Nihil obstat

Nezávislá revue pro filosofické vědy


 

*     Praha     *     1990 - 1991 ?     *     nepravidelně, čtvrtletně     *


Dle údajů z tiráže č. 1/II revui vydávalo studentské nakladatelství Trs, šéfredaktorem byl Martin Nastoupil , odpovědným redaktorem Jan Kuneš , výtvarným redaktorem Michaela Hájková , technická redakce firma Racek.

Nakladatelství též nabízelo monografie: J. Maritain : Dvě studie o Tomáši Akvinském F. van Steenbeghen : Dějiny středověké filosofie M. Habáň : Přirozená etika I. Špička : Bezpředmětová meditace J. Beneš : René Descartes či Tomáš Akvinský ? J. Skácel : Filosofie práva J. Kitayama : Setkání Západu s Východem T. Akvinský : O vládě A. Kenny : Tomáš Akvinský.

Není však známo, zda opravdu vyšly. Bez dalších informací.


1990

0 (únor) -

1991

1 - pdf-ocr