Staveniště lepšího světa

Časopis světového sjednocení.

List světového sjednocení a Sítě pomocných buněk.

Časopis lidského svědomí. 

Orgán světového sjednocení (od srpna 1989)  


*     Drummond, Austrálie     *     1977 – 1997 ?     *     nepravidelně     *


Českou mutaci časopisu Blueprint podle tiráže „rozesílá zdarma Síť pomocných sídlišť", v některých číslech označených též jako „pomocné osady" či „pomocné buňky" či „Alistair Donne". Tato organizace vznikla s cílem vytvořit podmínky pro záchranu uprchlíků ze zemí třetího světa. Adresováno na Alistaira Donne, zřejmě vydavatele i redaktora základní verze časopisu. Českou mutaci redigoval Kajetán Halasa (vl. jm. Karel J. Halla). Číslování původně kontinuální, od června 1980 nové číslování zřejmě po ročnících, čísla z 90. let značena názvy měsíců. Zaznamenán ještě v roce 1997, koncem 90. let XX. st. vydávání přerušeno.

Staveniště lepšího světa: List světového sjednoceni a Sítě pomocných buněk / Alistair Donne, Karel .J. Halla. Drummond: Alistair Donne. 33,5 × 20,5 21 cm. 1-32 s.; některá č., některé listy jednotl. č. a všechna č. asi od r. 1986 30 × 21 cm. Anglická verze s názvem Blueprint (tituly jsou obsahově podobné, ne totožné). Od ledna nebo února 1992 sídlem redakce Ascot Vale. Č. 1/90 má přílohu s názvem Uprchlíci nevítaní, č. 5/90 má přílohu s názvem Etiopské strádání, autorem obou textů je Kajetán Halasa. - Ve složce též č. bez ozn. (příloha?) s názvem Příčinost; za textem uvedeno: Vydal Literární samizdat v říjnu 1980 na paměť všech obětí Sippenbürgschaftu. Č. říjen/95 obsahuje několik samostatně stránkovaných příspěvků označených jako vyprávění Šimona Malého. č. z r. 1978 rozmnožena ormigem. Kajetán Halasa vl. jm. Karel J. Halla.

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň 1999 viz; upraveno a doplněno


1978

30 - září - pdf    31 - září - pdf    32 - říjen - pdf-ocr

1992

říjen - pdf-ocr

1993

leden - pdf-ocr    únor - pdf-ocr