Bulletin KDS

*     Praha     *     1990     *     nepravidelně     *

Dle tiráže vydávala Bulletin KDS redakce ve složení: Michaela Freiová (odp. red.), Michal Holeček a V. Svoboda, kterého v č. 5 nahradil Vít Cigánek.

Dle dostupných informací vyšlo 5 čísel.


1990

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr