílém papíře, 50 na ručním papíře Subtonic. Vytiskl Kryl a Scotti typy Římský mediaeval. Černý tisk na titulním listu. Le Vieux de la Montagnc, pour faire suite au Mendiant igrant, à Mon journal, à Quatre ans de captivité à Cochons-sur-Marne et à L´Inven- dable. 1907-1910 (Paris, Mercure de France 1911).
pdf-ocr

11. [ALŽBĚTA ŠENAVSKÁ, svatá]: Knihy vidění a zjevení svaté Alžběty Šenavské. Kteréžto jsou: Tři knihy vidění. Kniha cest božích. Kniha zjevení o svátém vojště panen kolínských. Listy téže svaté Alžběty a List opata Eckeberta příbuzným o smrti její
Z latiny přeložil Otto Albert Tichý. Osvětimany, Antonín Ludvík Střiž 1913. 323 s. Formát 15,5 × 9,5 cm. - Zapsal opat Eckebert. Přeloženo dle kritického vydání W. E. Rootha. Každý oddíl knihy uveden iniciálou reprodukovanou ze starých inkunábulí (dřevořezy, v některých svazcích ručně kolorovány). Titulní list a viněta na obálce od Karla Schwetze. Výše nákladu neuvedena, část na ručním papíře Alexandra. Vytiskl František Obzina ve Vyškově typy Saeculum. Některé exempláře v šagrénové vazbě s ručně zlacenou vinětou. Na obálce stříbrný tisk na červeném podkladě, červený a černý tisk na titulním listu a v textu, záhlaví, iniciály a finesy červeně.

12. BLOY Léon: Zoufalec. Lacrimabiliter! Kartusianské hodinky za mrtvé
Z francouzštiny přeložil Josef Florian. Osvětimany, Antonín Ludvík Stříž 1913. 305 s. Formát 22 × 16 cm. - Román. V textu řada vinět od různých anonymních autorů. Kniha tištěna od 1903 do 1913. 300 nečíslovaných výtisků. Prvních sedm archů vytiskla Dělnická tiskárna v Praze, zbytek František J. Trnka v Třebíči. Červenohnědý a černý tisk na hnědé obálce a titulní straně. Le Désespéré (Paris, A. Soirat 1886).
pdf-ocr

13. MISSAL ŘÍMSKÝ. Z ustanovení svatosvatého sněmu Tridentského obnovený a na rozkaz papeže sv. Pia V. vydaný a autoritou Klementa VIII., Urbana VIII., a Lva XIII. přehlédnutý
Z latiny přeložil Antonín Ludvík Stříž. Stará Říše, Antonín Ludvík Stříž 1914. LI V, 74 s. Formát 14,5 × 9,5 cm. - Věrný a úplný překlad se všemi rubrikami v textu. Za s. 74 čtyři nestránkované „příhrady" na vkládání později vydaných dvoj- a čtyřlistů s čtením a modlitbami na jednotlivé svátky: Proprium de Tempore (Mše na slavnosti Páně, neděle a dny v pořadí církevního roku), Proprium de Sanctis (Mše na svátky jednotlivých svatých), Commune sanctorum (Mše více svatým společné), Mše votivní a zádušní. Modlitby rozličné. Kolorovaná reprodukce starého dřevořezu na frontispice. 300 nečíslovaných výtisků na ručním anglickém papíře. Vytiskl Kryl a Scotti v Novém Jičíně typy Haiduk. Červený a černý tisk textu, jednotlivé strany orámovány červenou linkou.

14. REZENDE José Severiano de: Můj Flos Sanctorum
Z portugalštiny přeložil Antonín Ludvík Stříž. Vyzdobil a upravil Karl Schwetz. Stará Říše, Antonín Ludvík Stříž 1914. 333, [7] s. Formát 20 × 12 cm. - Vyzdobeno 14 oválnými vinětami s obrazy světců nebo symbolů (zlatá, zelená a černá barva), články uvedeny černými iniciálami v zeleném poli. 380 výtisků, z toho 15 na japanu, 365 na silném ručním papíře. Vytiskl Kryl a Scotti v Novém Jičíně, reprodukce dřevorytů Ústav Jana Šimáně v Praze. Černý a zelený tisk na titulním listu. Vázáno v plátně, pergamenu nebo v kůži se zlatou vinětou. O meu flos Sanctorum (Porto, Lello & Irmão).

15. BENSON Robert Hugh: Neviditelné světlo
Z angličtiny přeložil Antonín Ludvík Stříž. Autor grafické úpravy neuveden. Stará Říše, Antonín Ludvík Stříž 1914. 200, [2] s. Formát 20 × 12 cm. - Obsahuje povídky: Zelený háv; Na číhané; Krvavý orel; Nad branou; Poena Damni; „Consolatrix afflictorum"; Most nad řekou; V klášterní kapli; Pod kterým Králem?; Se zbarvenými šaty; K děťátkům; Pocestný; Bolesti světla; Ráno; Očekávaný Host. 700 nečíslovaných výtisků, z toho 50 na ručním papíře, 650 na tuhém papíře. Vytiskl Kryl a Scotti v Novém Jičíně typy Římský medieaval. Hnědá obálka s fialovým tiskem, červený a černý tisk na titulním listu. The Light Invisible (London, Isbister & Co 1903).
pdf-ocr

16. BALBÍN Bohuslav: Život svatého Jana Nepomuckého, pražského chrámu metropolitního u sv. Víta kanovníka, kněze a mučedníka
U latiny překládal Alfons Sauer, po jeho smrti překlad dokončil Antonín Ludvík Stříž. Vyzdobil a obálku navrhl Karl Schwetz. Stará Říše, Antonín Ludvík Stříž 1914. 83, [2] s. Formát 16 × 10 cm. - Za textem připojena Modlitba k blaženému Janu Nepomuckému (s. 81-83). Vyzdobeno pěti dvojbarevnými iniciálami a vinětou na konci (dřevoryty). 700 nečíslovaných výtisků. Vytiskl Kryl a Scotti v Novém Jičíně. Zlatý a černý tisk na obálce, žlutý a černý na titulním listu, stejná viněta na obálce a titulním listu. Vita B. Joannis Nepomuceni martyris (Vindelicorum, J. J. Lotteri 1725).
pdf-ocr

17. FÉVAL Paul: Divové hory svatého Michaele Archanděla
Z francouzštiny přeložil Otto Albert Tichý. Kresba v textu od Bohuslava Reynka, kresby na obálce a titulním listu od Miloše Klicmana. Stará Říše, Antonín Ludvík Stříž 1914. 102 s. Formát 14 × 11 cm. - Pravděpodobné 350 výtisků vesměs nečíslovaných, 300 výtisků na rýhovaném světlém papíře a 50 na ručním chamois. Vytiskl František J. Trnka v Třebíči typy Ver Sacrum. Žlutě, červeně a černě kolorovaná viněta na obálce, černý tisk na titulním listu (verze titulního listu: kolorovaná viněta stejná jako na obálce). Les Merveilles du Mont-Saint-Michel (Paris, Paulier 1880).

18. [CALVAT Melanie]: Život Melanie, pasačky La Salettské, jejž sama napsala léta Páně 1900. Její dětství (1831-1846)
Úvod napsal Léon Bloy. Vlastní text z francouzštiny přeložil Otto Albert Tichý, úvod přeložil Josef Florian. Autor grafické výzdoby a úpravy neuveden. Stará Říše, Antonín Ludvík Stříž 1914. XLVI, 222 s. Formát 20 × 12 cm. - Obsahuje též: Stručný život Melaniin, napsaný r. 1852; Potvrzení a list p. kanovníka Brandta; Doplňující poznámky řeholnic Correnckých. Autorem grafické úpravy možná Karl Schwetz. Celková výše nákladu neuvedena, z toho však 30 na ručním papíře Alexandra. Vytiskl František Obzina ve Vyškově typy Saeculum. Zlatá viněta na obálce, červený a černý tisk na titulní straně. Vie de Mélanie, bergère de La Salette, écrite par elle-même en 1900. Son enfance (1831-1846) (Paris, Mercure de France 1912).

19. CHESTERTON Gilbert Keith: Heretikové
Z angličtiny přeložil Antonín Ludvík Stříž. Autor grafické výzdoby a úpravy neuveden. Stará Říše, Antonín Ludvík Stříž 1915. 275 s. Formát 20 × 12 cm. - 700 nečíslovaných výtisků, část nákladu na ručním papíře. Vytiskl František J. Trnka v Třebíči typy Moderní pražská antikva. Zlatý tisk na obálce, červený a černý na titulním listu. Heretics (London/New York, John Lane 1905).
pdf-ocr

20. PROROCTVÍ MALÉ JOHANKY
Z francouzštiny přeložil Otto Albert Tichý. Úvod od A. L. S. [= Antonína Ludvíka Stříže]. Autor grafické výzdoby a úpravy neuveden. Stará Říše, Antonín Ludvík Stříž 1915. 50, [2] s. Formát 15 × 12 cm. - Proroctví z roku 1885. Autorem grafické úpravy a čtyř dvojbarevných iniciál a závěrečné viněty patrně V. H. Brunner. 700 nečíslovaných výtisků, z toho 80 na ručním papíře. Vytiskl František Obzina ve Vyškově typy Saeculum. Obálka se zlatým orámováním, název ve zlatém poli, červený a černý tisk na titulním listu, červené a černé iniciály v textu, červená tiráž.

21. ROUAULT Georges: (Euvres. Kvaše: „Monsieur Bonnenfant", „La Belle mère Céleste Pradence", „La Lune s'élève" a „Miserere"
Z originálu v barvách reprodukováno světlotiskem. Tituly a vinětu na obálce nakreslil Antonín Lískovec. Stará Říše, Antonín Ludvík Stříž 1915. [4] listy. Formát 48 × 33 cm, formát obrázků 28 × 17 cm. - 120 exemplářů na hollandu (A, číslováno 1-20), ostatní na papíře „opal" Zanders (B, číslováno 21-120). Vytiskla Unie v Praze.

22. YEATS W. B.: Tajemná růže
Z angličtiny přeložil Antonín Ludvík Stříž. Autor grafické úpravy neuveden. Stará Říše, Antonín Ludvík Stříž 1915. 95, [1] s. Formát 16 × 10 cm. - Obsahuje: báseň Tajemné růži; povídky Ukřižování vyhnancovo; Z růže; Králova moudrost; Srdce jara; Kletba ohňův a stínů; Starci ze soumraku; Kde není nic, tam jest bůh; O Kostellovi Hrdém, Ooně, dceři Dermottově a o Hořkém jazyku. 550 nečíslovaných výtisků, z toho 100 na ručním papíře. Vytiskl František J. Trnka v Třebíči typy Moderní antikva. Modrý tisk na obálce, červený a černý na titulním listu, názvy povídek v textu červeně. The Secret Rose (London, Lawrence & Bullen 1897).

23. HELLO Arnošt: Slova Boží. Úvahy o některých textech Písma svatého
Z francouzštiny přeložil Otto Albert Tichý. Autor grafické úpravy neuveden. Stará Říše, Antonín Ludvík Stříž 1915. XXI, 333, [3] s. Formát 20 × 12 cm. - 700 nečíslovaných výtisků, z toho 50 na ručním papíře. Vytiskl František Obzina ve Vyškově typy Saeculum. Zlatá viněta na hnědé obálce, červený a černý tisk na titulním listu. Paroles de Dieu. Réflexions sur quelques textes sacrés (Paris, Victor Palmé 1877).

24. VILLIERS DE ĽISLE ADAM: Axel
Z francouzštiny přeložil Josef Florian. Autor grafické úpravy neuveden. Stará Říše, Antonín Ludvík Stříž 1915. 188, [2] s. Formát 20 × 12 cm. - Drama. 380 nečíslovaných výtisků na bílém ručním papíře, z toho 50 na papíře silnějším. Vytiskl Kryl a Scotti v Novém Jičíně typy Haiduk antikva. Zlatý titul na černé obálce, červený a černý tisk na titulním listu, jména osob v dramatickém partu červeně. Axël (Paris, Quantin 1890).

25. [RAYMUND KAPUÁNSKÝ]: Život svaté Kateřiny Sienské, jejž napsal bl. Raytnund Kapuánský, generální magister řádu kazatelského, její zpovědník. S listem Barduccia Canigiani o její smrti a listem bl. Štěpána Macconi o jejích činech a ctnostech a kanonisační bullou papeže Pia II.
Z latiny přeložil Antonín Ludvík Stříž. Autor grafické výzdoby a úpravy neuveden. Stará Říše, Antonín Ludvík Stříž 1915. 374, [2] s. Formát 16 × 12 cm. - 500 nečíslovaných výtisků, z toho 50 na ručním papíře. Vytiskl František Obzina ve Vyškově typy Saeculum. Červený a černý tisk na obálce a titulním listu, červené iniciály.

26. PÉGUY Charles: Koberec vyšívaný svaté Jenovefě a Johance z Arku. Sešit na Hod Boží vánoční a k novéně svaté Jenovefy
Z francouzštiny přeložil Bohuslav Reynek. Autor grafické úpravy a viněty na titulním listu neuveden. Stará Říše, Antonín Ludvík Stříž 1915. 115, [2] s. Formát 15 × 12 cm. - Básně. 350 nečíslovaných výtisků, z toho 50 na ručním papíře. Vytiskl František Obzina ve Vyškové typy Starý mediaeval. Zlatý tisk na obálce, červený a černý na titulním listu, paginy a části titulů v textu červeně. La Tapisserie de sainte Geneviève et de Jeanne ďArc (Paris, Cahiers de la Quinzaine 1913).

