Archa Mnichov

Kulturní revue.

Od 1960 - Literární revue československého exilu.

 

*     Mnichov     *     1958 – 1963     *     čtvrtletně     *

 

Křesťansky orientovanou revui vydával Kulturní referát (později Kulturní sekce) Československého uprchlického výboru v Mnichově. Měsíčník navazoval na stejnojmenný časopis, vydávaný v Olomouci v letech 1912-1948, a na mnichovský měsíčník Hlas exilu. Vznik časopisu měl být zejména projevem solidarity s doma pronásledovanými a uvězněnými spisovateli. Archu řídil Antonín Kratochvil, odpovědným zástupcem listu byl Josef Němeček, v redakci působili i Jaroslav Dresler (též grafická úprava) a Karel Vrána. - A. přinášela především ukázky z nové exilové poezie (Ivan Jelínek, Jiří Kovtun, František Listopad, Zdeněk Rutar, Robert Vlach /též pod pseud. Jiří Kavka/ aj.) včetně překladů. V rubrice Z galerie uvězněných a umlčených básníků pravidelně připomínala tvorbu pronásledovaných a doma nepublikujících autorů (Zdeněk Bár, Jakub Deml, Jiří Karásek ze Lvovic, František Křelina, František Lazecký, Helena Ondřejovská, Václav Renč, Zdeněk Rotrekl, Nina Svobodová) a představovala i anonymní tvorbu vznikající v komunistických věznicích. Studie a články se zabývaly politickými a společenskovědními tématy: literaturu exilovou i domácí sledovali Josef Benáček, Jaroslav Dresler, Jaroslav Jíra, A. Kratochvil, Felix Mikula, Ladislav Radimský (též pod pseud. Petr Den a V. Kostka), Jiří Rys a Štěpán P. Vlaším, historickými a filozofickými články přispěli mj. Přemysl Pitter a Karel Vrána (pod pseud. Pavel Želivan). Informace o kulturním životě doma i v exilu, krátké úvahy, nekrology a polemiky zahrnovala rubrika Okna, v rubrice Zrcadlo domova A. přinášela nekomentované úryvky z článků publikovaných v domácím tisku. - V letech 1958-59 byl list „sázen“ na psacím stroji, od roku 1960 vycházel tiskem. V prvním ročníku vyšlo osm čísel, ve druhém dvanáct a ve třetím (1960-1963) 10 čísel. Trojčíslo 3-5/1959 obsahuje část příspěvků z připravovaného sborníku Kniha esejů, který měl vyjít v létě 1957 v exilové edici Kamenný erb, ale z finančních důvodů nakonec nevyšel. Č. 7-8/1962 je věnováno Jaroslavu Durychovi. Formou zvláštní přílohy se samostatnou paginací A. uveřejnila román A. Kratochvila Poutník neznámých oceánů (1958—1959), další přílohou byl svazek Sovětizace československých vysokých škol (od 1960).

Archa: Kulturní revue / Antonín Kratochvil, Josef Němeček. - München: Kulturní referát Československého uprchlického výboru v Mnichově. - 19,5-21 x 15 cm, 24-60 s. - Vydavatel uváděn též jako Československý uprchlický výbor v Německu nebo Kulturní sekce Čs. uprchlického výboru v Německu. - Č. 3-6/59 bez podnázvu. - Od r. 1960 podnázev Literární revue československého exilu. - V rámci ročníků 1958 a 1959 průběžné stránkování. - Od r. 1960 průběžné číslování i stránkování. - Jako příloha č. 8/58 vyšel obsah roč. 1958.
zdroj: Formanová, G​runtorád, Přibáň 1999 viz
 
Čs. uprchlický výbor v Německu vydával také literární edici Kamenný erb:
Jan Čep: Cikáni (Novelistický triptych — Okupace, osvobození, exil). Grafická úprava Mir. Šašek.
Hana Šklibová: Pohádky (pohádky vysílané rozhlasovou stanici Svobodná Evropa).
Dr. Antonín Kratochvil: Peníz exulantův. Antologie exilové prósy — dosud neuveřejněné povídky Jana Čepa, A. Kratochvíla-Christena, Fr. Kovárny, Jiřího Kovtuna, Fr. Listopada, F. Peroutky, V. Štědrého a J. Tumlíře, Grafická úprava Jaroslav Dresler.
Karel Čapek: Proč nejsem komunistou? (bibliofil).
H. J. Hájek: Problém revoluce a kolaborace (esej).
 
Čs. uprchlický výbor v Německu vydával také literární edici Lucernička:
Řada A:
Jiří Kovtun: Blahoslavení (Poesie).
J. K. Baby: Ptačí melodie (Povídky).
VI. Štědrý: Kožich (Novela).
Ant. Christen: Modlitba domova v díle Jana Čepa (Esej).
Řada B
Doc. Dr. Josef Kratochvil: Problém zoopsychologíe a zoosociologie (I. a II. díl).
František Listopad: Byty a prostory (Esej).
 
Čs. uprchlický výbor v Německu vydával také časopisy:
Hlas exilu (noviny)
Archa (kulturní revue)
Skaut-exulant (Časopis pro mládež)
Zpravodaj Československé dálkové školy v exilu
 
zdroj: Archa (Mnichov), 1958/2
 
KOMPLETNÍ
 
ročník 1958   obsah ročníku - pdf-txt

 

ročník 1959   obsah ročníku - pdf-txt

 

ročník 1960-63