Na hlubinu

Česká duchovní služba v arcidiecézi kolínské.

Od 1975: Katolická theologická revue edice Krystal.


 

*     Kolín nad Rýnem     *     1972 - ?     *     měsíčně, později nepravidelně     *


Náboženský časopis vydávala Česká duchovní správa v Kolíně nad Rýnem. List vznikl v srpnu 1972 pod názvem Věstník, od roku 1975 přejal tradiční název Na hlubinu. (Časopis tohoto názvu původně vydávali „profesoři bohovědného učiliště řádu dominikánú", později Dominikánská edice Krystal v Olomouci v letech 1926-1948.) Číslování původně přetržité, od roku 1980 průběžné, přičemž toto číslování zahrnuje všechna čísla časopisu od roku 1972. Podle Dubna 1978 Časopis redigoval M. Kandler . Původně měsíčník, později volnější periodicita. Naposledy doloženo číslo 42/1989.

Věstník: Česká duchovní služba v arcidiecézi kolínské. Köln: Katholische Tschechische Scelsorge am -Erzbistum Köln: Česká duchovni služba v arcidiecézi kolínské. - 30 × 21 cm, 21-22 s. - Ve fondu LP jsou 2 výtisky bez označeni čísla a data vydání, mají názvy Dimenze křesťanství a Svatojánský problém. - Od r. 1975 vychází pod názvem Na hlubinu. - Jeden z příspěvků polsky.

Na hlubinu: Katolická theologická revue edice Krystal. - Köln: Tschechische Katholische Scelsorge im Erzbistum Köln. - 30 × 21 cm, 12-98 s.; od r. 1978 21 × 14,5 cm. - Vydavatel znám též jako Česká duchovni služba v arcidiecézi kolínské. - Název vydavatele od r. 1979 Ausländerseelsorge im Erzbistum Köln, - Od r. 1980 nové číslování, průběžné, zahrnující všechna čísla titulu vydaná v exilu. - Č. 36/83 má podnázev v němčině (Katholische philosophisch-theologische Revue der Edition Krystal).

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň viz


1977

3-4 - pdf-ocr

1978

1 - pdf-ocr 2 - pdf-ocr 3-4 - pdf-ocr