Orel

1949: Ústřední orgán Svatováclavské župy orelské v exilu.

1952: Ústřední list Československého Orla.

1953: Ústřední list Československého Orla v exilu.

1954: List Československého Orla v exilu.

1957: Ústřední věstník Čsl. Orelstva v exilu.

1983: Ústřední list Československého Orla. Bohu - vlasti - národu.


 

*     Murnau (Německo), 1952 David City, 1954 Curtis, 1983 Jonesville (vše USA)     *     1949 – 1959, 1983 – 1988 ?     *     nepravidelné, měsíčně     *


Zpravodaj Československého Orla v exilu začali vydávat podle Pekelského a Janíka-Horáka 1957 Rudolf Krempl a Vl. Richter jako rozmnožený strojopis v uprchlickém táboře Murnau v Německu. Zde však zřejmě vycházel list pouze v roce 1949 a snad i 1950 (různé prameny zaznamenávají pouze 4 čísla z roku 1949). Pekelský a Janík-Horák 1957 uvádějí, že list vycházel v Německu až do roku 1952, žádná čísla po roce 1949 však nejsou nikde zaznamenána. V červenci 1952 byl list obnoven „po delší přestávce" v USA. Ročníkování tohoto listu navazuje na ročníkování původního domácího titulu (v roce 1952 ročník 31), současně na exilové ročníky (v roce 1952 lIl. ročník v exilu; dosud tedy chybějí jakékoli informace o druhém exilovém ročníku). Měsíčník vydávaný *Svatováclavskou župou *redigovali Janevan (uváděn jen jako Mr. Janevan, 1952-53), Jan Smutný (od 1954), imprimatur podepisoval Louis B. Kučera, graficky list upravoval Václav Moravan . Měsíčník vycházel po jednotlivých číslech i dvojčíslech až do srpna 1955, v roce 1956 nevycházel, v letech 1957-1959 vyšlo vždy jen jedno číslo, v posledním případě označené jako ročenka.

Znovu se časopis objevil až v roce 1983, kdy bylo jeho vydávání obnoveno v Jonesville s označením „nová řada". Tento list řídila redakční rada, v níž se vystřídali Jiří Malášek st. (předseda), **Richard Havel, Stanislav Hofírek, František Hradil, Jaroslav Kubovec, Jaroslav Kusý, František Pinďák, Karel Ryba, Antonín Slováček ** a Václav Vostřez, evropským redaktorem byl v Německu Jiří Malášek ml. Obnovený list sledoval průběžné číslování, jednotlivá čísla vycházela jednou až dvakrát ročně. Poslední doložené číslo 7 vyšlo v roce 1988.

Do listu mj. přispívali, resp. byly zařazovány texty autorů Dante Alighieri, Jaroslav Durych, H. Hanzalová, Jan Pavel II., Jim, P. Jan Lang S.J., Jiří Malášek st., Vojtěch Mařík, Augustin Navrátil, Václav Renč, Karel Ryba, Jan Strakoš, František kardinál Tomášek, Augustin Uher, František Valčík.

Orel: Ústřední lisl Československého Orla: Monthly Review of Čs. Catholic Gymnastic League „Orel" / Janevan, Jan Smutný, Jiří Malášek, Antonín Slováček, František Hradil, Richard Havel, Stanislav Hofírek, Jaroslav Kubovec, Jaroslav Kusý, František Pinďák, Karel Ryba, Václav Vostřez. - Jonesville: Svatováclavská župa v exilu. 27 × 19,5 cm, 15-23 s.; č. z let 1954-55 24-25 × 17,5 cm; č. z 80. let 21 × 15 cm. - Č. z roku 1953 vyšla s podnázvem Ústřední list Československého Orla v Exilu: Monthly Review of „Čsl. Orel in the Exile" a vydavatelem byl Čsl. Orel v exilu; č. listopad/54 vyšlo s podnázvem List čs. Orla v exilu: Monthly Review of the Orel in Exile a č. 2/55 s podnázvem Ústřední věstník čsl. Orla v exilu. - U č. 1/83, 6/86 a 7/88 další český podnázev Bohu, vlasti, národu, anglický podnázev chybí. - S personálními změnami v redakci se měnilo i místo vydáni. Nejdříve to bylo David City (Janevan), pak Curtis (Smutný) a nakonec (po obnovení titulu v osmdesátých letech) Jonesville. - Sídlem evropské redakce (nová řada v osmdesátých letech; Malášek) byl Niederalteich. později Mnichov, SRN.

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň 1999 viz, doplněno


1983

1 - pdf-ocr

1986

6 - pdf-ocr

1988

7 - pdf-ocr