Česká žena

Časopis věnovaný českým katolickým ženám a dívkám v Americe


*     St. Louis     *     1908 - 1953     *     měsíčně     *


List vydával od července 1908 Český literární spolek v St. Louis. Jako redaktoři postupně působili A. Čechová, od 1924 Ludmila Dostálová, od 1929 Hynek Dostál, od 1932 spolu s Bronislavou Dostálovou, později E. Vodička, prof. Stanovský aj. Podle Štědronského 1958 časopis otiskoval zprávy Jednoty Dcer Kolumbových a beletrii (Vlasta Javořická, Popelka Bíliánová aj.).

Proměnlivá periodicita: původně zřejmě měsíčník, od 1924 vycházel 2× měsíčně, od 1929 3× měsíčně, od 1932 týdně. V ročníku 1949/50 zřejmě opět měsíčník, v ročníku 1951/52 vyšlo jen šest čísel. List zanikl v ročníku 1952/53 číslem 1416 průběžného číslování. Bez dalších informací.

Česká žena: Časopis věnovaný českým katolickým ženám a dívkám v Americe / A. Čechová, L. Dostálová, Hynek Dostál, Bronislava Dostálová, E. Vodička, Stanovský. St. Louis: Český literární spolek v St. Louis. - Asi 28-29 × 20,5-21 cm, 16-32 s.; ve 20. a 30. letech 27 × 19,5 cm.


1925 - roč. 18

354 - pdf-ocr
355 - pdf-ocr
356 - pdf-ocr

1930 - roč. 23

528 - pdf-ocr
529 - pdf-ocr
530 - pdf-ocr
531 - pdf-ocr
532 - pdf-ocr
533 - pdf-ocr
534 - pdf-ocr
535 - pdf-ocr
536 - pdf-ocr
537 - pdf-ocr
538 - pdf-ocr
539 - pdf-ocr
540 - pdf-ocr
541 - pdf-ocr
542 - pdf-ocr
543 - pdf-ocr
544 - pdf-ocr

1931 - roč. 24

545 - pdf-ocr
546 - pdf-ocr
547 - pdf-ocr
548 - pdf-ocr
549 - pdf-ocr
550 - pdf-ocr