27. [ESTRATE Peter]: Život sestry Marie z Ježíše Ukřižovaného. Sepsal P. Petr Estrate, kněz Nejsvětějšího Srdce v Betharramě, její vůdce
Z francouzštiny přeložil Otto Albert Tichý. Autor grafické úpravy neuveden. Stará Říše, Antonín Ludvík Stříž 1916. XVIII, 278, [4] s. Formát 20 × 12 cm. - Připojeno několik listů jejích a listy několika význačných osobností o ní, a Zlomky výroků a rad, zapisovaných za jejích extasí, zpěvy za jejího vytržení. Dále připojeny životopisy Otce Estrateho a Lazara od Kříže. Schválení msgra Camassei, patriarchy jeruzalémského, a imprimatur arcibiskupství pařížského. 800 výtisků, z toho 80 na ručním papíře. Vytiskl František Obzina ve Vyškově. Červený tisk na světle hnědé obálce, červený a černý na titulním listu. Mariam, sainte palestinienne ou La Vie de Marie de Jésus Crucifié (Paris, J. Gabalda 1913).

28. POIZAT Alfred: Avila Svatých Z francouzštiny přeložil Otto Albert Tichý. Autor grafické výzdoby a úpravy neuveden. Stará Říše, Antonín Ludvík Stříž 1916. 198, [3] s. Formát 16 × 9,5 cm. - Obsahuje povídky: Avila Svatých; Sestra; Vesnice; Silnice do Veliké kartouzy. 700 výtisků, z toho 70 na ručním papíře. Vytiskl František Obzina ve Vyškově typy Saeculum. Zlatý tisk na obálce, červený a černý na titulním listu a v tiráži, tituly a iniciály červeně. Avila des Saints (Paris, A. Lemerre 1897).
pdf-ocr

29. FUNCK-BRENTANO Frantz: Modrovous
Z francouzštiny přeložil Otto Albert Tichý. Autor grafické výzdoby a úpravy neuveden. Stará Říše, Antonín Ludvík Stříž 1916. 81, [4] s. Formát 15 × 12 cm. - 700 nečíslovaných výtisků, z toho 70 na ručním papíře. Vytiskl František Obzina ve Vyškově typy Saeculum. Světle červený a modrý tisk na modrozelené obálce, tmavě červený a černý na titulním listu. Les Brigands (Paris, Hachette 1904).

30. BARBEY D'AUREVILLY Jules: Očarovaná
Z francouzštiny přeložil Josef Florian. Autor grafické výzdoby a úpravy neuveden. Stará Říše, Antonín Ludvík Stříž 1915. 181, [1] s. Formát 20 × 12 cm. - Na obálce vročení 1916. Výše nákladu neuvedena. Vytiskl František J. Trnka v Třebíči. Zlatý a černý tisk na obálce, červený a černý na titulní straně, oranžová iniciála ve výši jedenácti řádek na začátku textu. L´Ensorcelée (Paris, A. Cadot 1855).

31. BENSON Robert Hugh: Historie Richarda Raynala, poustevníka
Z angličtiny přeložil Antonín Ludvík Stříž. Autorem viněty na titulním listu a grafické úpravy patrně František Kysela. Stará Říše, Antonín Ludvík Stříž 1916. 185, [4] s. Formát 16 × 10 cm. - Autorský Úvod (s. 9-18); dodatek O jeho pohřbu (s. [187]). 700 nečíslovaných výtisků, z toho 80 na ručním papíře. Vytiskl František Obzina ve Vyškově typy Pražský garamond. Zelená obálka s červeným a černým tiskem, červený a černý tisk na titulním listu. The History of Richard Raynal, Solitary (London, Pitman & Sons 1906).
pdf-ocr

32. PÉGUY Charles: Mystérium lásky a útrpnosti Johanny ďArc
Z francouzštiny přeložil Bohuslav Reynek. Viněta na titulní straně od Františka Kysely. Stará Říše, Antonín Ludvík Stříž 1916. 211, [2] s. Formát 16 × 12 cm. - Pravděpodobně 400 výtisků, 350 nečíslovaných výtisků na similijapanu a 50 na Strathmore japanu. Vytiskl František Obzina ve Vyškově typy Starý mediaeval. Zlatý tisk na obálce, červený a černý na titulním listu. Le Mystère de la Charité de Jeanne d'Arc (Paris, Plonet Cahiers de la Quinzaine Nadaut 1910).
pdf-ocr

33. RACH ILDE: Voditel vlčic Z francouzštiny přeložil Josef Florian. Dřevoryt od Jaroslava Bendy na titulní straně jako viněta. Stará Říše, Antonín Ludvík Stříž 1916. 252, [2] s. Formát 20 × 12cm. - Na s. 248-252 Přídavek s podtitulem Text rozsudku nad těmito ženami. 520 nečíslovaných výtisků, z toho 80 na ručním papíře. Vytiskl František Obzina ve Vyškově typy Saeculum. Červený a černý tisk na titulním listu a v tiráži. Le Meneur de louves (Paris, Mercure de France 1905).

34. GRIGNION Z MONTFORTU Ludvík Maria: O pravé pobožnosti k Panně Marii
Z francouzštiny přeložil Otto Albert Tichý. Graficky upravil a vyzdobil Jaroslav Benda. Stará Říše, Antonín Ludvík Stříž 1916. XII, 195, [5] s. Formát 15,5 × 10 cm. - Předmluva Fredericka Williama Fabera. Viněta na titulní straně a na obálce, osm iniciál v textu. 800 nečíslovaných výtisků, z toho 80 na ručním papíře. Vytiskl František J. Trnka v Třebíči typy Moderní pražská antikva. Modrý a černý tisk na titulním listu, iniciály a názvy kapitol modře. Traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge (Rennes, Hyacinthe Caillière 1843).

35. [FRANCIA Annibale Maria di]: Pohřební řeč nad sestrou Marií z Kříže, rozenou Melanií Kalvatovou, pasačkou La Salettskou, zesnulou v Altamuře, v noci 14. prosince 1904. Pronesl v Messině a ve výroční den v kathedrále altamurské kanovník Annibale Maria di Francia
Z italštiny přeložil Antonín Ludvík Stříž. Graficky upravil Jaroslav Benda. [2. vydání] Stará Říše, Antonín Ludvík Stříž 1916. 48, [2] s. Formát 16 × 9,5 cm. - Poznámky od A. M. di Francia (s. 41-48). Imprimatur. 1000 nečíslovaných výtisků, z toho 50 na ručním papíře. Vytiskl František Obzina ve Vyškově typy Saeculum. Červený tisk na fialové obálce, červený a černý tisk na titulním listu, v textu a tiráži. - První vydání vyšlo jako Studium č. 24.
pdf-ocr

36. BLOY Leon: Rytířka smrti
Z francouzštiny přeložil Otto Albert Tichý. Graficky upravil a vinětou na titulním listu vyzdobil Jaroslav Benda. Stará Říše, Antonín Ludvík Stříž 1917. 113, [3] s. Formát 16 × 10 cm. - Obsahuje: Rytířka smrti (s. 1-87); Hnůj lilií (s. 89-99); Černý princ (s. 101-113). 700 výtisků, z toho 80 na similijapanu. Vytiskl František Obzina ve Vyškově typy Starý mediasval. Černý tisk na tmavě šedé obálce, černý na titulním listu. La Chevalière de la Mort; Le Fumier des lys; Le Prince noir (Paris, Mercure de France 1896).
pdf-ocr

37. [SCHMÖGER Karl Erhard]: Život ctihodné Anny Kateřiny Emmerichové, řeholnice kláštera augustiniánského v Dülmenu. Sepsal P. K. E. Schmöger z kogregace Nejsvětějšího Vykupitele. Díl první od roku 1774 do 1819
Z němčiny přeložil Matěj Fencl. Upravil a titulní list a obálku do dřeva vyryl Jaroslav Benda. Stará Říše, Antonín Ludvík Stříž 1917. XII, 309, [5] s. Formát 22 × 14,5 cm. - Imprimatur. 1000 nečíslovaných výtisků, z toho 80 na ručním papíře. Vytiskl František Obzina ve Vyškově. Červený a černý tisk na titulním listu. Das Leben der gottseligen Anna Katharina Emmerich. Erster Band. Vom Jahre 1774-1819 (Freiburg, Herder 1867).

38. MODLITBY Z LITURGICKÝCH KNIH ŘÍMSKÝCH A ZE SPISŮ SVATÝCH A SLUŽEBNÍKŮ BOŽÍCH, A MODLITBY A ÚKONY, NA NĚŽ OD VELEKNĚŽÍ ŘÍMSKÝCH UDĚLENY JSOU ODPUSTKY
Z latiny a italštiny přeložil Antonín Ludvík Stříž. Stará Říše, Antonín Ludvík Stříž 1917. Přerušované stránkování. Formát 15 × 9 cm. - První část z Rituálu římského, v druhé části překlady ze sbírek modliteb (Raccolta di Orazioni, Indulgenze concesse dal Agosto 1898 al Dicembre 1909). Koncipováno jako periodický sborník, který nemá definitivní podobu, té nabude až po připomínkách čtenářů. Imprimatur. 1000 nečíslovaných výtisků. Vytiskl František Obzina ve Vyškově typy Starý mediaeval. Obálka s červenou vinětou a modrým potiskem, červený a černý tisk textu, názvy jednotlivých modliteb červeně.

39. ODVALIL František: Kvetoucí meze
Autor grafické úpravy a viněty na titulním listu neuveden. Stará Říše, Antonín Ludvík Stříž 1917. 157, [5] s. Formát 15 × 12 cm. - Básně. Výše nákladu neuvedena. Vytiskl František J. Trnka v Třebíči. Žlutohnědý a černý tisk na obálce, černý na titulním listu.

40. [RILKE Rainer Maria]: Láska Magdalenina. Francouzské kázání, vypsané abbéem Josefem Bonnetem z rukopisu QI 14 carské knihovny v Petrohradě. Přepsal Rainer Maria Rilke
Z francouzštiny přeložil a graficky upravil Josef Marek, jakož i iniciálou a vinětou na titulní straně i na obálce vyzdobil. Stará Říše, Antonín Ludvík Stříž 1917. 28, [2] s. Formát 20 × 12 cm. - Výše nákladu neuvedena, 50 výtisků však na ručním papíře. Vytiskl František Obzina ve Vyškově typy Starý mediaeval. Červený tisk na obálce, červený a černý tisk iniciál a na titulním listu. Die Liebe der Magdalena. Ein französischer Sermon, gezogen durch den Abbé Joseph Bonnet aus d. Manuskript QI 14 d. Kaiserl. Bibliothek zu St. Petersburg (Leipzig, Insel Verlag 1912).

41. [HIERONYMUS Eusebius]: Listy svatého Eusebia Jeronýma, kněze a učitele Církve. Část prvá. Listy od prvého do šedesátého čtvrtého, dle sledu časového
Z latiny přeložil Antonín Ludvík Stříž. Graficky vyzdobil a upravil Jaroslav Benda. Stará Říše, Antonín Ludvík Stříž 1917. 306, [4] s. Formát 20 × 15 cm. - 700 výtisků, z toho 60 na ručním papíře. Vytiskl František Obzina ve Vyškově. Obálka se zlatým potiskem, červený a černý tisk na titulním listu a tiráži. Hieronymi opera. Pars I: Epistulae I-LXX (Vindobonae, F. Tempský 1910).

42. TRAKL Jiří: Básně
Z němčiny přeložil Bohuslav Reynek. Graficky upravil Josef Marek. Stará Říše, Antonín Ludvík Stříž 1917. 84, [5] s. Formát 20 × 14 cm. - 400 nečíslovaných výtisků, z toho 50 na ručním papíře. Vytiskl František Obzina ve Vyškově typy Starý mediaeval. Na světle šedé obálce zelený a šedý tisk, zelený a černý na titulním listu. Gedichte (Leipzig, Kurt Wolf Verlag 1913).

43. JOINVILLEJean Sire de: Život svatého Ludvíka, krále francouzského
Ze staré francouzštiny přeložil Otto Albert Tichý. Graficky upravil a vyzdobil Jaroslav Benda (frontispice). Stará Říše, Antonín Ludvík Stříž 1917. 225, [4] s. Formát 16 × 12 cm. - Výše nákladu neuvedena, část však na japanu. Vytiskl František Obzina ve Vyškově typy Saeculum. Červený a černý tisk na obálce a na titulním listu. Livre des saintes paroles et des bons faits de notre roi Louis (1309).

44. [TEREZIE Z AVILY, svatá]: Svaté Teresie Ježíšovy Kniha o zakládání
Ze španělštiny přeložil Rudolf Linhart. Graficky upravil a vinětu na titulním listu a obálce vyryl Jaroslav Benda. Stará Říše, Antonín Ludvík Stříž 1917. 236, [2] s. Formát 20 × 12 cm. - Výše nákladu neuvedena. Vytiskl František Obzina ve Vyškově typy Saeculum. Červený a černý tisk na obálce, titulním listu a v tiráži, červená iniciála. Libro de las Fundationes (1610).

45. KRASIŇSKI Zygmund: Modlitby
Z polštiny přeložil Josef Matouš. Autorem grafické úpravy a tří vinět (obálka, titulní list a koncová viněta) patrně Josef Marek. Stará Říše, Antonín Ludvík Stříž 1918. 89, [4] s. Formát 15 × 12 cm. - Výše nákladu neuvedena. Vytiskl František Obzina ve Vyškově. Červený a černý tisk na obálce a titulním listu. Myśli pobožne Zygmunta Krasieńskiego (Varšava, Biblioteki Ordynacyi Zamoyskiej 1899).

46. [VIKTOR, svatý]: Historie pronásledování provincie africké od svatého Viktora, biskupa utického
Z řečtiny přeložil Josef Vašica. Autor grafické úpravy patrně Jaroslav Benda. Stará Říše, Antonín Ludvík Stříž 1918. 136, [3] s. Formát 15 × 12 cm. - Vydáno péčí Dra Josefa Vašici. Se schválením nejdůstojnějšího Ordinariátu olomouckého. 700 výtisků. Vytiskl František Obzina ve Vyškově. Červený a černý tisk na modré obálce, červený a černý na titulním listu.

47. GIDE André: Saul
Z francouzštiny přeložil Josef Marek. Graficky upravil a dřevoryty (titulní list, frontispice a obálka) vyryl Josef Marek. Stará Říše, Antonín Ludvík Stříž 1918. 120, [2] s. Formát 20 × 12 cm. - Drama. Výše nákladu neuvedena. Vytiskl František Obzina ve Vyškově typy Starý mediaeval. Zlatý a černý tisk na obálce, červený a černý na titulním listu. Saul, drame en cinq actes (Paris, Société du Mercure de France 1903).

48. BLOY Leon: Duše Napoleonova
Z francouzštiny přeložil Josef Florian. Graficky upravil a dřevoryt na titulním listu vyryl [Jaroslav Benda]. Stará Říše, Antonín Ludvík Stříž 1918. 178, [4] s. Formát 20 × 12 cm. - Výše nákladu neuvedena. Vytiskl František Obzina ve Vyškově typy Starý mediaeval. Červený a černý tisk na oranžové obálce a titulním listu. L'Ame de Napoleon (Paris, Mercure dc France 1912).
pdf-ocr

49. CHESTERTON Gilbert K.: Prostota otce Browna
Z angličtiny přeložil Antonín Ludvík Stříž. Graficky upravil a vyzdobil Jaroslav Benda. Stará Říše, Antonín Ludvík Stříž 1918. 279, [3] s. Formát 16 × 12cm. - Novely: Modrý kříž; Tajná zahrada; Zvláštní nohy; Létací hvězdy, Neviditelný muž; Čest Israele Gowa; Špatný tvar; Hříchy prince Saradina; Kladivo Boží; Oči Apollonovy; Znamení zlomeného meče; Tři nástroje smrti. Výše nákladu neuvedena, část však na ručním papíře. Vytiskl František J. Trnka v Třebíči typy Moderní pražská antikva. Červený a modrý tisk na titulním listu. The Incredulity of Father Brown (London, Cassell & Co. 1911).
pdf-ocr

50. CHESTERTON Gilbert K.: Orthodoxie
Z angličtiny přeložil Antonín Ludvík Stříž. Na titulním listu kresba od M. Schmida jako viněta. Stará Říše, Antonín Ludvík Stříž 1918. 263, [3] s. Formát 20 × 11,5 cm. - Obsahuje: Úvod na obranu všeho ostatního; Šílenec; Sebevražda myšlení; Ethika říše pohádkové; Prapor světa; Paradoxa křesťanství; Věčná revoluce; Romantika orthodoxie; Autorita a dobrodruh. Výše nákladu neuvedena, část však na ručním papíře. Vytiskl František J. Trnka v Třebíči typy Moderní pražská antikva. Červený a černý tisk na zelené obálce a titulním listu. Orthodoxy (London/New York, John Lane and Co. 1908).
pdf-ocr

51. ERNST Paul: Princezna Východu a jiné novely
Z němčiny přeložil Bohuslav Reynek. Autor grafické výzdoby a úpravy [Jaroslav Benda]. Stará Říše, Antonín Ludvík Stříž 1918. 212, [3] s. Formát 15 × 12 cm. - Výše nákladu neuvedena. Vytiskl František Obzina ve Vyškově typy Saeculum. Červený a černý tisk na obálce a titulním listu. Die Prinzessin des Ostens und andere Novellen (Leipzig, Insel Verlag 1903).

52. DYMOV Osip: Vlas. Román
Z ruštiny přeložil František Odvalil. Grafická úprava a dřevoryty na titulním listu a obálce od Jaroslava Bendy. Stará Řišc, Zdeněk Černý [1918]. 194, [3] s. Formát 15,5 × 10 cm. - Výše nákladu neuvedena. Vytiskl František Obzina ve Vyškově. Černý tisk na obálce, modrý a černý na titulním listu. Der Knabe Wlass (Berlin, Cassirer 1910).
pdf-ocr

53. BELLOC Hilaire: Čtyři pocestní. Směs
Z angličtiny přeložil Antonín Ludvík Stříž. Graficky upravil a dřevoryty (frontispice a na obálce) vyryl Jaroslav Benda. Stará Říše, Zdeněk Černý 1919. 210, [2] s. Formát 20 × 12 cm. - Na s. 211 připojena mapa Regni Regnorum. Náklad neuveden. Vytiskl František Obzina ve Vyškově typy Sorbonna. Červený a černý tisk na titulním listu. The Four Men: A Farrago (London/New York, T. Nelson and Sons 1912).
pdf-ocr

54. BLOY Léon: Poutník Absolutna, jímž se navazuje na Žebráka Nevděčníka, Můj Deník, Čtyři léta Zajetí v Prasečím na Marně, Neprodajného a Starce s Hory. 1910-1912
Z francouzštiny přeložil Otto Albert Tichý. Upravil a dřevoryt na titulním listu vyryl Jaroslav Benda. Stará Říše, Zdeněk Černý 1918. 288, [2] s. Formát 20 × 12 cm. - Výše nákladu neuvedena. Vytiskl František Obzina ve Vyškově typy Starý mediaeval. Červený a černý tisk na obálce a titulním listu. Le Pèlerin de l'Absolu, pour faire suite au Mendiant igrant, à Mon journal, à Quatre ans de captivité à Cochons-sur-Marne, à L´Invendable, au Vieux de la Montagne. 1910-1912 (Paris, Mercure de France 1914).

55. ŽIVOT BLAŽENÉHO MIKULÁŠE BISKUPA
Překladatel z [latiny?] neuveden. Graficky upravil a vinětu na titulním listu, koncovou vinětu, iniciálu a obálku nakreslil V. H. Brunner. Stará Říše, Zdeněk Černý 1918. 63, [2] s. Formát 15,5 × 10,5 cm. - Výše nákladu neuvedena. Vytiskl František Obzina ve Vyškově. Červený a černý tisk na obálce a titulním listu, červená iniciála a hnědá koncová viněta.

56. BLOY Leon: Můj Denník, pokračováním k Žebráku Nevděčníku. 1896-1900. Šestnáct měsíců v Dánsku
Z francouzštiny přeložil Otto Albert Tichý. Autor grafické úpravy neuveden. Stará Říše, Zdeněk Černý 1919. 240 s. Formát 23 × 15 cm. - Ve skutečnosti se jedná o sedmnáct měsíců deníku. V tiráži je omylem uvedeno, že graficky upravil Jaroslav Benda. 350 nečíslovaných výtisků, z toho 50 na ručním rýhovaném Subtonic a 300 na dobrém hadrovém papíře. Vytiskl Kryl a Scotti typy Římský mediaeval. Červená obálka s cihlově červeným tiskem, černý tisk na titulním listu. Mon Journal (1896-1899), suivi de Dix-sept mois en Danemark (1899-juillet 1900) (Paris, Mercure de France 1904).

57. BLOY Leon: Neprodajný. Denník autorův 1904-1907
Z francouzštiny přeložili Josef Florian a Otto Albert Tichý. Vinětu na titulním listu vyryl a graficky upravil Jaroslav Benda. Stará Říše, Antonie Florianová 1919. 162, [3] s. Formát 22,5 × 14,5 cm. - Skutečnou vydavatelkou byla Stanislava Jílovská. 350 nečíslovaných výtisků, z toho 50 na ručním rýhovaném papíře, 300 na dobrém hadrovém papíře. Vytiskl Kryl a Scotti v Novém Jičíně typy Římský mediaeval. Červený a černý tisk na obálce a titulním listu. Věnováno Leopoldě Tenorové - překladatelce. L´Invendable (1904-1907), pour faire suite au Mendiant ingrat, à Mon Journal et à Quatre ans de captivité à Cochons-sur-Marne (Paris, Mercure de France 1909).

58. MILOSZ O. W.: Mifiboseth
Z francouzštiny přeložil Bohuslav Reynek. Graficky upravil Jaroslav Benda. Praha, Stanislava Jílovská 1919. 57, [4] s. Formát 20 × 12,5 cm. - Drama. 700 výtisků. Vytiskl Kryl a Scotti v Novém Jičíně. Karmínové červený tisk na černém podkladě na obálce, červený a černý na titulním listu a v tiráži. Méphiboseth (Paris, E. Figuière 1913).

59. BLOY Leon: Poslední sloupové Církve. Coppée. Ctihodný Otec Jidáš. Brunetière. Huysmans. Bourget atd. Poslední básník katolický
Z francouzštiny přeložil Otto Albert Tichý. Autor grafické úpravy neuveden. Praha, Stanislava Jílovská 1919. 171, [6] s. Formát 17 × 12,5 cm. - Výše nákladu neuvedena. Vytiskl František Obzina ve Vyškově typy Starý mediaeval. Červený a černý tisk na žluté obálce a titulním listu. Les Dernières colonnes de ľEglise. Coppée. Le R. P. Judas. Brunetière. J.-K. Huysmans, Paul Bourget, etc… Le dernier poète catholique (Paris, Mercure de France 1903).
pdf-ocr

60. DURYCH Jaroslav: Tři dukáty
Titul a obálku upravil a dřevoryty vyzdobil Jaroslav Benda. Praha, Stanislava Jílovská 1919. 108, [3] s. Formát 14,5 × 9,5 cm. - Obsahuje povídky: Tři dukáty; Zasvěcení; Almužna. 690 výtisků vesměs nečíslovaných, z toho 50 na ručním rýhovaném papíře a 640 na hadrovém. Vytiskl Kryl a Scotti v Novem Jičíně typy Haiduk. Červený a černý tisk na obálce, černý na titulním listu.

61. ČAPEK Josef: Osmero linoleí
Praha, Stanislava Jílovská 1919. [8] listů. - Názvy: Závistivec; Strašidlo; Toileta; Nevěstka; Žebračka; Žebračka; Žebračka; Plačící. 43 výtisků autorem vlastnoručně kolorovaných na pravém ručním papíře. Obálku vytiskl Kryl a Scotti v Novém Jičíně. Viněta na obálce, modrý, černý a stříbrný tisk na obálce.

62. DURYCH Jaroslav: Cestou domů. Povídky
Graficky upravil a titulní list nakreslil Jaroslav Benda. Praha, Stanislava Jílovská 1919. 91, [6] s. Formát 13,5 × 8,5 cm. - Obsahuje: Cestou domů; Matka; Úžas; Věže; Setkání. 688 výtisků. Vytiskl Kryl a Scotti v Novém Jičíně. Červený a černý tisk na obálce a titulním listu.

63. BLOY Leon: Rozjímání samotářova r. 1916
Z francouzštiny přeložil Otto Albert Tichý. Graficky upravil a dřevoryt na titulním listu jako vinětu vyryl Jaroslav Benda. Praha, Stanislava Jílovská 1919. 147, [5] s. Formát 16 × 10,5 cm. - Výše nákladu neuvedena. Vytiskl Kryl a Scotti v Novém Jičíně. Červený a černý tisk na cihlovém podkladě na obálce, černý na titulním listu. Méditations ďun solitaire en 1916 (Paris, Mercure dc France 1917).

64. BARBEY D'AUREVILLY Jules: Ďábelské
Z francouzštiny přeložil Josef Richard Marek. Autor grafické úpravy neuveden. Praha, Stanislava Jílovská 1920. 304, [1] s. Formát 22 × 15 cm. - Povídky: Karmazínová záclona; Nejkrásnější láska dona Juana; Blaho v zločinu; Rub karet whistové hry; Na hostině neznabohů; Ženina pomsta; Onyxové pečetítko; Lea. Úplné vydání s dvěma dosud nepublikovanými povídkami. Vyšlo v prosinci 1919. 2000 výtisků. Vytiskla Grafia v Praze. Červený tisk na obálce, černý tisk na titulním listu. Les Diaboliques (Paris, E. Dentu 1874).

65. YEATS W. B.: Objevy. Essaye
Z angličtiny přeložil Jaroslav Skalický. Graficky upravil Jaroslav Benda (dřevoryt na titulním listu). Praha, Stanislava Jílovská 1920. 69, [3] s. Formát 15,5 × 10 cm. - Obsahuje: Prorok, kněz a král; Osobnost a podstatnosti rozumové; Hudebník a řečník; Kytaristka; Zrcadlo; Strom života; Chvála babských báchorek; Hra o moderních mravech; Má drama ze života současného vlastní kořen?; Proč slepci za starých dob stávali se básníky; O svatých a umělcích; Látka dramatu; Dvojí asketismus; V jícnu hadově; Šípy černé a bílé; Obočí jeho milenky; Pletence vlasů; Věž v Apenninách; Myšlení těla; Víra náboženská potřebná symbolickému umění; Posvátná místa. 800 nečíslovaných výtisků. Vytiskl Kryl
a Scotti v Novém Jičíně. Obálka cihlové barvy s černým tiskem, červený a černý tisk na titulním listu. Discoveries (Dundrum, Dun Emer Press 1907).

66. BAUMANN Emile: Tři Svatá Města. Ars v Dombes. Svatý Jakub v Compostelle. Hora svatého Michaele
Z francouzštiny přeložil Josef Vašica. Graficky upravil a dřevoryt jako vinětu na titulním listu vyryl Jaroslav Benda. Stará Říše, Marta Florianová 1920. 149, [5] s. Formát 19,5 × 14,5 cm. - Imprimatur. Výše nákladu neuvedena, ale jistě nejméně 442. Vytiskl František Obzina ve Vyškově. Červený a černý tisk na obálce a titulním listě. Věnováno Methodu Vojtkovi. Trois villes saintes. Ars en Dombes. Saint-Jacques de Compostelle. Le Mont Saint-Michel (Paris, Bernard Grasset 1912).

67. BARBEY D'AUREVILLY J.: Stránka z historie (1603)
Z francouzštiny přeložil Josef Florian. Graficky upravil a dřevoryty jako vinětou na titulním listu, koncovou vinětou a iniciálou vyzdobil Jaroslav Benda. Stará Říše, Marta Florianová 1920. 29, [1] s. Formáty 14 × 9 cm a 15,5 × 10 cm. - Všechny výtisky číslovány, výše nákladu neuvedena. Menší formát na lepším, větší na obyčejném papíře. Vytiskl František Obzina ve Vyškově typy Starý mediaeval. Červený a černý tisk na obálce, modrý a černý na titulním listu. Une Pagc d´histoire (1603) (Paris, A. Lemerre 1886).

68. JAMMES Francis: Román Zajícův
Z francouzštiny přeložil Bohuslav Reynek. Grafickou úpravu navrhl a 39 linoryty, v některých exemplářích kolorovanými (Methoděj Florian), vyzdobil Josef Čapek. Stará Říše, Marta Florianová 1920. 65, [2] s. Formát 20 × 15 cm. - 1850 výtisků, z toho několik na ručním papíře. Vytiskl Kryl a Scotti v Novém Jičíně. Červený a zelený tisk na obálce, červený a černý na titulním listu. Le Roman du lièvre (Paris, Société du Mercure dc France 1903).

69. SCHEERBART Pavel: Mořský had. Mořský román
Z němčiny přeložil Bohuslav Reynek. Autor grafické úpravy neuveden. Stará Říše, Marta Florianová - Praha, Stanislava Jílovská 1920. 137, [3] s. Formát 15 × 12 cm. - 2000 výtisků. Vytiskl Kryl a Scotti v Novém Jičíně. Červený a černý tisk na obálce a titulním listu. Die See-Schlange. See-Roman (Minden, J. C. C. Bruns 1901).

70. CARLYLE Tomáš: Sartor Resartus. Život a myšlenky pana Teufelsdröckha ve třech dílech
Z angličtiny přeložil, graficky upravil a dřevorytem vyzdobil Albert Vyskočil. Stará Říše, Marta Florianová - Praha, Stanislava Jílovská 1920. 353, [5] s. Formát 17,5 × 10,5 cm. - Díl první. Výše nákladu neuvedena. Vytiskl František Obzina ve Vyškově. Červený tisk na obálce, červený a černý na titulním listu. Sartor Resartus. The Life and Opinions of Herr Teufelsdröckh (New York, C. Scribner's sons 1831).

71.  REMIZOV Alexěj: Apokryfy a jiné zkazky
Z ruštiny přeložil Ladislav Ryšavý. Graficky upravil a dřevoryty vyzdobil Antonín Slavíček. Stará Říše, Marta Florianová - Praha, Stanislava Jílovská 1920. 227, [7] s. Formát 16 × 10 cm. - Obsahuje prózy z knih: Limonar; Paralipomenon; Perličky; Řetěz zlatý. Na s. 211-227 autorské Poznámky. 1000 nečíslovaných výtisků. Vytiskl Kryl a Scotti v Novém Jičíně typy Ver Sacrum. Černý tisk na obálce, červený, černý a šedý na titulním listu, frontispice a 52 obrázků v textu vytištěných šedou barvou. Věnováno „drahé Miluši".

72. [MECHTILDA MAGDEBURSKÁ]: Tekoucí Světlo Božství sestry Mechtildy Magdeburské
Ze staré němčiny přeložili Josef Ševčík a Ludvík Vrána. Graficky upravil a dřevoryt jako vinětu na titulním listu vyryl Jaroslav Benda. Stará Říše, Marta Florianová - Praha, Stanislava Jílovská 1920. 261, [5] s. Formát 20 × 12 cm. - Připojeno: Přídavek o sedmeru hodinkách. Zlomek o mystickém životě od kohosi neznámého. Imprimatur. 1000 výtisků na „krásném" papíře. Vytiskl Kryl a Scotti v Novém Jičíně. Černý tisk na hnědé obálce, červený tisk na bílém titulním listu. Věnováno Veronice Marii Erlebachové. Das Fliessende Licht der Gottheit (Regensburg, P. Gall Morel 1896).

73. [SCHMÖGER Karl Erhard]: Život ctihodné Anny Kateřiny Emmerichové, řeholnice kláštera augustiniánského v Dülmenu. Sepsal P. K. E. Schmoger z kongregace Nejsvětějšího Vykupitele. Díl druhý: Poslední léta života
Z němčiny přeložil Matěj Fencl. Graficky upravil Jaroslav Benda. Stará Říše, Marta Florianová - Praha, Stanislava Jílovská 1921. XVI, 353, [5] s. Formát 22 × 15 cm. - Imprimatur. Se svolením řádových představených a s aprobací biskupství limburského. 1000 výtisků, z toho 100 na ručním rýhovaném papíře. Vytiskl František Obzina ve Vyškově. Červený a černý tisk na obálce a titulním listu. Věnováno Janu Florianovi, „rolníku na Hladově". Das Leben der gottseligen Anna Katharina Emmerich. Zweiter Band. Letzte Lebensjahre und Tod. Erste Abteilung. (Freiburg, Herder 1867).

74. DURYCH Jaroslav: Svatý Vojtěch. Triptych
Titulní list a obálku upravil a dřevoryty vyzdobil Jaroslav Benda. Stará Říše, Marta Florianová - Praha, Stanislava Jílovská 1921. 123, [2]s. Formát 19,5 × 14,5 cm. - 1000 výtisků na rýhovaném papíře. Vytiskl Kryl a Scotti v Novém Jičíně typy Ver Sacrum. Karmínové červený tisk na obálce, hnědý a černý na titulním listu, v textu a tiráži. Věnováno Josefu Florianovi.

75. THOMPSON Francis: Svatý Ignác z Loyoly
Z angličtiny přeložil Jaroslav Skalický. Graficky upravil Antonín Lískovec. Stará Říše, Marta Florianová 1922. XVI, 325, [5] s. Formát 15 × 11 cm. - Úvodní studie Wilfrida Meynella, vyňato z Athenea. Imprimatur. 1000 vesměs číslovaných výtisků na dobrém hadrovém papíře s vodoznakem. Vytiskl Kryl a Scotti v Novém Jičíně typy Ver Sacrum. Červený a černý tisk na obálce a titulním listu, červený v tiráži. Věnováno Josefu Vašicovi. Saint Ignatius Loyola (London, Burns & Oates 1909).
pdf-ocr

76. [PAPINI Giovanni]: Modlitba ke Kristu od Giovanniho Papiniho
Z italštiny přeložil Jaroslav Skalický. Graficky upravil, dřevoryty jako vinětu na titulním listu a ozdobnou linku na obálce vyryl Antonín Slavíček. Stará Říše, Marta Florianová 1922. 17, [3] s. Formát 15 × 9 cm. - Závěrečná část knihy Storia di Christo. Viněta v některých výtiscích kolorována. Imprimatur. 1120 číslovaných výtisků, z toho 30 na rýhovaném Subtonic, 45 na ručním a 45 na „krásném" velínu, 1000 na „dobrém" papíře. Vytiskl František J. Trnka v Třebíči typy Moderní antikva. Červený tisk na bílé obálce, červený a černý na titulním listu, předsádka zlaté barvy. Věnováno „ctěným" Kateřině Pavlátkové z Velké a Kateřině Brablcové z Mutěnic. Storia di Christo (Firenze, Vallecchi 1921).

77. SYNGE John Millington: Jezdci k moři. Kipers to the Sea
Z „angloirštiny" přeložil Karel Mušek. Graficky upravil a dřevoryty vyzdobil Antonín Slavíček. Stará Říše, Marta Florianová 1922. 46, [4] s. Formát 15 × 9 cm. - Hra o jednom dějství. Celkem pět dřevorytů v textu, viněta na titulním listu a rytý titul na obálce. 1420 číslovaných výtisků, z toho 120 na domácí nažloutlé imitaci japanu, 300 na Antiku a 1000 na „dobrém" papíře. Vytiskl Kryl a Scotti v Novém Jičíně typy Haiduk. Hnědá obálka s černým tiskem, červený a černý tisk v textu a v tiráži, předsádka tmavě zelené barvy. Věnováno paní Heleně Stránské, roz. Lorenzové. Riders to the Sea (London, Elkin Mathews 1905).

78. CALZINI Raffaele: Kristus a vetřelec
Z italštiny přeložil Jaroslav Skalický. Vyzdobeno dvěma dřevoryty na titulním listu a v textu, autorem Josef Váchal, a jednou starou vinětou; autor iniciály a kresby na obálce neuveden. Stará Říše, Marta Florianová 1923. XVIII, 18, [2] s. Formát 15 × 9 cm. - Úvod: Kolem stromu života. Výše nákladu neuvedena. Vytiskl Jan Mucha ve Velkém Meziříčí typy Moderní antikva, úvod kurzivou. Červený a černý tisk na titulním listu.

79. CARDARELLI Vincenzo: Potopa
Z italštiny přeložil a úvodní studii Vincenzo Cardarelli napsal Jaroslav Skalický. Dřevoryt na titulním listu [Noemova archa] od [Michaela Floriana], linoryt od Karla Votlučky jako frontispice. Nakladatelský signet na obálce a grafická úprava od [Antonína Lískovce], Stará Říše, Marta Florianová 1923. XXIII, 35, [4] s. Formát 15 × 9 cm. - Vydáno jako „prospekt k autorisovanému překladu ‚Biblických Mythů' od básníka Cardarelliho, (jež vyjdou v Dobrém Díle)". Připojen seznam spolupracovníků a podporovatelů Dobrého Díla, „Pozvání údielných…". Výše nákladu neuvedena, část však na Ullersdorfu. Vytiskl Jan Mucha ve Velkém Meziříčí typy Moderní antikva. Červený a světle zelený tisk na obálce, černý, červený a světle zelený na titulním listu, jednotlivé strany orámovány světle zelenou linkou Věnováno panu Bohuslavu Reynkovi.

80. BARBEY D'AUREVILLY Jules: Stará milenka
Z francouzštiny přeložil Josef Florian. Světlotiskem reprodukovaná ocelorytina portrétu autora od Georgese Noyona jako frontispice. Graficky upravil Antonín Lískovec. Stará Říše, Marta Florianová 1923. 484, [2] s. Formát 17,5 × 12,5 cm. - Román I-III. 445 ručně číslovaných výtisků na dobrém bezdřevém papíře, z toho 45 na „pergamenovité imitaci ručního papíru", číslováno I-XLV. Vytiskl Jan Richter v Příboře typy Moravia. Frontispice vytiskla Grafická Unie v Praze. Světle červený a černý tisk na obálce, červený a černý na titulním listu. Vydání bylo podniknuto s knihkupcem A. Peroutem z Moravské Ostravy. V některých exemplářích ručně psaný titul. Věnováno paní Stanislavě Jílovské. Une Vieille maîtresse (Paris, Alexandre Cadot 1851).

81. [ÁSGRÍMSSON Eysteinn]: Lilije. Báseň ke cti Matky Boží, kterou složil Eysteinn Asgrimsson
Ze staroislandštiny přeložil Emil Walter. Dřevoryty podle starých severských (tj. islandských) kodexů vyzdobil Antonín Slavíček. Stará Říše, Marta Florianová 1924. 87, [3] s. Formát 22,5 × 17,5 (A); 23 × 15 (B); 17 × 14 (C) cm. - Ilustrace: v textu devět výplní, devět titulů, čtyři viněty na obálce, jedna viněta v záhlaví, titul, frontispice. Část nákladu ručně kolorována podle dvou návrhů, Slavíčkova a Reynkova. Imprimatur. 380 číslovaných výtisků, z toho 50 na ručním Ullersdorfu, 30 (A) na ručním a 300 na silném velínu. Vytiskl Jan Mucha ve Velkém Meziříčí typy Moderní antikva. Bílý, zelený a olivově zelený tisk na obálce, olivově zelený a modrý na titulním listu. Věnováno „milé kmotřičce Marii Halířové z Vítkovic tato Lilie, aby bylo vyhověno rythmu Dobrého Díla". Lilja (Harniae, 1858; báseň pochází asi z roku 1350).

82. MIRO Gabriel: Obrazy z Utrpení Páně
Ze španělštiny přeložil Jaroslav Skalický. Ručně kolorovaná reprodukce Rouaultova obrazu Ecce homo jako frontispice. Obálka od Willi Wessela, nakladatelský signet od . Stará Říše, Marta Florianová 1925. 198, [3] s. Formát 15 × 11 cm. - 1000 číslovaných výtisků, z toho 120 na imitaci japanu. Pětibarevný frontispice na imitaci japanu, z části na „bílém" papíře. Vytiskl František J. Trnka v Třebíči typy Moderní antikva. Sedmibarevná obálka (bílá, zelená, modrá, fialová, červená, žlutá, černá), červený a černý tisk na titulním listu. Věnováno panu P. Janu Strakošovi, „prefektu arcibiskupského gymnasia v Kroměříži". Figuras de la Pasión del Señor (Madrid, Doménech 1916-1917, 2 sv.).

