Naardenský výbor - Československo / Naarden Committee - Czechoslovakia

Zpravodaj Naarden Committee Czechoslovakia.

 

*     Londýn     *     1969 - 1976     *     dvouměsíčně     *

 

Cyklostylový informační věstník Naardenského hnutí (NH), sdružujícího jako kolektivní členy různé exilové spolky nejen ve Velké Británii (viz též Londýnské listy, 1977-90). Časopis redakčně připravovali předseda NH Jan Lang, tajemník NH Bohumil Kobliha, místopředseda a od roku 1976 předseda NH Andrej Slovák, místopředseda NH Pavel Krug (zemřel 1975), tajemník NH Pavel Moritz; v redakční komisi působili J. Jůn jr.Rudolf Kopecký a Alexander Tomský. List přinášel zejména zprávy o činnosti spolků sdružených v NH, mnohé příspěvky jsou věnovány osobnosti Jana Amose Komenského. – Naardenské hnutí bylo ustaveno 28. března 1969, list vznikl téhož roku. V roce 1977 navázaly Londýnské listy.

Naardenský výbor - Československo: Zpravodaj Naarden Committee Czechoslovakia / Andrej Slovák, Bohumil Kobliha, Jan Lang SJ, Pavel Krug, Pavel Moritz. – London: Naarden Committee. – 33 × 20,5 cm, 2-6 s.; od č. 3/72 do č. 1/73 33 × 21,5 cm. Do r. 1974 vychází s anglickým názvem Naarden Committee - Czechoslovakia, český název uveden v závorce ve formě Nárdenský výbor - Československo, podnázev chybí Č. 4/72 má samostatně stránkovanou přílohu R. K. Jánský: Neutralita Československa a mezinárodné-právní morálka (záznam přednášky z III. Naardenského setkání v Innsbrucku) červenec/72. – K titulu je přiřazena složka s dokumenty týkajícími se Naardenského hnuti (stanovy, jednací řád, návrh programového prohlášení, seznamy československých exilových organizací atd ) Stanovy a jednací řád též jako příloha č. červen/71. – Redakce vydávala též Zvláštní bulletin (30 × 21 cm, 2-3 s.). – Ve fondu LP Zvláštní bulletin Naardenského hnulí srpen/71 a Zvlášlní bulletin z III. Naardenského setkáni v Innsbrucku.

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň viz

 

1973

březen - pdf-ocr

červen - pdf-ocr

 

1974

leden - pdf-ocr

listopad - pdf-ocr