Slovenský kňaz

*     Řím     *     1959 – 1966     *     ?     *

 

Sacerdos slovacus. Vydával Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda v Římě v letech 1959-1966.

Předchůdce časopisu Diakonia (Roma: Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda. - Titul vychází od února 1972. Má dvě části: Pastorácie a Homílie. - Navazuje na časopis Slovenský kňaz.)

s použitím: Formanová, Gruntorád, Přibáň viz

 

 

1959

2 - pdf-ocr