Archa Mnichov

Kulturní revue

od 1960Literární revue československého exilu .


*     Mnichov     *     1958 - 1963     *     čtvrtletně     *


Křesťansky orientovanou revui vydával Kulturní referát (později Kulturní sekce) Československého uprchlického výboru v Mnichově. A. navazovala na stejnojmenný časopis, vydávaný v Olomouci v letech 1912-48, a na mnichovský měsíčník Hlas exilu. Vznik časopisu měl být zejména projevem solidarity s doma pronásledovanými a uvězněnými spisovateli. Archu řídil Antonín Kratochvil, odpovědným zástupcem listu byl Josef Němeček, v redakci působili i Jaroslav Dresler (též grafická úprava) a Karel Vrána. - A. přinášela především ukázky z nové exilové poezie (Ivan Jelínek, Jiří Kovtun, František Listopad, Zdeněk Rutar, Robert Vlach /též pod pseud. Jiří Kavka/ aj.) včetně překladů. V rubrice Z galerie uvězněných a umlčených básníků pravidelně připomínala tvorbu pronásledovaných a doma nepublikujících autorů (Zdeněk Bár, Jakub Deml, Jiří Karásek ze Lvovic, František Křelina, František Lazecký, Helena Ondřejovská, Václav Renč, Zdeněk Rotrekl, Nina Svobodová) a představovala i anonymní tvorbu vznikající v komunistických věznicích. Studie a články se zabývaly politickými a společenskovědními tématy: literaturu exilovou i domácí sledovali Josef Benáček, Jaroslav Dresler, Jaroslav Jíra, A. Kratochvil, Felix Mikula, Ladislav Radimský (též pod pseud. Petr Den a V. Kostka), Jiří Rys a Štěpán P. Vlaším, historickými a filozofickými články přispěli mj. Přemysl Pitter a Karel Vrána (pod pseud. Pavel Želivan). Informace o kulturním životě doma i v exilu, krátké úvahy, nekrology a polemiky zahrnovala rubrika Okna, rubrika Zrcadlo domova přinášela nekomentované úryvky z článků v domácím tisku. - V letech 1958-59 byl list „sázen" na psacím stroji, od roku 1960 vycházel tiskem. V prvním ročníku vyšlo 8 čísel, ve druhém 12 a ve třetím (1960-63) 10 čísel. Trojčíslo 3-5/1959 obsahuje část příspěvků z připravovaného sborníku Kniha esejů, který měl vyjít v létě 1957 v exilové edici Kamenný erb, ale z finančních důvodů nakonec nevyšel. Č. 7-8/1962 je věnováno Jaroslavu Durychovi. Formou zvláštní přílohy se samostatnou paginací byl uveřejněn román A. Kratochvila Poutník neznámých oceánů (1958-59), další přílohou byl svazek Sovětizace československých vysokých škol (od 1960).

Archa: Kulturní revue / Antonín Kratochvil, Josef Němeček. - München: Kulturní referát Československého uprchlického výboru v Mnichově. - 19,5-21 × 15 cm, 24-60 s. - Vydavatel uváděn též jako Československý uprchlický výbor v Německu nebo Kulturní sekce Čs. uprchlického výboru v Německu. - Č. 3-6/59 bez podnázvu. - Od r. 1960 podnázev Literární revue československého exilu. - V rámci ročníků 1958 a 1959 průběžné stránkování. - Od r. 1960 průběžné číslování i stránkování. - Jako příloha č. 8/58 vyšel obsah roč. 1958. zdroj: Formanová, G​runtorád, Přibáň 1999 viz


Čs. uprchlický výbor v Německu vydával i literární edici Kamenný erb:

Jan Čep: Cikáni (Novelistický triptych - Okupace, osvobození, exil).Grafická úprava Mir. Šašek.
Hana Šklibová: Pohádky (pohádky vysílané rozhlasovou stanici Svobodná Evropa).
Dr. Antonín Kratochvil: Peníz exulantův. Antologie exilové prózy - dosud neuveřejněné povídky Jana Čepa, A. Kratochvíla-Christena, Fr. Kovárny, Jiřího Kovtuna, Fr. Listopada, F. Peroutky, V. Štědrého a J. Tumlíře, Grafická úprava Jaroslav Dresler.
Karel Čapek: Proč nejsem komunistou? (bibliofil).
H. J. Hájek: Problém revoluce a kolaborace (esej).

Čs. uprchlický výbor v Německu vydával i literární edici Lucernička:

Řada A:
Jiří Kovtun : Blahoslavení (Poesie).
J. K. Baby : Ptačí melodie (Povídky).
VI. Štědrý : Kožich (Novela).
Ant. Christen : Modlitba domova v díle Jana Čepa (Esej).

Řada B
Doc. Dr. Josef Kratochvil: Problém zoopsychologie a zoosociologie (I. a II. díl).
František Listopad: Byty a prostory (Esej).

Čs. uprchlický výbor v Německu vydával také časopisy:

Hlas exilu (noviny)
Archa (kulturní revue)
Skaut-exulant (Časopis pro mládež)
Zpravodaj Československé dálkové školy v exilu

zdroj: Archa (Mnichov), 1958/2

KOMPLETNÍ


1958

obsah ročníku - pdf-txt
1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr
7 - pdf-ocr
8 - pdf-ocr

1959

obsah ročníku - pdf-txt
1-2 - pdf-ocr
3-5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr
7 - pdf-ocr
8 - pdf-ocr
9 - pdf-ocr
10-11 - pdf-ocr
12 - pdf-ocr

1960-63

1 - 1960 - pdf-ocr obsah pdf-txt
2 - 1960 - pdf-ocr obsah pdf-txt
3 - 1961 - pdf-ocr obsah pdf-txt
4-6 - 1961-62 - pdf-ocr obsah pdf-txt
7-8 - 1962 - pdf-ocr obsah pdf-txt
9-10 - 1963 - pdf-ocr obsah pdf-txt