Lógr


*     [Praha]     *     1979 - 1983 - ?     *     1 × ročně     *


Legenda (nové okno): Johanna Posset Česká samizdatová periodika 1968-1989

A.
1. Lógr
2. Nepravidelný občasník hanspaulské hudební scény (1/81), Nepravidelný občasník hanspaulské jazzové scény (1/82)
3. anonym
4. [Praha]
5. Určeno pro vnitřní potřebu! (1/82)
6. A5
7. [78]-[100]
8. průklep; sešito v papíru
9. ilustrace
10. 3 (1/82)
12. ?1x ročně
13. nejméně 2
14. V/15.5.81; VI/03-82; 1989?

B.
1. Časopis pro hudbu, literaturu, kulturu a legraci.
3. Většinou anonymy, šifry.
4. a) Informace, komentáře, reportáže, ankety, písňové texty, próza, poezie, recenze.
b) Moderní hudba: amatérská hudební scéna doma i v zahraničí s těžištěm v Praze, zprávy o koncertech a festivalech, portréty skupin a zpěváků, písňové texty; informace o Jazzové sekci, recenze desek; literatura: krátká próza a poezie; recenze filmů; zprávy a klepy o kruhu přátel z pražské tvrti Hanspaulka s místním koloritem.
c) Téměř výhradně původní příspěvky.
e) Použití hovorového jazyka.

C.
3. -red-, "Úvod: Už zase lógr aneb poněkud silný kafé", Lógr 1/81.

zdroj: Posset 1993 viz


ročník 1979 - pdf-ocr    ročník 1980 - pdf-ocr    ročník 1981 - pdf-ocr    ročník 1982 - pdf-ocr    ročník 1983 - pdf-ocr