Československá pomoc ruské a ukrajinské emigraci 1924


shrnující publikace z r. 1924, obsahující přehled činnosti jednotlivých pomocných subjektů:

 • Stálý meziministerský výbor pro československou pomoc Rusku
 • Československá pomocná akce na Ukrajině
 • Čs. pomocná akce v Samarské gubernii
 • sociálně - zdravotní odbor Čs. Červeného Kříže
 • ústřední evidenční kancelář ruské pomoci Čs. Červeného Kříže
 • Komitét pro umožněni studia ruským studentům v Čs. republice vč. profesorského sboru
 • Československo-ukrajinský komitét
 • Sjednoceni ruských činitelů městských i venkovských samospráv "Zemgor" v Praze
 • Ukrajinský Hromadský komitét
 • Zemědělská jednota československé republiky
 • Ruská právnická fakulta
 • Ukrajinská svobodná (volná) universita v Praze
 • Ukrajinská hospodářská akademie v Poděbradech
 • Ruské gymnasium všeruského svazu měst v Moravské Třebové
 • Ruské reformní reálné gymnasium v Praze - Strašnicích
 • Ruský pedagogický ústav Jana Amosa Komenského v Praze
 • Ukrajinský vyšší pedagogický ústav
 • Ruský institut zemědělského družstevnictví v Praze
 • Ruská automobilní a traktorní škola
 • Ruská vyšší škola komunikačních techniků v Praze
 • Ruské obchodně - účetnické kursy
 • Ruští a ukrajinští studující na českých středních školách

130 s. - pdf-ocr