Naardenský výbor - Československo / Naarden Committee - Czechoslovakia

Zpravodaj Naarden Committee Czechoslovakia.


 

*     Londýn     *     1969 - 1976     *     dvouměsíčně     *


Cyklostylový informační věstník Naardenského hnutí (NH), sdružujícího jako kolektivní členy různé exilové spolky nejen ve Velké Británii (viz též Londýnské listy, 1977-90). Časopis redakčně připravovali předseda NH Jan Lang , tajemník NH Bohumil Kobliha , místopředseda a od roku 1976 předseda NH Andrej Slovák , místopředseda NH Pavel Krug (zemřel 1975), tajemník NH Pavel Moritz ; v redakční komisi působili J. Jůn jr.Rudolf Kopecký a Alexander Tomský . List přinášel zejména zprávy o činnosti spolků sdružených v NH, mnohé příspěvky jsou věnovány osobnosti Jana Amose Komenského. - Naardenské hnutí bylo ustaveno 28. března 1969, list vznikl téhož roku. V roce 1977 navázaly Londýnské listy.

Naardenský výbor - Československo: Zpravodaj Naarden Committee Czechoslovakia / Andrej Slovák, Bohumil Kobliha, Jan Lang SJ, Pavel Krug, Pavel Moritz. - London: Naarden Committee. - 33 × 20,5 cm, 2-6 s.; od č. 3/72 do č. 1/73 33 × 21,5 cm. Do r. 1974 vychází s anglickým názvem Naarden Committee - Czechoslovakia, český název uveden v závorce ve formě Nárdenský výbor - Československo, podnázev chybí Č. 4/72 má samostatně stránkovanou přílohu R. K. Jánský : Neutralita Československa a mezinárodné-právní morálka (záznam přednášky z III. Naardenského setkání v Innsbrucku) červenec/72. - K titulu je přiřazena složka s dokumenty týkajícími se Naardenského hnuti (stanovy, jednací řád, návrh programového prohlášení, seznamy československých exilových organizací atd.) Stanovy a jednací řád též jako příloha č. červen/71. - Redakce vydávala též Zvláštní bulletin (30 × 21 cm, 2-3 s.). - Ve fondu LP Zvláštní bulletin Naardenského hnulí srpen/71 a Zvláštní bulletin z III. Naardenského setkáni v Innsbrucku.

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň viz


1973

březen - pdf-ocr    červen - pdf-ocr

1974

leden - pdf-ocr    listopad - pdf-ocr