Hlas domova - StB


Týdeník Výboru pro zabezpečení osob, které se na základě amnestie vrátí do Československa.

*    Praha (ČSSR)    *    1955-1957    *    týdně, později čtrnáctidenně    *


Titul vycházel v Praze od 14. června 1955 do 5. února 1957, nejprve týdně, počínaje číslem 42 / 1956 čtrnáctidenně. Jako vydavatel uveden "Výbor pro zabezpečeni osob, které se na základě amnestie vrátí do ČSR", skutečným vydavatelem bylo Ministerstvo vnitra, resp. StB. Jeho cílem bylo přesvědčovat poúnorové exulanty k návratu do vlasti; obsahoval především příspěvky vyzdvihující výhody života v komunistickém Československu a články akcentující problémy integrace Čechů a Slováků do západního světa; byl určen nejen exulantům samotným, ale také jejich rodinám žijícím v ČSR.

Hlas domova: Týdeník Výboru pro zabezpečení osob, které se na základě amnestie vrátí do ČSR, - Praha: Výbor pro zabezpečení osob, které se na základě amnestie vrátí do ČSR. 47 x 34 cm, 4 s. - Průběžné číslování. - Příspěvky v češtině a slovenštině.

dle: Formanová, Gruntorád, Přibáň 1999 viz


1955

29 - pdf-ocr

1956

34 - pdf-ocr    36 - pdf-ocr    38 - pdf-ocr    40 - pdf-ocr    41 - pdf-ocr    42 - pdf-ocr    43 - pdf-ocr    44 - pdf-ocr    45 - pdf-ocr    46 - pdf-ocr    49 - pdf-ocr    57 - pdf-ocr