American Bulletin, The

*     Chicago, od 1968 Cicero     *     1959(?) –      *     měsíčně     *

 

Bulletin vydává v Cicero (Illinois) Československá národní rada americká / Czechoslovak National Council of America. Asi do č. 140/68 místem vydáni Chicago. 

V tiráži uvedena jako editorka Vlasta Vraz. Od č. 1989/378 editor Vlastislav Chalupa. V č. 2000/456 uvedena editorka Olga Kovarova. Dle Mikové 98 Rosemarie I. Chybik. Titul byl personálně i tematicky spjat s Věstníkem ČSNRA

Vychází jako měsíčník. Od ledna 1987 chybné číslováni, které dále navazuje, jen u čísel z února a března dubna 1987 zachováno číslováni původní.

25-28,5 × 19-22,5 cm (nepravidelné kolísání formátu), 4-8 s. Anglicky.

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň viz, doplněno

 

 

1962

62 - duben - pdf-ocr

 

2000

456 - září-říjen - pdf-ocr