Čin


*     Praha     *     1989 -     *     nepravidelně     *


Od jara 1989 vydávala skupina skautů a skautských vůdců samizdatový skautský zpravodaj Čin.
Bylo rozmnoženo xeroxem a konspirativně distribuováno skauty (tzv. skautskou kurýrní službou), nebo rozesíláno nepravidelně z různých míst republiky.

Obsahoval zahraniční informace, např. o obnově skautingu po čtyřiceti letech v Maďarsku, ale především zprávy domácí: výročí upálení Jana Palacha a represe spojené s pietní vzpomínkou v Praze u sochy sv. Václava. O Ivančeně - skautské kamenné mohyle, která se každoročně ve výročí násilné smrti mladých skautů ze Slezského odboje stává poutním místem skautů i ostatních. Článek o Pionýrské organizaci SSM (PO SSM) ‚Céčku' strany je 40 let. Stať mapující činnost skautské organizace Skautské hnutí a jeho organizace Junák. Zde je zřejmá neochota Činu tolerovat bezcharakternost některých činovníků Junáka, kteří se v únoru 1970 veřejně zřekli skautských ideálů a když zlikvidovali skauting, plynule přešli do řídících orgánů PO SSM.


1989

1 - duben - pdf-ocr
2 - červen - pdf-ocr
3 - říjen - pdf-ocr
4 - prosinec - pdf-ocr
1993 - 2000 - obsahy - zip-xlsx