Zpravodaj Chicago


*     Chicago     *     1956 –     *     měsíčně     *


Politický list Sdružení čs. exulantů v Chicagu přinášel politické komentáře, zprávy a glosy, ale také podrobné zpravodajství z krajanského a exilového prostředí. Redaktor neuveden, prvním redaktorem byl pravděpodobně** Jar. Rabas**. V doložených číslech kromě politického a krajanského zpravodajství poskytoval prostor dopisům čtenářů, v rubrice Mozaika uveřejňoval citáty z domácího, exilového i světového tisku, v rubrice Nové knihy přinášel stručné recenze nových titulů exilové literatury. V roce 1970 se nakrátko objevila rubrika Přátele RKZ bude zajímat (přispěli mj. Ladislav Matoušek, Sydney Zdeněk Rutar), shromažďující důkazy a argumentující ve prospěch názorů o pravosti Rukopisů. V doložených číslech do listu přispěli A. Burda, Bohdan Chudoba, R. K. Jánský, Rudolf Kopecký, Emil Ludvík, A. Peyšek, František Polák, K. J. Rada, V. Stržínek, Jan Svidřík, Vladimír Štědrý, Jiří Veselý aj. - List vznikl v roce 1956 a zřejmě dosud vychází; Miková 1998 jej zaznamenává pod názvem Zpravodaj-Reporter.

Zpravodaj. - Chicago: Sdružení Československých exulantu v Chicagu: Alliance of Czechoslovak Exiles in Chicago. - 38-40 × 28-29 cm. 4-6 s.; č. 2/73 44 × 29 cm. - Dle Dubna 1976 vychází od března 1956.

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň viz


ročník 1 - 1956

5-6 - pdf-ocr

ročník 2 - 1957

4 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr

ročník 3 - 1958

10 - pdf-ocr

ročník 5 - 1960

6 - pdf-ocr    7-8 - pdf-ocr

ročník 6 - 1961

6 - pdf-ocr

ročník 7 - 1962

5 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr    11 - pdf-ocr

ročník 8 - 1963

3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7-8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    11 - pdf-ocr    12 - pdf-ocr

ročník 9 - 1964

1 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7-8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr    11 - pdf-ocr    12 - pdf-ocr

ročník 10 - 1965

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7-8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr    11 - pdf-ocr    12 - pdf-ocr

ročník 11 - 1966

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7-8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr    11 - pdf-ocr    12 - pdf-ocr

ročník 12 - 1967

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7-8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr    11 - pdf-ocr    12 - pdf-ocr

ročník 13 - 1968

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr    11 - pdf-ocr    12 - pdf-ocr

ročník 14 - 1969

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6-7 - pdf-ocr    8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr    11 - pdf-ocr    12 - pdf-ocr

ročník 15 - 1970

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7-8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr    11 - pdf-ocr    12 - pdf-ocr

ročník 16 - 1971

1-2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7-8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr

ročník 17 - 1972

2-3 - pdf-ocr    4-5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr

ročník 18 - 1973

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr

ročník 29(?) - 1974

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr

ročník 25(?) - 1975

2 - pdf-ocr