83. QUINCEY Thomas: Vražda jako krásné umění
Z angličtiny přeložil Jaroslav Skalický. Poznámky autora a překladatele. Portrét autora od J. Watsona Gordona reprodukovaný světlotiskem jako frontispice. Obálku nakreslil , nakladatelský signet Antonín Lískovec. Stará Říše, Marta Florianová 1925. 181, [4] s. Formát 17 × 10,5 cm. - Frontispice převzat ze souborného Massonova vydání (Londýn). Vytiskla Unie v Praze. Pravděpodobně 380 výtisků, 300 výtisků na dobrém rýhovaném (C), 50 na hollandském japonu (B) a 30 na bílém ručním s čerpaným okrajem (A). Vytiskl Jan Mucha ve Velkém Meziříčí typy Moderní antikva. Černý tisk na červené obálce, červený a černý na titulním listu, červený v tiráži. Věnováno Kamillu Reslerovi. On Murder considered as one of the Five Arts (čas. 1827; knižně Edinburgh, Adam and Charles Black 1890) - Téže sazby užito ještě k tzv. masovému vydání u Aloise Srdce v roce 1925.

84. BLOY Leon: Johanna ďArc
Z francouzštiny přeložil Josef Florian. Obálku nakreslil, vinětku k Dobrému Dílu vyryl a titulní a závěrečný arch upravil Albert Vyskočil. Autor grafické úpravy ostatních archů neuveden. Stará Říše, Marta Florianová 1925. 187, [6] s. Formát 17 × 10,5 (A); 17 × 13 (B); 17 × 11 (C) a 17,5 × 10 (D) cm. - Pravděpodobně 387 číslovaných výtisků, 300 výtisků na silném velínu (D), 50 na ručním chamois bez vodoznaku (C), 30 na ručním bílém Ullersdorfu (B) a 7 výtisků na pravém japonu (A). Vytiskl Pokorný & spol. v Brně typy Tiemann mediaeval. Zelený a červený potisk na oranžové obálce, červený a černý tisk na titulním listu. Věnováno Marii Vaňkové. Jeanne ďArc et l´AIlemagne (Paris, G. Crès 1915).
pdf-ocr 

85. PRÁCE A UTRPENÍ CT. ANNY KATEŘINY EMMERICHOVÉ ZA CÍRKEV, ZA OBRÁCENÍ HŘÍŠNÍKŮ A ZA UMÍRAJÍCÍ. Podle zápisků poutníkových uspořádal P. K. E. Schmöger C. SS. R.
Z němčiny přeložil Matěj Fencl. Graficky upravil a dřevoryty na obálce vyryl . Stará Říše, Marta Florianová 1926. 157, [7] s. Formát 17 × 10,5 cm. - Na obálce titul: Utrpení a práce Ct. Kateřiny Emmerichové s obrazy svátků. První část třetího dílu Života A. K. Emmerichové. Obálka ve třech variantách: dvě od Alberta Vyskočila, třetí s nakladatelskou značkou od Methoděje Floriana. Imprimatur. 1380 číslovaných výtisků, z toho 1000 výtisků na bezdřevém papíře (D), 300 na velínu (C), 50 na holandském japanu (B) a 30 na Ullcrsdorfu (A). Vytiskl Pokorný a spol. v Brně typy Tiemann antikva. Šedý a černý tisk na obálce, modrý a černý na titulním listu a tiráži. Věnováno P. Vavřinci Novotnému, „převoru prem. kláštera v Nové Říši". Gebets- und Ledens-Arbeitcn für das Oberhaupt der Kirche, Pius VII., für die oberrheinische Kirchenprovinz, für die Belehrung der Sünder und für Sterbende. Festbilder, in Das Leben der gottseligen Anna Katharina Emmerich. Zweiter Band. Zweite Abteilung (Freiburg, Herder 1867).
pdf-ocr 

86. JOZEF A ASENECH
Podle Prusíkova opisu korigovali . Pěti kresbami vyzdobil Albert Schamoni, obálku do dřeva vyřezal . Stará Říše, Marta Florianová [1926]. 26, [2] s. Formát 19 × 15 cm. - V tiráži podtitul: staročeské skládání, jež u františkánů v Praze objevil Josef Dobrovský. Kresby jsou ručně kolorovány ve Staré Říši. V tiráži a na titulním listu vročení 1925. Pravděpodobně 380 výtisků, 285 číslovaných výtisků na dobrém velínu (D), 50 na holandském japonu (C), 15 na Zandersu vodní značky VII. (B) a 30 na ručním papíře Ullersdorf (A). Vytiskl Kryl a Scotti v Novém Jičíně typy Janson. Červený tisk na tmavě zelené obálce, zadní strana obálky červená, fialový a černý tisk na titulním listu, fialový v tiráži.
pdf-ocr

87. GÓMEZ DE LA SERNA Ramón: Zázračný lékař
Ze španělštiny přeložil Jaroslav Skalický. Graficky upravil a signet nakreslil . Stará Říše, Marta Florianová 1926. 85, [2] s. Formát 20 × 13; 17 × 10,5 cm. - 1380 výtisků, z toho 1000 výtisků na dobrém papíře (D), 300 na velínu (C), 50 na holandském japanu (B) a 30 na ručním papíře (A). Vytiskl Kryl a Scotti v Novém Jičíně typy Janson. Červený tisk na obálce, černý a červený na titulním listu a v tiráži. Věnováno „panu Mudru Jiřímu Scheinerovi, lékaři v Praze". El doctor inverosímil. Novela (Madrid, Athema, Puerto Rico 1921).

88. KTERAK POZNÁVALA CT. ANNA KATEŘINA EMMERICHOVÁ OSTATKY SVATÝCH A JAKÁ MĚLA PODIVUHODNÁ VIDĚNÍ JEJICH ŽIVOTŮ. Podle zápisků poutníkových uspořádal P. K. E. Schmöger C. SS. R.
Z němčiny přeložil Matěj Fencl. Graficky upravil Antonín Lískovec. Stará Říše, Marta Florianová 1926. 229, [5] s. Formát 19,5 × 13 (A); 17 × 11 (C) cm; další formáty nezjištěny. - Druhá část třetího dílu Života A. K. Emmerichové. Imprimatur. 1380 číslovaných výtisků, z toho 30 na Ullersdorfu vodoznaku XXVII. a XXVIII. (A), 50 na domácí bílé imitaci japanu (v knize chybně uvedeno na holandském) (B), 300 na velínu (C), 1000 na bezdřevém papíře (D). Vytiskl Pokorný a spol. v Brně typy Tiemann antikva. Tmavé zelený tisk na světle zelené obálce, červený a černý tisk na titulním listu. Věnováno monsignoru Karlu Stellovi, řediteli kněžského semináře v Praze. Die Erkenntniß der Gebeine und Überreste der Heiligen Reliquienfest, in Das Leben der gottseligen Anna Katharina Emmerich. Zweiter Band. Zweite Abteilung (Freiburg, Herder 1867).
pdf-ocr 

89. POSLEDNÍ DNOVÉ CTIHODNÉ ANNY KATEŘINY EMM ERICHOVÉ. Podle zápisků Poutníkových uspořádal P. K. E. Schmöger C. SS. R.
Z němčiny přeložil Matěj Fencl. Světlotiskem reprodukovaná rytina (portrét A. K. Emmerichové) od Steinleho jako frontispice. Graficky upravil Antonín Lískovec. Stará Říše, Marta Florianová 1927. 161, [5] s. Formát 19 × 12,5 (A); 17 × 10,5 (B, C, D) cm. - Třetí část třetího dílu Života A. K. Emmerichové. Imprimatur. 1380 číslovaných výtisků, z toho 30 na Ullersdorfu bez vodoznaku (A), 50 na domácí bílé imitaci japonu (B), 300 na velínu (C) a 1000 na bezdřevém papíře (D). Vytiskl Pokorný a spol. v Brně typy Tiemann antikva. Modrý tisk na růžové obálce, červený a černý na titulním listu a v tiráži. Věnováno Julii Navrátilové, příznivkyni z Annova. Die äußere Lage Anna Katharina seit 1820; Sie erzählt das Leben Jesu; Anna Katharina wird in eine neue Wohnung gebracht; Letzte Lebenstage und Tod, in Das Leben der gottseligen Anna Katharina Emmerich. Zweiter Band. Zweite Abteilung. (Freiburg, Herder 1867).

90. ANDERSON Sherwood: Smutní trubači a jiné povídky
Z angličtiny přeložil Jan Čep. Graficky upravil. Stará Říše, Marta Florianová 1927. 273, [4] s. Formát 17 × 10,5 cm. - Povídky: Chicagský Hamlet; Láhve s mlékem; „Zvláštní"; Triumf vejce; Smutní trubači. 1380 číslovaných výtisků, z toho 30 na ručním bílém papíře s nečitelným vodoznakem (asi Ullersdorf) (A), 50 na holandském japanu (B), 300 na špatném dřevitém velínu (C) a 1000 na hladkém bezdřevém papíře (D). Vytiskl Jan Mucha ve Velkém Meziříčí typy Moderní antikva. Černý tisk na růžové obálce, červený a černý na titulním listu a v tiráži. Věnováno Dru Jaroslavu Stránskému. A Chicago Hamlet, Milk Bottles, The Sad Horn Blowers, in Horses and Men (New York, Huebsch 1923); The Egg, in the Triumph of the Egg (New York, Huebsch 1921); „Queer", in Winesburg, Ohio (New York, Huebsch 1911).

91. DE QUINCEY Thomas: Levana a matky žalu
Z angličtiny přeložil Jaroslav Skalický. Graficky upravil a ilustroval Josef Čapek. Stará Říše 1927. 22 s. Formát 33 × 25 cm. - Linoryty Josefa Čapka jako frontispice, titul, viněta na titulním listu, čtyři celostránkové a devět menších v textu, všechny jsou podepsány a ručně kolorovány autorem. 200 číslovaných exemplářů na kartónovém holandském japonu. Vytiskl Kryl a Scotti v Novém Jičíně typy Janson. Červený a černý tisk. Levana and our Ladies of Sorrow (Edinburgh, Adam and Charles Black 1890).

92. SCHMIED Rudolf Johannes: Carlos a Nicolás. Dětská léta v Argentině
Z němčiny přeložil Bohuslav Reynek. 64 ručně kolorovanými dřevoryty ilustroval Michael Florian. Stará Říše, Marta Florianová 1927. 205, [4] s. Formát 16,5 × 11,5 cm. - 380 číslovaných výtisků, z toho 30 na Ullersdorfu bez vodoznaku, 50 na chamois ručním papíře bez vodoznaku, 300 na velínu. Vysázela Eva Florianová a na ručním lisu vytiskl Methoděj Florian. Kolorova ný dřevoryt na obálce, červený a černý tisk na titulním listu. Věnováno P. Josefu Pullerovi, kaplanu ve Vítkovicích, P. Václavu Vedralovi, administrátoru fary v Stříbrné Skalici, p. Janu Florianovi, rolníku na Hladově, Dr. Josefu Vašicovi, profesoru na fakultě v Olomouci, P. Matěji Fenclovi, kaplanu v Uhřiněvsi, Dr. Františku Odvalilovi, duchovnímu správci trestnice v Mikulově, P. Janu Strakošovi, prefektu arcibiskupského semináře v Kroměříži, p. Matěji Bartoníčkovi, měšťanu chrudimskému. Carlos und Nicolas (Berlin, Erich Reiss Verlag 1909).

93. ŽIVOT A POCHVALA SVATÉHO CYRILA, UČITELE SLOVANSKÉHO NÁRODA
Ze staroslověnštiny „nově" přeložil Josef Vašica. Autor grafické úpravy neuveden, nakladatelský signet Antonín Lískovec. Stará Říše, Marta Florianová 1927. XVI, 77, [6] s. Formát 17 × 10 cm. - Připojeny další tři texty a překladatelovy poznámky k nim. Imprimatur. 1380 číslovaných výtisků, z toho 30 na silném ručním Ullersdorfu (A), 50 na ručním Ullersdorfu s čerpaným okrajem (B), 300 na dobrém velínu (C), 1000 na bezdřevém papíře (D). Vytiskl Pokorný a spol. v Brně typy Tiemann antikva. Modrý tisk na obálce, červený a černý na titulním listu. Věnováno Dru Leopoldu Prečanovi, arcibiskupu olomouckému.
pdf-ocr

94. [ATHANASIOS, svatý]: Život svatého Otce Antonína, kterýž napsal a mnichům v cizině poslal svätý Otec Athanáš, arcibiskup Alexandrijský
Z řečtiny přeložil František Pastor. Dřevoryty vyzdobil Jaroslav Benda. Stará Říše, Marta Florianová 1928. 121, [5] s. Formát 16 × 12 cm. - Revidovaný starší překlad Antonína Ludvíka Stříže z doby jeho působení ve Staré Říši. Dřevoryty: viněta na titulním listu a jedna iniciála. Imprimatur. 1000 číslovaných výtisků, z toho 500 na domácí bílé imitaci japanu (v tiráži mylně uvedeno Fabriano), 500 na silném rýhovaném. Vytiskl František J. Trnka v Třebíči typy Ver Sacrum. Zelený tisk na šedé obálce, černý na titulním listu. Věnováno Josefu Portmanovi z Litomyšle. Diui anthonij clarissimi monachi ac heremi cultoris celebrrimi ab Athanasio alexandrine Sedis patriarcha gloriosissimo vitae textus grece primu elegater editus (Zwolle, Peter Os van Breda 1505).
pdf-ocr

95. BERNANOS Jiří: Pod sluncem Satanovým
Z francouzštiny přeložil Bohuslav Reynek. Autor grafické úpravy [Antonín Lískovec]. Portrét autora reprodukovaný světlotiskem jako frontispice. Stará Říše, Marta Florianová 1928. 345, [4] s. Formát 20,5 × 13 (A); 17,5 × 10,5 (B) cm. - Román vyšel původně ve sbírce Le Roseau ďor, sv. 7. 1380 číslovaných výtisků, z toho 30 na ručním Ullersdorfu (v tiráži mylně uvedeno Medianu) s nečitelným vodoznakem (A), 50 na ručním bílém (B), 300 na rýhovaném dokumentním (C) a 1000 na bezdřevém papíře (D). Vytiskl Jan Mucha ve Velkém Meziříčí typy Garamond. Červený tisk na obálce, červený a černý na titulním listu. Věnováno „pánu Otokaru Březinovi, básníku Věčných svítání". Sous le soleil de Satan (Paris, Plon 1926).

