Poradní svitek

Český a slovenský exilový skauting.


*     Zollikerberg, Curych, později Utrecht, Nijmegen, Bad Oeynhausen, Neuenhof, Nijmegen     *     1975 – 2002     *     nepravidelně     *


Úřední oběžník Evropské rady Českého a slovenského exilového skautingu redigovali Tibor Grandtner (č. 1-37 a 61-64, pod skautskou přezdívkou Cipa), Juraj (uváděn též jako Jiří) Kolominský (č. 38-44; pod skautskou přezdívkou Maugli), Miloš Miltner (č. 46-60; pod skautskou přezdívkou Jestřáb) a Oldřich Bělovský (č. 65-69; pod skautskou přezdívkou Obé). Číslo 45 připravila Evropská rada Českého a slovenského exilového skautingu. List poprvé vyšel 9. dubna 1975, poslední číslo 69 průběžného číslování vyšlo v prosinci 1996. List uváděl postupně adresu do Zollikerbergu (č. 1-5), Curychu (č. 6 z října 1975), Nijmegenu (Nizozemí, č. 7-8), Utrechtu (Nizozemí, od č. 9 z ledna 1976), opět do Nijmegenu (od č. 28 z února 1980), do Bad Oeynhausen (Německo, od č. 38 z ledna 1984), do Neuenhofu (Švýcarsko, od č. 49 z května 1988) a opět do Nijmegenu (od č. 61 ze září 1992). Náklad se pohyboval kolem 200 výtisků.

Poradní svitek: Český a slovenský exilový skauting: Czech and Slovák Scouting in Exile / Jestřáb, Cipa, Obé, Maugli. - Zollikerberg: Český a slovenský exilový skauting v Evropě. - 30 × 21 cm, 2-8 s.; od č. 14 neprav, formát; č. 52/89 21 × 15 cm. - Průběžné číslováni. - Jestřáb vl. jm. Miloš Miltner. - Cipa vl. jm. Tibor Grandtner. - Obé vl. jm. Oldřich Bělovský. - Mauglí vl. jm. Juraj Kolominský.

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň 1999 viz


KOMPLETNÍ

1975 až 2002 - 01-71 (361 stran) - djvu, pdf-ocr

1975

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr       8 - pdf-ocr

1976

9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr    11 - pdf-ocr    12 - pdf-ocr

1977

13 - pdf-ocr    14 - pdf-ocr    15 - pdf-ocr    16 - pdf-ocr    17 - pdf-ocr    18 - pdf-ocr

1978

19 - pdf-ocr    20 - pdf-ocr    21 - pdf-ocr

1979

22 - pdf-ocr    23 - pdf-ocr    24 - pdf-ocr    25 - pdf-ocr    26 - pdf-ocr    27 - pdf-ocr

1980

28 - pdf-ocr    29 - pdf-ocr    30 - pdf-ocr

1981

31 - pdf-ocr

1982

32 - pdf-ocr    33 - pdf-ocr    34 - pdf-ocr    35 - pdf-ocr

1983

36 - pdf-ocr    37 - pdf-ocr

1984

38 - pdf-ocr    39 - pdf-ocr    40 - pdf-ocr

1985

41 - pdf-ocr    42 - pdf-ocr

1986

43 - pdf-ocr    44 - pdf-ocr

1987

45 - pdf-ocr    46 - pdf-ocr

1988

47 - pdf-ocr    48 - pdf-ocr    49 - pdf-ocr

1989

50 - pdf-ocr    51 - pdf-ocr    52 - pdf-ocr

1990

53 - pdf-ocr    54 - pdf-ocr    55 - pdf-ocr    56 - pdf-ocr

1991

57 - pdf-ocr    58 - pdf-ocr    59-1 - pdf-ocr    59-2 - pdf-ocr

1992

60 - pdf-ocr    mimoř. č. - pdf-ocr    61 - pdf-ocr    62 - pdf-ocr    63 - pdf-ocr

1993

64 - pdf-ocr    65 - pdf-ocr

1994

66 - pdf-ocr    67 - pdf-ocr

1995

68 - pdf-ocr

1996

69 - pdf-ocr

2002

70 - pdf-ocr    71 - pdf-ocr