Knižní recenze


*     Mnichov     *     ? - 1996 - ?     *     ?     *


Časopis Mezinárodního PEN-klubu, střediska exilových spisovatelů, sekce německy mluvících zemí. Do čísla 1996/2 přispěli Antonín Kratochvil, Hans Lindemann, Alexander Kratochvil, Rudolf Ströbinger, Antonín Měšťan. Tamtéž uvedena redakční rada Rudolf Ströbinger, Zdeněk Šedivý, Antonín Kratochvil, Alexander Kratochvil, Helena Zavodská, Václav Výtvar. Články v češtině a němčině.

Knižní recenze : Gespräche über Bücher/ Rudolf Ströbinger, Zdeněk Šedivý, Antonín Kratochvil, Alexander Kratochvil, Helena Zavodská, Václav Výtvar. - München: Internationaler PEN-Club, Zentrum der Exilschriftsteller, Sektion deutschsprachiger Länder. - 30 × 21 cm, 16 s. (kroužková vazba). - Č. 2/96 patrně vyšlo současně jako č. 9/96 titulu Informations-Bulletin.

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň viz


1996

2 - pdf-ocr