Na hlubinu

Česká duchovní služba v arcidiecézi kolínské.

Od 1975: Katolická theologická revue edice Krystal.

 

*     Kolín nad Rýnem     *     1972 – ?     *     měsíčně, později nepravidelně     *

 

Náboženský časopis vydávala Česká duchovní správa v Kolíně nad Rýnem. List vznikl v srpnu 1972 pod názvem Věstník, od roku 1975 přejal tradiční název Na hlubinu. (Časopis tohoto názvu původně vydávali „profesoři bohovědného učiliště řádu dominikánú", později Dominikánská edice Krystal v Olomouci v letech 1926-1948.) Číslování původně přetržité, od roku 1980 průběžné, přičemž toto číslování zahrnuje všechna čísla časopisu od roku 1972. Podle Dubna 1978 Časopis redigoval M. Kandler. Původně měsíčník, později volnější periodicita. Naposledy doloženo číslo 42/1989.

Věstník: Česká duchovní služba v arcidiecézi kolínské. Köln: Katholische Tschechische Scelsorge am -Erzbistum Köln: Česká duchovni služba v arcidiecézi kolínské. - 30 × 21 cm, 21-22 s. - Ve fondu LP jsou 2 výtisky bez označeni čísla a data vydání, mají názvy Dimenze křesťanství a Svatojánský problém. - Od r. 1975 vychází pod názvem Na hlubinu. - Jeden z příspěvků polsky.

Na hlubinu: Katolická theologická revue edice Krystal. - Köln: Tschechische Katholische Scelsorge im Erzbistum Köln. - 30 × 21 cm, 12-98 s.; od r. 1978 21 × 14,5 cm. - Vydavatel znám též jako Česká duchovni služba v arcidiecézi kolínské. - Název vydavatele od r. 1979 Ausländerseelsorge im Erzbistum Köln, - Od r. 1980 nové číslování, průběžné, zahrnující všechna čísla titulu vydaná v exilu. - Č. 36/83 má podnázev v němčině (Katholische philosophisch-theologische Revue der Edition Krystal).

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň viz

 

1977

3-4 - pdf-ocr

 

1978

1 - pdf-ocr

2 - pdf-ocr

3-4 - pdf-ocr