Forum Norge Tsjekkoslovakia; Tsjekkisk Norsk Forum

*     Oslo     *     1990(?)-?     *     čtvrtletně (?)     *

 

Bulletin spolku Forum Norge Tsjekkoslovakia redigovali v r. 1992 Karel Babčický a Radek Doupovec, v r. 2012-2016-? Liba Janáková. Články v norštině a v češtině. Průběžné číslování. Bez dalších informací.

Forum Norge Tsjekkoslovakia / Karel Babčický, Radek Doupovec. - Oslo: Forum Norge Tsjekkoslovakia. - 30 x 21 cm, 10 s.

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň viz , upraveno, doplněno
 
Jádro současného českého prostředí v Norsku je složeno především z lidí, kteří emigrovali do Skandinávie v letech 1968-70. Již předtím přišli do Norska lidé po 2. světové válce. V současné době přibývá česko-norských manželských párů a také lidí, kteří přišli do Norska za prací s pracovním a pobytovým povolením . Do roku 1988 byli Češi a Slováci sdruženi ve spolku „Norsk-tsjekkoslovakisk hjelpeforening“ (Norsko-československý spolek pomoci) pod patronátem „Flyktningsrådet“ (Rada uprchlíků) pomáhající emigrantům po celém světě. Po revoluci v Československu v listopadu 1989 bylo založeno sdružení „Forum Norge-Tsjekkoslovakia“ (Forum Norsko-Československo) a fungovalo do roku 1993. Po r. 1993 se slovenská část osamostatnila a založila vlastní sdružení. Fórum pak přijalo název „Tsjekkisk-norsk forum“ (Česko-norské fórum). V současné době se v Norsku zdržuje okolo 1000 Čechů. Česko-norské fórum má okolo 100 členů a zhruba dalších 100-200 kamarádů a příznivců, kteří se zúčastňují akcí Česko-norského spolku.
zdroj: https://cz-forum.no, upraveno

 

2012

74 - pdf-ocr

 

2016

85 - pdf-txt