Krajanské noviny

Orgán Sdružení Čechů a Slováků v Rakousku.

Časopis pro přátelství, svébytnost a svornost.


*     Vídeň     *     1972 -     *     čtrnáctidenně, dnes měsíčně     *


Časopis Sdružení Čechů a Slováků v Rakousku navázal na Vídeňské menšinové listy a vedle nového zachoval i původní ročníkování (často nepřesné). Redigovali Otakar Měřinský, zřejmě od roku 1984 Miroslav Brožák, od 1992 Jitka Cserová . List zachovával úplnou loajalitu ke komunistickému režimu v Československu. Články se od těch v Rudém právu lišily jen nepatrně - např. v č. 4/1984 článek Představujeme vám Federální shromáždění ČSSR; v č. 21/1977 Říjnová revoluce změnila i náš život.

Kromě informací o činnosti části krajanské obce ve Vídni se v listu střídaly rubriky Hlídka mládeže, Světem motorů, Co zajímá ženy, Pro vás, děti, Ze staré vlasti, Kultura, Tělovýchova a sport aj. V 90. letech přináší krajanské zpravodajství, různorodou publicistiku (i texty převzaté z jiných zdrojů), literární ukázky, sportovní a sokolské zpravodajství. V letech 1989-90 na pokračování publikovány dějiny českého divadla ve Vídni. - Pod názvem Krajanské noviny vyšlo poprvé v březnu 1972.

Do roku 1992 list vycházel jako čtrnáctideník, od 1993 měsíčník.

Krajanské noviny: Časopis pro přátelství, svébytnost a svornost / Otakar Měřinský, František Pakosta, Miroslav Brožák, Jitka Cserová, Otto Burian, Sonja Šindelář, Oskar Blažek. Wien: Sdružení Čechů a Slováků v Rakousku: Vereinigung der Tschechen und Slowaken in Österreich. - 31 × 23,5 cm, 4-21 s.; asi od r. 1992 30 × 21 cm.

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň 1999 viz


1977

7 - pdf-ocr    8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr    11 - pdf-ocr    12 - pdf-ocr    13 - pdf-ocr    14-15 - pdf-ocr    16-17 - pdf-ocr    19 - pdf-ocr    20 - pdf-ocr    21 - pdf-ocr    25 - pdf-ocr

1983

3 - pdf-ocr

1992

13-14 - pdf-ocr    15-16 - pdf-ocr