Zpravodaj Chicago

*     Chicago     *     1956 –     *     měsíčně     *

 

Politický list Sdružení čs. exulantů v Chicagu přinášel politické komentáře, zprávy a glosy, ale také podrobné zpravodajství z krajanského a exilového prostředí. Redaktor neuveden, prvním redaktorem byl pravděpodobně Jar. Rabas. V doložených číslech kromě politického a krajanského zpravodajství poskytoval prostor dopisům čtenářů, v rubrice Mozaika uveřejňoval citáty z domácího, exilového i světového tisku, v rubrice Nové knihy přinášel stručné recenze nových titulů exilové literatury. V roce 1970 se nakrátko objevila rubrika Přátele RKZ bude zajímat (přispěli mj. Ladislav Matoušek, Sydney Zdeněk Rutar), shromažďující důkazy a argumentující ve prospěch názorů o pravosti Rukopisů. V doložených číslech do listu přispěli A. Burda, Bohdan Chudoba, R. K. Jánský, Rudolf Kopecký, Emil Ludvík, A. Peyšek, František Polák, K. J. Rada, V. Stržínek, Jan Svidřík, Vladimír Štědrý, Jiří Veselý aj. - List vznikl v roce 1956 a zřejmě dosud vychází; Miková 1998 jej zaznamenává pod názvem Zpravodaj-Reporter.

Zpravodaj. - Chicago: Sdružení Československých exulantu v Chicagu: Alliance of Czechoslovak Exiles in Chicago. - 38-40 × 28-29 cm. 4-6 s.; č. 2/73 44 × 29 cm. - Dle Dubna 1976 vychází od března 1956.

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň viz

 

ročník 1 - 1956

ročník 2 - 1957

ročník 3 - 1958

ročník 5 - 1960

ročník 6 - 1961

ročník 7 - 1962

ročník 8 - 1963

ročník 9 - 1964

ročník 10 - 1965

ročník 11 - 1966

ročník 12 - 1967

ročník 13 - 1968

ročník 14 - 1969

ročník 15 - 1970

ročník 16 - 1971

ročník 17 - 1972

ročník 18 - 1973

ročník 29(?) - 1974

ročník 25(?) - 1975