Aušra

Úsvit, Jitřenka


Katolický společensko-politický časopis, vydávaný v samizdatu.

Navazoval na časopis stejného názvu, který vycházel v letech 1883-86 jako první nelegální periodikum z období zákazu tisknout v latince (zavedeného ruskou vládou) a který se velmi zasloužil o povzbuzení národního povědomí Litevců.

Redaktory nové Aušry byli P. Sigitas Tamkevičius (1975-76, čísla 1-4) a P. Lionginas Kunevičius (1977-88, čísla 5-41).

Časopis publikoval články o diskriminaci litevského národa a katolické církve v SSSR, o morálním úpadku společnosti či tajné dohodě mezi SSSR a Německem z roku 1939. V letech 1975-82 se o něm systematicky psalo na stránkách Kroniky aktuálních událostí. Všechna čísla se přetiskovala v USA.