Konfrontace

Kulturně politický a literární časopis.

1979: Kulturně literární časopis.


*     Curych / Innsbruck     *     1977 - 1979 ?     *     nepravidelně     *


Literární časopis spjatý s curyšským nakladatelstvím Konfrontace vydávalo nakladatelství Comenius se sídlem v Innsbrucku, redigoval jej Jiří Morava, o grafickou úpravu se staral Jan Kristofori. Zřejmě vyšlo pouze zvláštní číslo v roce 1977 a dvě čísla v roce 1979. Číslo z roku 1977 se zabývá výhradně Směrnicemi o úpravě právních vztahů ČSSR k občanům, kteří se zdržuji v cizině bez povoleni československých úřadů (přináší mj. celé jejich znění, publikované v Ústředním věstníku ČSR ze dne 1.6.1977) a vedle úvodníku Petra Paška a redakčního komentáře přináší převzatý komentář Jožky Pejskara. Čísla z roku 1979 mají charakter nakladatelského bulletinu a přinášejí ukázky z vydávaných knih či z tvorby kmenových autorů a informace o plánech nakladatelství Konfrontace. List byl vydáván za podpory tyrolské vlády a redakce zamýšlela původně dvouměsíční, potom čtvrtletní periodicitu.

Konfrontace: Kulturně politický a literární časopis: Cultural, political and literary magazíne: Kulturpolitische und literarische Zeitschrift/Jiří Morava. Innsbruck: Comenius, Tschechische Gesellschaft für Literatur, Wissenschaft und Kunst. 15 × 21 cm, 16-20 s. - Podnázev v tiráži Kulturně politický a literární dvouměsiěnlk. Podnázev v záhlaví i v tiráží u ročníku 1979 změněn na Kulturně literární časopis (Cultural literary magazine; Kulturliterarische Zeitschrift).

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň viz


rozhovor s předsedou představenstva vyvatelství Konfrontace viz Americké listy 1981 - 1. 5. č. 18


1977

zvláštní vydání 31. 7. - pdf-ocr

1979

2 - pdf-ocr