Nihil obstat

Nezávislá revue pro filosofické vědy

 

*     Praha     *     1990 – 1991(?)     *     nepravidelně, čtvrtletně     *

 

Dle údajů z tiráže č. 1/II revui vydávalo studentské nakladatelství Trs, šéfredaktorem byl Martin Nastoupil, odpovědným redaktorem Jan Kuneš, výtvarným redaktorem Michaela Hájková, technická redakce firma Racek.

Nakladatelství též nabízelo monografie:

J. Maritain : Dvě studie o Tomáši Akvinském
F. van Steenbeghen : Dějiny středověké filosofie
M. Habáň : Přirozená etika
I. Špička : Bezpředmětová meditace
J. Beneš : René Descartes či Tomáš Akvinský ?
J. Skácel : Filosofie práva
J. Kitayama : Setkání Západu s Východem
T. Akvinský : O vládě
A. Kenny : Tomáš Akvinský.
 
Není však známo, zda opravdu vyšly. Bez dalších informací.
 
 

1990

 
0 (únor)
 
 

1991

 
1 - pdf-ocr