Forum Norge Tsjekkoslovakia; Tsjekkisk Norsk Forum


*     Oslo     *     1990(?)-?     *     čtvrtletně (?)     *


Bulletin spolku Forum Norge Tsjekkoslovakia redigovali v r. 1992 Karel Babčický a Radek Doupovec, v r. 2012-2016-? Liba Janáková . Články v norštině a v češtině. Průběžné číslování. Bez dalších informací.

Forum Norge Tsjekkoslovakia / Karel Babčický, Radek Doupovec. - Oslo: Forum Norge Tsjekkoslovakia. - 30 × 21 cm, 10 s.

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň viz, upraveno, doplněno

Jádro současného českého prostředí v Norsku je složeno především z lidí, kteří emigrovali do Skandinávie v letech 1968-70. Již předtím přišli do Norska lidé po 2. světové válce. V současné době přibývá česko-norských manželských párů a také lidí, kteří přišli do Norska za prací s pracovním a pobytovým povolením. Do roku 1988 byli Češi a Slováci sdruženi ve spolku Norsk-tsjekkoslovakisk hjelpeforening / Norsko-československý spolek pomoci pod patronátem Flyktningsrådet / Rada uprchlíků pomáhající emigrantům po celém světě. Po revoluci v Československu v listopadu 1989 bylo založeno sdružení Forum Norge-Tsjekkoslovakia / Forum Norsko-Československo a fungovalo do roku 1993. Po r. 1993 se slovenská část osamostatnila a založila vlastní sdružení. Fórum pak přijalo název Tsjekkisk-norsk forum / Česko-norské fórum. V současné době se v Norsku zdržuje okolo 1000 Čechů. Česko-norské fórum má okolo 100 členů a zhruba dalších 100-200 kamarádů a příznivců, kteří se zúčastňují akcí Česko-norského spolku.

zdroj: https://cz-forum.no, upraveno


2012

74 - pdf-ocr

2016

85 - pdf-txt