Věstník československých spolků v Montreale

Věstník československých spolků v Montreale (a Ottawě)


*     Montreal     *     1964 –     *     měsíčně     *


Cyklostylový spolkový měsíčník vychází od září 1964. Duben 1976 tento titul uvádí jako Věstník čs. spolků v Montrealu a v Ottawě. Podle jeho informací v 70. letech redigovali bulletin v Montrealu Boh. Janíček, v Ottawě Vladimír Šístek. První ročník (a možná i další) vycházel se sezónním číslováním (1964/65). Dle Dubna 1976 v 70. letech příloha Sokolský zpravodaj. Miková 1998 časopis uvádí mezi aktuálně vycházejícími časopisy. Bez dalších informací.

Věstník československých spolků v Montreale / Boh. Janiček, Vladimír Šístek. - Montreal: b.n. - 28 × 21.5 cm, 4-6 s.

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň viz, upraveno


1975

4 - pdf-ocr

1979

8 - pdf-ocr

1983

10 - pdf-ocr

1989

7 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr

1993

1-2 - pdf-ocr