Slúžiť a pomáhať


Združenie katolických duchovných Pacem in terris Hlavného mesta SSR Bratislavy

SLÚŽIŤ A POMÁHAŤ

Časť A. - Vznik mierového hnutia katolických duchovných na Slovensku 1945 - 1950

Pripravila a vydala Tlačová komisia Združenia katolických duchovných Pacem in terris hlavného města Bratislavy

1980, 55 s., cyklostyl A4


pdf-ocr