Poradní svitek

Český a slovenský exilový skauting.

 

*     Zollikerberg, Curych, později Utrecht, Nijmegen, Bad Oeynhausen, Neuenhof, Nijmegen     *     1975 – 2002     *     nepravidelně     *

 
Úřední oběžník Evropské rady Českého a slovenského exilového skautingu redigovali Tibor Grandtner (č. 1-37 a 61-64, pod skautskou přezdívkou Cipa), Juraj (uváděn též jako Jiří) Kolominský (č. 38-44; pod skautskou přezdívkou Maugli), Miloš Miltner (č. 46-60; pod skautskou přezdívkou Jestřáb) a Oldřich Bělovský (č. 65-69; pod skautskou přezdívkou Obé). Číslo 45 připravila Evropská rada Českého a slovenského exilového skautingu. List poprvé vyšel 9. dubna 1975, poslední číslo 69 průběžného číslování vyšlo v prosinci 1996. List uváděl postupně adresu do Zollikerbergu (č. 1-5), Curychu (č. 6 z října 1975), Nijmegenu (Nizozemí, č. 7-8), Utrechtu (Nizozemí, od č. 9 z ledna 1976), opět do Nijmegenu (od č. 28 z února 1980), do Bad Oeynhausen (Německo, od č. 38 z ledna 1984), do Neuenhofu (Švýcarsko, od č. 49 z května 1988) a opět do Nijmegenu (od č. 61 ze září 1992). Náklad se pohyboval kolem 200 výtisků.
 
Poradní svitek: Český a slovenský exilový skauting: Czech and Slovák Scouting in Exile / Jestřáb, Cipa, Obé, Maugli. - Zollikerberg: Český a slovenský exilový skauting v Evropě. - 30 × 21 cm, 2-8 s.; od č. 14 neprav, formát; č. 52/89 21 × 15 cm. - Průběžné číslováni. - Jestřáb vl. jm. Miloš Miltner. - Cipa vl. jm. Tibor Grandtner. - Obé vl. jm. Oldřich Bělovský. - Mauglí vl. jm. Juraj Kolominský.
 
zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň 1999 viz
 
1975 až 2002 - 01-71 (361 stran) djvu, pdf-ocr
 
 
KOMPLETNÍ

1975

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr
7 - pdf-ocr
8 - pdf-ocr
 

1976

9 - pdf-ocr
10 - pdf-ocr
11 - pdf-ocr
12 - pdf-ocr
 

1977

13 - pdf-ocr
14 - pdf-ocr
15 - pdf-ocr
16 - pdf-ocr
17 - pdf-ocr
18 - pdf-ocr
 

1978

19 - pdf-ocr
20 - pdf-ocr
21 - pdf-ocr
 

1979

22 - pdf-ocr
23 - pdf-ocr
24 - pdf-ocr
25 - pdf-ocr
26 - pdf-ocr
27 - pdf-ocr
 

1980

28 - pdf-ocr
29 - pdf-ocr
30 - pdf-ocr
 

1981

31 - pdf-ocr
 

1982

32 - pdf-ocr
33 - pdf-ocr
34 - pdf-ocr
35 - pdf-ocr
 

1983

36 - pdf-ocr
37 - pdf-ocr
 

1984

38 - pdf-ocr
39 - pdf-ocr
40 - pdf-ocr
 

1985

41 - pdf-ocr
42 - pdf-ocr
 

1986

43 - pdf-ocr
44 - pdf-ocr
 

1987

45 - pdf-ocr
46 - pdf-ocr
 

1988

47 - pdf-ocr
48 - pdf-ocr
49 - pdf-ocr
 

1989

50 - pdf-ocr
51 - pdf-ocr
52 - pdf-ocr
 

1990

53 - pdf-ocr
54 - pdf-ocr
55 - pdf-ocr
56 - pdf-ocr
 

1991

57 - pdf-ocr
58 - pdf-ocr
59-1 - pdf-ocr
59-2 - pdf-ocr
 

1992

60 - pdf-ocr
mimoř. č. - pdf-ocr
61 - pdf-ocr
62 - pdf-ocr
63 - pdf-ocr
 

1993

64 - pdf-ocr
65 - pdf-ocr
 

1994

66 - pdf-ocr
67 - pdf-ocr
 

1995

68 - pdf-ocr
 

1996

69 - 1996 - pdf-ocr
 

2002

70 - pdf-ocr
71 - pdf-ocr