Přítomnost

Rozhlasový měsíčník Svobodné Evropy.

Později Politicko-kulturní měsíčník Svobodné Evropy.


 

*     Mnichov     *     1982 – ?     *     měsíčně     *


Strojopisný scénář pravidelného pořadu RFE připravoval František Tomáš . Obálka totožná s obálkou meziválečné Přítomnosti Ferdinanda Peroutky.

Přítomnost: Měsíčník Svobodné Evropy / František Tomáš. München: Svobodná Evropa. - 30 x 21 cm, 5-27 s. - V tiráži podnázev Rozhlasový měsíčník Svobodné Evropy Č. 40/85 má podnázev Politicko-kulturní měsíčník Svobodné Evropy. Průběžné číslování.

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň viz


1986

novoročenka 1. 1. 1986 - Ivo D. Ducháček - pdf-ocr