Tomáš Čapek - Padesát let českého tisku v Americe


Padesát Let Českého Tisku v Americe

Od vydání „Slowana Amerikánského" v Racine, dne 1. ledna 1860 do 1. ledna 1910. S doplňky do začátku 1911.

Vydali svým nákladem Správní Radové "Bank of Europe" v New Yorku: František Brodský, Tomáš Čapek, Michael Pilnáček, František A. Sovák, Albert Winternitz

New York 1911


plný text - pdf-ocr