96. ZEYER Julius: Zpěv o pomstě za Igora
Ručně kolorovanými linoryty vyzdobil . Stará Říše, Marta Florianová [1929]. 69, [1] s. Formát: 22,5 × 15 (A); 24 × 15,5 (B) cm. - V tiráži chybné vročení 1928. Osm linorytů v textu, čtyři viněty, viněta na titulním listu a na obálce. 380 číslovaných výtisků, z toho 30 na Van Gelderu, 50 na ručním Ingres, 100 na ručním papíře Medián, 200 na Van Gelderově imitaci japonu. Vysázela Eva Florianová, vytiskl Methoděj Florian na ručním lisu typy Veronese. Červená obálka s černou vinětou, černý a červený titulní list s kolorovanou vinětou.

97. COESTER Otto: Proměna. Šestero konfigurací k stejnojmenné povídce Františka Kafky
Z němčiny přeložil Gustav Janouch. Stará Říše, Marta Florianová 1929. Formát 30 × 24 cm. - Uvedeno prózou Franze Kafky Sen. Původní kresby reprodukovány světlotiskem v Grafické Unii v Praze. Povídka z knihy Venkovsky lékař. 130 výtisků na holandském japanu. Text vytiskl Kryl a Scotti v Novém Jičíně. Dvojbarevný tisk.

98. SYNGE John Millington: Aranské ostrovy
Z angličtiny přeložil Karel Mušek a do definitivní podoby redakčně upravil František Pastor. Světlotiskem reprodukovaná podobizna autora s podpisem jako frontispice. Stará Říše, Marta Florianová 1929. 242, [2] s. Formát 17 × 10,5 cm. - Nakladatelský signet od Otto Coestera. 1380 číslovaných výtisků, z toho 30 na ručním Medianu, 50 na Ingress chamois Fabriano, 300 na silném velínu, 1000 na bezdřevém papíře. Vytiskl Jan Mucha ve Velkém Meziříčí typy Moderní antikva. Modrý tisk na zelenomodré obálce, červený a černý na titulním listu. Věnováno „pánu Gustavu Temlovi z Chrudimi". The Aran Islands (London, Elkin Mathews 1907).
pdf-ocr

99. KAFKA František: Proměna
Z němčiny přeložil P. L. V. [= Ludvík Vrána] a František Pastor. Ručně kolorovanými perokresbami ilustroval Otto Coester. Stará Říše, Marta Florianová 1929. 83, [2] s. Formát 17,5 × 11,5 cm. - Novela. V textu sedm perokreseb, tři iniciály a nakladatelský signet. 600 číslovaných výtisků, z toho 50 na ručním Hollandu, 150 na chamois velínu, 400 na bílém velínu. Vytiskl Kryl a Scotti v Novém Jičíně typy Bodoni. Fialový tisk na obálce, červený a černý na titulním listu a v tiráži, iniciály červeně. Věnováno „panu Dru Emilu Saudkovi, překladateli Otokara Březiny". Die Verwandlung (Leipzig, Insel Verlag 1915).

100. GRASSET Eugène: Panna Orleánská
Původní litografie reprodukovaná světlotiskem. Stará Říše, Marta Florianová 1929. 1 list. Formát listu 55 × 44cm, formát obrazové plochy 30 × 24 cm. - 120 výtisků na hollandě podepsaných vydavatelem. Vytiskla Grafická Unie v Praze.

101. [KATEŘINA SIENSKÁ, svatá]: Listy sv. Kateřiny Sienské
Z latiny „nově" přeložil Josef Vašica. Podobizna sv. Kateřiny jako frontispice. Stará Říše, Marta Florianová 1930. 330, [8] s. Formát 15,5 × 10 cm. - Svazek I. Poprvé vyšlo v překladu Antonína Ludvíka Stříže jako 4. svazek Dobrého díla. V tiráži uveden jako nakladatel B. Kočí, Praha. Imprimatur. 380 číslovaných výtisků, z toho 30 na silném ručním, 50 na ručním s čerpanými okraji a 300 na silném velínu. Vytiskl Emanuel Čapek v Třebíči typy Koch. Červený tisk na obálce, červený a černý na titulním listu a v tiráži. Věnováno P. Josefu Motalovi, prefektu arcibiskupského semináře v Kroměříži.
pdf-ocr

102. DURYCH Jaroslav: Eva
Graficky upravil [Antonín Lískovec]. [2. vydání] Stará Říše, Marta Florianová 1929. 68, [2] s. Formát 15,5 × 10,5 cm. - 380 číslovaných výtisků, z toho 30 na ručním Zandersu, 50 na Van Gelder Zonen a 300 na velínu. Vytiskl Jan Mucha ve Velkém Meziříčí typy Garamond. Modrý tisk na obálce, červený a černý na titulním listu a v tiráži, červené iniciály.

103. SLUŽBA SVATÉHO VÁCLAVA
Z církevní slovanštiny přeložil Vincenc Svoboda. Autor grafické úpravy neuveden. Stará Říše, Marta Florianová 1929. 21, [2] s. Formát 16 × 10 cm. - 550 číslovaných výtisků, z toho 50 na chamois Ingresu, 100 na anglickém papíře, 100 na velínu a 300 na bezdřevém papíře. Vytiskl František J. Trnka v Třebíči typy Pražská antikva. Červený tisk na obálce, červený a černý na titulním listu a v tiráži, červené iniciály. Věnováno P. Václavu Vedralovi.

104. KUZMIN Michael: Hrdinské činy Alexandra Velikého
Z ruštiny přeložil Josef Vašica. V textu 12 obrázků od Otty Coestcra. Stará Říše, Marta Florianová 1930. 104, [6] s. Formát 16 × 10,5 cm - 750 číslovaných výtisků, z toho 50 na Ingresu, 100 na velínu. 100 na anglickém Roederu a 500 na bezdřevém antiku. Vytiskl František J. Trnka v Třebíči typy Moderní antikva. Červený tisk na nažloutlém papíře obálky, červený a černý na titulním listu, červené iniciály a paginy. Věnováno „spoludělníku Františku Pastorovi". Podvigi Velikogo Aleksandra (Moskva, Skorpion 1910).

105. MORAVSKÉ NÁRODNÍ KOLEDY
Sestavil [Josef Florian]. Ilustrovala Marie Florianová (vstupní dřevoryt) a Michael Florian (obálka, titulní list a 30 malých dřevorytů v textu). Stará Říše, Marta Florianová 1929. 87 s. Formát 20,5 × 14,5 cm. - 180 číslovaných výtisků, z toho 30 na Van Geldcru, 50 na Ingresu a 100 na velínu. Vysázela Eva Florianová, vytiskl Methoděj Florian na ručním lisu typy Veronese. Červený a černý tisk. - Připojeny notové přepisy některých textů (vlastnoručně pořídil Josef Florian).

106. DURYCH Jaroslav: Eva
Graficky upravil Antonín Lískovec. 3. vydání, Stará Říše, Marta Florianová 1930. 56, [3] s. Formát 17 × 10,5 cm. - 500 číslovaných výtisků, z toho 100 na chamois drsném ručním Van Gelderu a 400 na „velmi dobrém" bezdřevém papíře. Vytiskla Státní tiskárna v Praze typy Romana. Fialový tisk na obálce, červený a černý na titulním listu a tiráži, červené iniciály a paginy.

107. ERBEN Karel Jaromír: Vodník
Šest celostránkových leptů od Michaela Floriana. Stará Říše, Marta Florianová 1930. 42, [2] s. Formát 23,5 × 17 cm. - 50 číslovaných výtisků, z toho 3 na pravém japanu, 40 na chamois Zandersu a 7 na Van Gelderu. Vysázela Eva Florianová, na ručním lisu typy Veronese vytiskl Methoděj Florian. Červený a černý tisk na titulním listu, červené paginy a číslování jednotlivých oddílů.

108. ERBEN Karel Jaromír: Záhořovo lože
Šest celostránkových leptů od Michaela Floriana. Stará Říše, Marta Florianová 1930. 40, [2] s. Formát 25 × 17,5 cm. - 70 číslovaných výtisků, z toho 10 na chamois měditiskovém Zandersu, 60 na kartónovém holandském japonu. Vysázela Eva Florianová, na ručním lisu typy Veronese vytiskl Methoděj Florian. Červený a černý tisk na titulní straně, červené paginy a číslování jednotlivých oddílů.

109. DURYCH Jaroslav: Té Nejkrásnější
Autor grafické úpravy neuveden. Stará Říše, Marta Florianová 1931. 22, [2] s. Formát 17 × 10,5 cm. - Básně. 1015 ručně číslovaných výtisků, z toho 15 na holandském Van Gelder Zonen (A), 100 na ručním domácím (B), 400 na velínu (C) a 500 na bezdřevém papíře (D). Vytiskl Václav Horák v Prostějově typy Didot. Fialový tisk na obálce, červený a černý na titulním listu a v tiráži.

110. ERBEN Karel Jaromír: Svatební košile
Šest celostránkových kolorovaných leptů od Michaela Floriana. Stara Říše, Marta Florianová 1931.32, [2] s. Formát 26,5 × 19 cm. - 63 číslovaných výtisků, z toho 10 na chamois silném ručním měditisku (A), 3 na japanu (B), 50 na chamois měditiskovém papíře (C). Vysázela Eva Florianová, na ručním lisu typy Veronese vytiskl Methoděj Florian. Červený a černý tisk na titulním listu, červené paginy.

111. PÍSEŇ VESELÉ CHUDINY. Staročeská báseň
Redigoval a Poznámku vydavatele (s. 15-18) napsal Josef Vašica. Ve 100 výtiscích pro příznivce lept od Otto Coestera. Graficky upravil Antonín Lískovec. Stará Říše, Marta Florianová 1932. 18, [2] s. Formát 16,5 × 10,5 cm. - 1000 číslovaných výtisků, z toho 100 na měditisku Dasselu chamois (A), 200 na ručním rýhovaném Zandersu (B), 300 na lepším velínu (C) a 400 na dobrém bezdřevém papíře (D). Vytiskl Josef Sýkora v Třebíči typy Pražská antikva. Červený tisk na obálce a v tiráži, červený a černý na titulním listu, červené incipity a paginy.

112. HELLO Arnošt: Misky váhy
Z francouzštiny přeložil Josef Florian. Graficky upravil Antonín Lískovec. Stará Říše, Marta Florianová 1932. 330, [3] s. Formát 18,5 × 12 cm. - 500 vesměs číslovaných výtisků, z toho 100 na ručním Milliotti (A), 100 na anglickém (B) a 300 na antiku (C). Vytiskl Josef Sýkora v Třebíči typy Ver Sacrum. Červený tisk na obálce, červený a černý na titulním listu a v tiráži. Věnováno „Dru Janu Strakošovi a jeho příteli p. Václavu K". Les Plateaux de la balance (Paris, Victor Palmé 1880).

113. LESSING Gotthold Ephraim: Bajky
Z němčiny přeložil Oskar Reindl. Graficky upravil Antonín Lískovec. Stará Říše, Marta Florianová 1932. 25, [1] s. Formát 17,5 × 11,5 (obálka), 17 × 10,5 (vnitřní listy) cm. - Obsahuje: Lev a zajíc; Opice a liška; Vlk a pastýř; Bojovný vlk; Pštros; Dub a vepř; Husa; Psi; Liška a čáp; Šachový střelec; Osel a vlk; Ezop a osel; Herakles; Vlk na smrtelné posteli; Osel se Ivem; Lev s oslem; Lakomec; Havran; Liška a havran; Liška a škraboška; Liška a tygr; Juppiter a Apollo; Jelen a liška; Liška; Lítice; Člověk s lukem; Havran; Dobrodiní. 1000 číslovaných výtisků, z toho 100 na holandském Van Gelder Zonen (A), 100 na ručním (B), 300 na velínu (C) a 500 na bezdřevém papíře (D). Vytiskl Josef Sýkora v Třebíči typy Pražská antikva. Červený tisk na obálce, červený a černý na titulním listu a tiráži. Fabeln, Drei Bücher (Berlin, F. C. Voss, 1759).

