Zvěstník

Občasník Sokola München


*     Mnichov     *     1993(7)     *     ?     *


Sokolský zpravodaj, informující zejména o činnosti mnichovské sokolské jednoty, volně navázal na bulletin téhož vydavatele Sokolík, nejprve pod názvem Věstník tělocvičné jednoty Sokol Mnichov, pravděpodobně od r. 1996 jako Zvěstník. Číslo z prosince 1996 zaznamenává Kanadský Sokol 1-2/1997, s. 6 jako Zvěstník sokolský. Dosud vychází.

Věstník tělocvičné jednoty Sokol Mnichov. - München: TJ Sokol München. 30 × 21 cm, 2-4 s. - U č. z r. 1995 název zkrácen na Věstník.

Zvěstník: Občasník Sokola München / J. Scholz. - München: TJ Sokol München. 30 × 21 cm, 4-8 s.; č. prosinec/1998 21 × 15 cm. - Č. prosinec/1997 má v tiráži podnázev Neperiodická tiskovina Sokola München. V č. prosinec/2001 na obálce uvedeno 2002.

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň viz, doplněno


2001

prosinec - pdf-ocr

2004

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr