Demokracie a socialismus

List Československé sociální demokracie.


*     Londýn     *     1950 - 1964     *     nepravidelně     *


Časopis Ústředního výkonného výboru ČSSD v exilu redigovali podle Dubna 1976 Adolf Mokrý a Václav Holub. List sledoval domácí i mezinárodní politický vývoj, příležitostně i exilovou politickou scénu, zabýval se také činnosti sociální demokracie v předúnorovém a poúnorovém období a jejími perspektivami v exilu. Přispívali Pavel Bartoň-Veltruský, Vilém Bernard, Johann Wolfgang Brügel, Čestmír Ješina, Karel Lisický, Josef Macek, Václav Majer, J. Mrázek, František Němec, Vladimír Rys, Mirko Sedlák, Miloš Vaněk aj. První číslo vyšlo v lednu 1950, během prvních dvou ročníků list vycházel jako měsíčník, později jen jedno až tři čísla do roka. Jako poslední vyšlo v lednu 1964 číslo 44 průběžného číslování. Rozmnožený strojopis.

Demokracie a socialismus: List Československé sociální demokracie. - London: Ústřední výkonný výbor Československé sociální demokracie v exilu, 22,5 × 18 cm, 10-36 s ; č. z let 1950, 1951 a 1962 25 × 20,5 cm. - Průběžné číslování. - Č. 43/62 má samostatně stránkovanou přílohu s názvem Socialistická alternativa pro střední a východní Evropu.

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň 1999 viz


1962

43 - duben - pdf-ocr