114. BÍLOVSKÝ Bohumír Hynek: Víno ze svadby v Káni a potřebnost roucha svadebního. Tři starší česká kázání
Opsal, přehlédl a poznámku napsal Josef Vašica. Graficky upravil Antonín Lískovec. Stará Říše, Marta Florianová 1933. 94, [2] s. Formát 17 × 11 (obálka), 17 × 10,5 (vnitřní listy) cm. - Na titulním listu vročení 1932. Imprimatur. 1000 číslovaných výtisků, z toho 50 na chamois Van Gelderu (A), 100 na anglickém (B), 300 na velínu (C) a 550 na dřevaprostém papíře (D). Vytiskl Josef Sýkora v Třebíči typy Ver Sacrum. Červený tisk na obálce, červený a černý na titulním listu. Věnováno Zdenku Řezníčkovi, „oikonomu znojemské nemocnice".

115. PEPLER Hilary D. C.: Vůl a oslík a jiné hry pro loutková divadla
Z angličtiny přeložil Otto František Babler. Graficky upravil Antonín Lískovec. Stará Říše, Marta Florianová 1933. 43, [4] s. Formát 17,5 × 11 cm. - Hry: Vůl a oslík; Krokodil; Tekoucí voda; Svatý Martin a žebrák; Dva lupiči. 700 číslovaných výtisků, z toho 40 na silné měditiskové imitaci japonu (A), 60 na žlutém rýhovaném Ingresu (B),60 na ručním „Doppia-Reale" (C), 140 na silném, bezdřevém ofsetu (D) a 400 na slabším bezdřevém ofsetu (E). Vytiskl Jan Mucha ve Velkém Meziříčí typy Garamond. Červený tisk na obálce, červený a černý na titulním listu a tiráži. Věnováno Vladimíru Šuralovi v Olomouci. Plays for Puppets (The Horse; The Ox and the Ass; St. Martin, the Cat Burglar; Running Water; Crocodile). (Ditchling, St. Dominic´s Press 1929).

116. HUGO Victor: Spící Booz
Z francouzštiny přeložil Bohuslav Reynek. V některých exemplářích podepsaný lept Otto Coestera jako frontispice. Graficky upravil Antonín Lískovec. Jedna vložená celostránková kresba. Stará Říše, Marta Florianová 1933. 12, [2] s. Formát 17 × 10,5 cm. - 1000 číslovaných výtisků, z toho 63 na velkolosínském ručním papíru (A), 137 na imitaci japanu (B), 400 na velínu (C) a 400 na bezdřevém papíře (D). Vytiskl Václav Horák v Prostějově typy Didot. Červený tisk na obálce, červený a černý na titulním listu a tiráži. Booz endormi, in La Légende des Siècles (Paris, Calmann-Lévy 1877).

117. NORWID Cypryan: Litanie k nejsvětější Panně Marii
Z polštiny přeložil Jaroslav Janouch. Graficky upravil Jan Bendl. Stará Říše, Marta Florianová 1934. 27, [2] s. Formát 17 × 11 cm. - 470 číslovaných výtisků, z toho 20 na Zandersu (A), 450 na hlazeném velínu (B). Vytiskla Holinkova tiskárna (Jindřich Žatečka) v Praze typy Bodoni. Hnědý tisk na obálce, červený a černý na titulním listu a tiráži, červeně iniciály a tisk v textu.

118. ARNOUX Alexandre: Legenda o Cidu Campeadorovi
Z francouzštiny přeložil Josef Florian. Linoryty vyzdobil Michael Florian (viněta na titulním listu a 25 menších vinět v textu). Graficky upravil Antonín Lískovec. Stará Říše, Marta Florianová 1935. 108, [7] s. Formát 17 × 10,5 cm. - 1150 číslovaných výtisků, z toho 50 na ručním Ingresu, 100 na ručním chamois a 1000 na silném dřevaprostém ofsetu. Vytiskl Jan Mucha ve Velkém Meziříčí typy Garamond. Červený tisk na obálce, červený a černý na titulním listu a tiráži. Věnováno Leopoldu Peřichovi, zemskému archiváři v Opavě. La Légende du Cid Campéador, d´après les textes de l'Espagne ancienne (Paris, H. Piazza 1922).

119. HELLO Ernest: Člověk. Kniha první - Život
Z francouzštiny „podruhé" přeložil Josef Florian. Autor grafické úpravy neuveden. Stará Říše, Marta Florianová 1936. 164, [5] s. Formát 20,5 × 12 cm. - Nový překlad. 460 číslovaných výtisků, z toho 60 na ručním Van Gelderu a 400 na bezdřevém papíře. Vytiskl V. Vokolek a syn v Pardubicích (ed. Paprsek) typy Weiss antikva. Červený tisk na obálce, červený a černý na titulním listu. L´Homme (Paris, Victor Palmé 1872).

120. FÉVAL Paul: Svatý Diot
Z francouzštiny přeložil František Odvalil. Dřevoryt Marie Florianové jako frontispice. Graficky upravil Antonín Lískovec. Stará Říše, Michael Florian 1936. 42 s. Formát 17 × 10,5 cm. - „Legenda z Bretaně." V tiráži a na anončním lístku vročení „prosinec 1935". 1500 číslovaných výtisků, z toho 100 na velkolosínském ručním, 400 na velínu a 1000 na tiskovém bezdřevém. Vytiskl Václav Horák v Prostějově typy Didot. Červený tisk na obálce a titulním listu, červený a černý v tiráži. Le Saint Diot, in Veillées de famille (Paris, Victor Palmé 1882).

121. GOGOL N. V.: Rozjímání o mši svaté
Z ruštiny přeložil Josef Vašica. Graficky upravil Antonín Lískovec. Stará Říše, Marta Florianová 1936. 124, [2] s. Formát 17 × 10,5 cm. - Imprimatur. 1000 číslovaných výtisků, z toho 100 na domácí imitaci japanu (A), 200 na chamois velínu (B) a 700 na tenkém ofsetu (C). Vytiskl Václav Horák v Prostějově typy Didot. Červený tisk na obálce, červený a černý na titulním listu. Razmyšlenija o božestvennoj liturgii (Sinodaľnaja tipografija, 1894).

122. RILKE Rainer Maria: Kniha o mnišském životě
Z němčiny přeložil [Samuel Verner], „v české verše přepsal Jozef Tkadlec". Graficky upravil Jan Konůpek. Stará Říše, Marta Florianová 1937. 77, [1] s. Formát 24 × 16 cm. - 100 ručně číslovaných výtisků na dobrém ofsetu. Vytiskl Jan Mucha ve Velkém Meziříčí typy Garamond. Červený tisk na obálce, červený a černý na titulním listu. Věnováno Bohumilu Chlumeckému na Břevnově. Vom mönchischen Leben, in Das Stunden-Buch (Leipzig, Insel Verlag 1905).

123. POUVOURVILLE Albert de: Svatá Terezie z Lisieux, ochránkyně národů
Z francouzštiny přeložila Anna Šnýdrová. Graficky upravil Antonín Lískovec. Stará Říše, Marta Florianová 1937. 179, [2] s. Formát 17 × 10,5 cm. - Imprimatur. 1000 číslovaných výtisků, z toho 100 na domácí imitaci japanu (A), 200 na chamois tvrdém velínu (B) a 700 na ofsetu (C). Vytiskl Václav Horák v Prostějově typy Bodoni. Červený tisk na obálce, červený a černý na titulním listu. Věnováno Marii Opaskové v Břevnově. Sainte Therèse de Lisieux, protectrice des Peuples (Paris, Editions du Lys 1934).
pdf-ocr

124. SCHERER Jiří: Kazatelská pravidla
Z němčiny přeložil Ignác Bečák. Proslov téhož (s. 9-10). Biografickou Poznámku o překladateli (s. 29-30) s údaji z Českého bohovědného slovníku napsal a do tisku upravil Josef Vašica. Graficky upravil Antonín Lískovec. Stará Říše, Marta Florianová 1937. 30, [1] s. Formát 17 × 10,5 cm. - Imprimatur. 1000 výtisků, z toho 100 na japanu (A), 200 na velínu (B) a 700 na dřevaprostém papíře (C). Vytiskl Jan Mucha ve Velkém Meziříčí typy Garamond. Červený tisk na obálce, červený a černý na titulním listu. Věnováno Aloisu Valáškovi, „spirituálu arcibiskupského semináře v Kroměříži".
pdf-ocr

125. OFFEL Horace van: Toledské kordy
Z francouzštiny přeložil Oskar Reindl. Graficky upravil Antonín Lískovec. Stará Říše, Marta Florianová 1937. 35, [2] s. Formát 17 × 10,5 cm. - 600 číslovaných výtisků, z toho 50 na ručním papíře (A), 150 na velínu (B) a 400 na ofsetu (C). Vytiskl Jan Mucha ve Velkém Meziříčí typy Grégrova Romana. Červený tisk na nažloutlém papíře obálky, červený a černý na titulním listu.

126. ŽEROMSKI Štefan: Mučedníci
Z polštiny přeložil Jaroslav Janouch. Dřevoryt od Michaela Floriana, v některých výtiscích ručně kolorován, jako frontispice. Graficky upravil Antonín Lískovec. Stará Říše, Marta Florianová 1937. 62, [1] s. Formát 17 × 10,5 cm. - 600 výtisků, z toho 50 na Zandersu (A), 150 na velínu (B) a 400 na dřevaprostém papíře (C). Vytiskl Jan Mucha ve Velkém Meziříčí typy půltuč. Bodoni. Červený tisk na obálce, červený a černý na titulním listu. Věnováno „Marii Cvekové, rozené Bílkové z Batelova".

127. BEAUNIER André: Poslední den
Z francouzštiny přeložil Jaroslav Zaorálek. Graficky upravil Antonín Lískovec. Stará Říše, Marta Florianová 1937. 102, [1] s. Formát 17 × 10,5 cm. - 800 číslovaných výtisků, z toho 100 na Pannekoeku, 200 na Ullersdorfu, 500 na tenkém ofsetu. Vytiskl Jan Mucha ve Velkém Meziříčí typy Garamond. Červený tisk na obálce, červený a černý na titulním listu. Věnováno „P. Janu Malému, knězi Církve katolické, t. č. kooperatoru v Suchdole-Jednově". Le Dernier jour (Paris, E. Flammarion 1926).

128. STEVENSON Robert Louis: Essaye
Z angličtiny přeložil Jan Čep. Podobizna autora, kterou do linolea vyryl Michael Florian, jako frontispice. Graficky upravil Antonín Lískovec. Stará Říše, Marta Florianová 1938. 70, [2] s. Formát 17 × 10,5 cm. - Obsahuje: List mladému muži, který se hodlá věnovati umělecké dráze; Cesty; O volbě povolání; Poznámka o realismu. 1000 číslovaných výtisků, z toho 50 na Pannokoeku, 100 na domácí imitaci japanu a 850 na anglickém velínu. Vytiskl Václav Horák v Prostějově typy Didot. Světle zelená obálka s modrým tiskem, karmínové červený a černý tisk na titulním listu, hnědý linoryt. Věnováno Vojmíru Vokolkovi. Essays (New York, W. L. Phelps 1906).

129. GUARDINI Romano: Křížová cesta našeho Pána a Spasitele
Z němčiny přeložil Vojtěch Sádlo. Graficky upravil Antonín Lískovec. Stará Říše, Marta Florianová 1938. 44, [2] s. Formát 15 × 9 cm. - Imprimatur. 1000 číslovaných výtisků, z toho 50 na ručním holandském, 100 na imitaci japanu a 850 na ofsetovém papíře. Vytiskl Václav Horák v Prostějově typy Didot. Červený tisk na obálce, karmínové červený a černý na titulním listu. Der Kreuzweg unseres Herrn und Heilandes (Mainz, Grünewald 1919).

130. [BRENTANO Clemens]: Kronika potulného žáka ponejprv napsaná bývalým mistrem Klementem Brentanem
Z němčiny přeložil . Ručně kolorované dřevoryty od Michaela Floriana (viněta na obálce, patitulním listu, titulním listu a 23 linorytů v textu). Stará Říše, Marta Florianová 1938. 128, [2] s. Formát 19,5 × 15,5 cm. - Na anončním lístku: „Na český jazyk ji převedl jeden milovník krásných umění." 70 číslovaných výtisků na silné domácí imitaci japanu vysázel a na ručním lisu vytiskl typy půltuč. Veronese Michael Florian. Červený tisk na obálce, červený a černý na titulním listu. Aus der Chronika eines fahrenden Schülers, in Die Sängerfahrt (Berlin, F. Förster 1818).

131. KLÁR Aloys: Zdali náboženství toliko jest prostředek k blaženosti; či sám oučel a povolání člověka; anebo spíše jedno i druhé spolu? Sepsal Aloys Klár, doktor v libomudrctví, c. k. profesor latinské a řecké literatury na vysokých školách pražských
Z němčiny přeložil František Ladislav Čelakovský. Autor grafické úpravy neuveden. Stará Říše, Marta Florianová 1939. 74, [2] s. for- mát 17 × 11 cm. - Imprimatur. Otisk z Časopisu pro katolické duchovenstvo, Praha 1828. 830 výtisků, z toho 30 výtisků na holandském ručním Pannekoeku, 100 na silném ofsetu a 700 na ofsetu slabším. Vytiskl František Bartoš v Přerově typy Orfeus (?). Červený tisk na obálce, červený a černý tisk na titulním listu.

132. REYMONT Wladyslaw St.: Z Chelmské země. Dojmy a vzpomínky
Z polštiny přeložil Jaroslav Rypáček. Linoryt, v některých výtiscích kolorovaný, od Michaela Floriana jako frontispice. Stará Říše, Marta Florianová 1939. 76, [2] s. Formát 17 × 10,5 cm. - 830 číslovaných výtisků, z toho 30 na dobré domácí imitaci japanu, 100 na ofsetu a 700 na dřevaprostém papíře. Vytiskl Jan Mucha z Velkého Meziříčí typy Garamond. Červený tisk na šedém papíře obálky, červený a černý na titulním listu, červeně čísla kapitol. Z ziemi chełmskiej (knižně 1910).

133. GUARDINI Romano: O živém Bohu. Duchovní slovo
Z němčiny přeložil František Pastor. Autor grafické úpravy neuveden. Stará Říše, Marta Florianová 1939. 100, [2] s. Formát 17 × 10,5 cm. - 730 výtisků, z toho 30 na holandském ručním Pannekoeku, 100 na dřevaprostém chamois velínu a 600 na ofsetu. Imprimatur. Vytiskl František Bartoš v Přerově typy Orfeus. Červený tisk na obálce, červený a černý na titulním listu. Vom lebendigen Gott. Geistliche Ansprache (Mainz, Grünewald 1930).

134. KOLEDY
Sestavil Josef Florian. Linoryty vyzdobil Michael Florian (podepsanými, v některých exemplářích ručně kolorovanými). Stará Říše, Marta Florianová 1939. 111, [6] s. Formát 19,5 × 12 cm. - Obsahuje: (Narodil se Kristus Pán); (U Betléma dnes Maria přečistá); (Vondráši, Matóši); (Sem, sem, žáčkové!); (Andělové, andělově jsou zpívali); (Vzhůru bratři milí); (Gloria! Co to? Gloria!); (Co pak je to nového v Betlémě?); (Slyšte nyni, lásky plní); (Poslyš, Andráši); (Milí bratrové, vstávejte); (Milý Bože, kam dál hůře); (Stávé, Matóšo); (Poďte chlapci k nám); (Co sa stalo, přihodilo na horách); (Léhle, tamle v Betlémě); (Ejhle, chasa naša); (Hore, chaso, hore, hore); (Požeň bratře, požeň dále); (Pásli ovce valaši); (Hopsá bratrové!); (Vy pastýřové stavéte); (Poslechněte mne málo); (Krásná Panna přemilého syna); (Poslyšte křesťané radostné noviny); (Pastýřové vstávejte); (Jak si krásné neviňátko); (Co se tak svítí v Betlémě); (Když se naš Pan Ježíš narodzil); 35 malých linorytů textu, viněta na obálce, předtitulu a tiráži, kreslené noty. V tiráži vytištěno pořadové číslo 141. 730 číslovaných výtisků, z toho 30 na holandu, 100 na similijapanu a 600 na ofsetu. Vytiskl V. Vokolek a syn v Pardubicích typy půltuč. Veronese. Červený tisk na obálce, červený a černý na titulním listu.

135. BARRY Leon: Děd
Z francouzštiny přeložil Otto František Babler. Ilustroval Michael Florian (linoryty jako viněta na obálce, frontispice, jedna iniciálová a závěrečná viněta). Stará Říše, Marta Florianová 1940. 33, [2] s. Formát 20 × 12,5 cm. - 520 číslovaných výtisků, z toho 20 na chamois Pannekoeku, 500 na domácí imitaci japanu. Vytiskl V. Vokolek a syn v Pardubicích typy Empiriana Bodoni. Jinobarevný tisk na obálce, černý a světle zelený tisk textu, šedomodré viněty. L´Aïeul (Paris, Saint-Félicien-en-Vivarais, Au Pigeonnier/A Paris Maison du Livre Français 1928).

136. KAŠPAR Václav: O třech podivných svatých. Starodávná trilogie
Linoryty vyzdobil Michael Florian (viněta na obálce, frontispice a sedm vinět v textu). Stará Říše, Marta Florianová 1940. 61, [2] s. Formát 19,5 × 12 cm. - Kapitoly: Kajícník Antonín; Bratr oslík před branou; Krištof hledá pána světa. Výše nákladu neuvedena, z toho 15 na ruční imitaci japanu, 100 na Banzay papíru, ostatní na ofsetu. Vytiskl V. Vokolek a syn v Pardubicích typy Empiriana Bodoni. Hnědý a černý tisk na titulní straně, ve věnování a tituly v textu a v tiráži. Věnováno „dětem pana Bohumila a paní Marie Braunerových v Dolních Kounicích".

137. LE CARDONNEL Louis: Svaté Terezii Ježíšově
Z francouzštiny přeložil Bohuslav Reynek. Linoryty vyzdobil [Vojmír Vokolek] (viněta na titulním listu a obálce, frontispice, koncová viněta a čtyři malé viněty v textu a na zadní straně obálky). Stará Říše, Marta Florianová 1940. 18, [2] s. Formát 19,5 × 14,5 cm. - 650 číslovaných výtisků, z toho 50 na chamois Pannekoeku, 100 similijapanu a 500 na ofsetu. Vytiskl V. Vokolek a syn v Pardubicích typy Weiss antikva. Červený a černý tisk na obálce, hnědý a černý na titulním listu a tiráži. A SainteThérèse de Jésus. Poème (Paris, G. Crès 1922).

138. STIFTER Adalbert: Vesnička na suchopáru
Z němčiny přeložil František Pastor. Dřevoryty vyzdobil Michael Florian (frontispice, čtyři iniciálové, tři koncové viněty, viněta na obálce). Stará Říše, Marta Florianová 1940. 54, [2] s. Formát 19,7 × 14,7 cm. - 550 číslovaných výtisků, z toho 50 na chamois Pannekoeku, 500 similijapanu. Vytiskl V. Vokolek a syn v Pardubicích typy Empiriana Bodoni. Hnědý tisk na obálce, žlutý a černý na titulním listu, hnědý a černý v textu. Haidedorf (Wiener Zeitschrift für Kunst, Literatur, Theater und Mode, Wien 1840).

139. PSELLOS Michael: Chronografte (976-1077)
Z řečtiny přeložil Jaroslav Skalický. Barevná reprodukce miniatury Basilia II. Bulharobijce ze Žaltáře z počátku 11. století jako frontispice. Stará Říše, Marta Florianová 1940. 268, [2] s. Formát 21 × 15 cm. - Výše nákladu neuvedena, z toho 80 výtisků na „konfekčním" chamois, 20 na holandském ručním Pannekoeku, ostatní na ofsetu. Vytiskl František Bartoš v Přerově typy Baskerville. Reprodukci frontispice provedla Chemigrafia v Brně. Červený tisk na šedé obálce, červený a černý na titulním listu. Věnováno knížeti Karlu Schwarzenberkovi.
pdf-ocr

140. GUARDINI Romano: Křížová cesta
Z němčiny přeložil Vojtěch Sádlo. Graficky upravil [Antonín Lískovec]. Středověký dřevořez od neznámého autora jako frontispice. 2. změněné vydání. Stará Říše, Marta Florianová 1941. 49, [4] s. Formát 15,5 × 9 cm. - 1000 číslovaných výtisků, z toho 100 na „konfekčním" chamois velínu (A) a 900 na ofsetu (B). Imprimatur. Vytiskl František Bartoš v Přerově typy Baskerville. Červený a černý tisk na titulním listu. Der Kreuzweg unseres Herrn und Heilandes (Mainz, Grünewald 1919).

141. WAGGERL Karl Heinrich: Knížka o louce
Z němčiny přeložil Vilém Opatrný. Kresbami na obálce a 16 kresbami v textu vyzdobil autor. Stará Říše, Josef Florian 1941. 59, [2] s. Formát 20 × 12 cm. - 500 číslovaných výtisků, z toho 100 na dobré imitaci japanu a 400 na ofsetu. Vytiskl V. Vokolek a syn v Pardubicích typy Empiriana Bodoni. Zelený a černý tisk na obálce, titulním listu a vinětách na začátku kapitol. Das Wiesenbuch (Leipzig, Insel Verlag 1932).

142. GROGGEROVÁ Pavla: Legenda o loupežnících
Z němčiny přeložil Bohuslav Durych, verše přeložil V. O. [= Vilém Opatrný]. Graficky upravil a kresbami vyzdobil Vojmír Vokolek (frontispice a tři kresby v záhlaví). Stará Říše, Josef Florian 1942. 128, [2) s. Formát 19,5 × 12 cm. - 1000 výtisků, z toho 50 ručně číslovaných na dobré domácí imitaci japanu, 950 na ofsetu. Vytiskl V. Vokolek a syn v Pardubicích typy Empiriana Bodoni. Červený tisk na šedé obálce, červený a černý tisk na titulním listu, hnědý frontispice. Die Räuberlegende (Breslau, Ostdeutsche Verlagsanstalt 1929).

143. GROGGEROVÁ Pavla: Legenda o matce
Z němčiny přeložil Bohuslav Durych. Dřevoryty vyzdobil Michael Florian (frontispice, viněta na titulním listu, tři dřevoryty v záhlaví a dva koncové dřevoryty). Graficky upravil Vojmír Vokolek. Stará Říše, Josef Florian 1942. 121, [2] s. Formát 19,5 × 12,5 cm. - Obsahuje texty: Legenda o matce (s. 9-73); Dítě víly (s. 75-92); Legenda o havranu (s. 93-121). 1000 výtisků, z toho 50 ručně číslovaných na similijapanu, ostatní na ofsetu. Vytiskl V. Vokolek a syn v Pardubicích typy Empiriana Bodoni. Červený a černý tisk textu v lepším vydání, černý tisk na titulním listu. Das Kind der Saligen; Das Rabenknäblein. Legenden (Eichblatt, Karl Blenzat 1935).

144. [FLORIAN Josef]: Okolo našich. Výběr ze vzpomínek Josefa Floriana
Dřevoryty a linoryty vyzdobil Michael Florian. Stará Říše, [Josef Václav Florian] 1945. 17, [2] s. Formát 25 × 17,5 cm. - 14 rámcových dřevorytů, čtyři viněty a devět linorytů s krajinnými motivy, vše ručně kolorováno, dřevoryt s portrétem Josefa Floriana jako frontispice. 140 číslovaných výtisků na bílém kartonu. Na ručním lisu vytiskl Jan Florian typy Veronese. Zelený tisk na obálce, červený a černý na titulní straně.

145. [LE GOUVELLO Hippolyte]: Lidové legendy o bretaňském kajícníku Petru le Gouvello de Kerioletovi z kraje aurayského sebrané od Vicomta Hippolyta Le Gouvello
Z francouzštiny přeložila Eva Florianová. Graficky upravil a dřevoryty, ručně kolorované, vyryl Michael Florian. Podobizna kajícníkova podle soudobé olejomalby jako frontispice. Stará Říše, Marta Florianová 1946. 43, [2] s. Formát 21 × 13 cm. - Dodatek (s. 42-43). 200 číslovaných výtisků na ručním papíře. Vytiskl Michael Florian na ručním lisu typy Veronese. Červený tisk na obálce s kolorovaným dřevorytem, červený, hnědý a černý na titulním listu. Le Pénitent breton Pierre de Kériolet (Paris, Bray et Rctaux 1878).

146. [PATRIK, svatý]: Vyznání svatého Patrika a list lidem poddaným vladaři Korotichovi
Z latiny přeložil František Pol. Upravil a (v některých výtiscích ručně kolorovanými) dřevoryty vyzdobil Michael Florian. Stará Říše, b. n. 1946. 46, [2] s. Formát 17 × 10,5 cm. - Vysvětlivky (s. 45-46). V textu dvě iniciály, dvě koncové výplně, viněta v titulu a frontispice. Imprimatur. 1000 číslovaných výtisků. Vytiskl František Bartoš v Přerově typy Baskerville. Černý tisk na obálce a titulním listu.
pdf-ocr

147. GUARDINI Romano: O posvátných znameních
Z doplněného vydání z němčiny znovu přeložil Josef V. Florian. Autor grafické úpravy neuveden. 2. vydání. Stará Říše, Marta Florianová 1946. 78, [3] s. Formát 18 × 10,5 cm. - 1500 výtisků. Vytiskl Jan Mucha ve Velkém Meziříčí. Červený a černý tisk na titulním listu. - První vydání vyšlo jako Kurs č. 12/1925. Von heiligen Zeichen (Mainz, Grünewald 1922).

148. BLOY Léon: Brána pokorných. Osmý svazek deníku autorova 1915-1917
Z francouzštiny přeložil Otto Albert Tichý. Graficky upravil a podobiznu autora jako frontispice, jakož i vinětu na obálce nakreslil Michael Florian. Stará Říše, Josef V. Florian 1947. 251, [2] s. Formát 17 × 10,5 cm. - V tiráži je uvedeno „DD 147". 1000 nečíslovaných výtisků na dílovém papíře. Vytiskl Jan Mucha ve Velkém Meziříčí typy Garamond. Červený a hnědý tisk na obálce, červený a černý na titulním listu. La Porte des humbles, pour faire suite au Seuil de l´Apocalypse, 1915-1917 (Paris, Mercure de France 1920).

149. BALMES Jakub: Protestantismus a katolicismus a jejich poměr k evropské civilisaci. Svazek I.
Ze [španělštiny] přeložil Bohuslav Durych. Graficky upravil patrně Michael Florian. Stará Říše, Josef V. Florian 1948. 296, [5] s. Formát 17,5 × 11 cm. - Poznámky (s. 268-269). 1200 výtisků. Vytiskl Josef Filip v Třebíči typy garmond Veneziana. Světle červený tisk na obálce, červený a černý na titulním listu. El Protestantismo comparado con el Catolicismo en sur relaciones con la Civilizatión europea (Barcelona, Antonio Brusi 1842-1844, 2 sv.).
pdf-ocr

zdroj: Stankovič 2008 viz