Co je


*     Plzeň     *     1981 - ?     *     nepravidelně     *


Kulturní sborník Co je vydávali v Plzni Miroslav Svoboda (*1962) a Pavel Hauer (*1960; zřejmě užíval šifry P. H.), k redakčnímu okruhu dále patřili mj. Jana Kaslová (*1959; provd. Sadílková), Miroslav Orna, Otakar Schmidt (*1960) a Jana Škardová.

Vycházel jako strojopis formátu A4 s listy spojenými sešívačkou do polokartonových desek, jejichž přední strana bývala výtvarně pojednána. Na pořizování strojopisu se podílelo vždy několik písařů, příležitostně bylo využito též cyklostylu a xeroxu. Jednotlivé příspěvky obvykle uvozovaly vložené listy se jménem (šifrou) autora či překladatele, popřípadě názvem díla a s razítkem symbolu ruky. Rozsah kolísal od 33 do 99 stran. Nedílnou součástí byly reprodukce na fotopapíru Dokument, jež zhotovoval Michal Kolář („Kolja"; MK), a originální grafiky Lumíra Aschenbrennera (*1960; „Lem", L.) a Vladimíra Kasala („Midli", V. K.).

Doložena jsou čtyři čísla z roku 1981, celkový počet vydaných čísel již nelze spolehlivě určit.

Hlavním záměrem vydavatelů bylo soustředit na stránkách sborníku nonkonformní prózu, poezii, hudební texty domácích i zahraničních autorů a také představovat vlastní tvorbu. Zařazeny byly ukázky z antologie LeRoi Jonese The Moderns (1963), věnované představitelům beatnické generace a jejich dílu, z veřejných domácích zdrojů byly přejaty články o návštěvě Allena Ginsberga v Praze roku 1965, objevily se portréty Jacksona Pollocka či amerických pop-artových umělců Jaspera Johnse a Andyho Warhola. Pravidelně byly zařazovány překlady písňových textů (Bob Dylan ve starším překladu Františka Jungwirtha, Leonard Cohen, Peter Gabriel, Keith Jarrett, John Lennon, skupina The Stranglers); překlady pořizovali Zora Hornová, Dana Karlíčková, Jaroslav Světnička a Jan Válek. Z české literatury byli zastoupeni Jaroslav Hutka či Jaroslav Seifert, sborník však obsáhl i literární tvorbu (především poezii) vydavatelů a jejich přátel (Jiří Černý /J. Č./, Michal Kolář, Irena Kryslová /I. K./, J. Panuška, Luboš Vinš /L. V./, Jiří Zahradnický /pseud. Jiří Vošoust/, Petr Žižka /P. Ž./ a další autoři pod šiframi a pseudonymy). (pet - Petra Loučová)

PRAMENY
Lokace: Libri prohibiti, Praha.
Korespondence: Jana Sadílková, březen 2016.
LITERATURA
Knižně: J. Petrová in Zapomenutá generace osmdesátých let 20. století. Nezávislé aktivity a samizdat na Plzeňsku (2009).

zdroj: Přibáň 2018 viz


Co je vydávala skupina mladých lidí na pomezí umění a undergroundu, která se tehdy scházela v domečku v plzeňských Doudlevcích u řeky Radbuzy. Co je mělo spíše charakter literárně výtvarného sborníku, než klasického časopisu.

Obsah tvořily zhruba z poloviny autorské příspěvky (poezie, povídky, vlastní překlady, záznamy snů) a z poloviny převzaté texty (povídky, písňové texty, texty o pop artu, beatnické literatuře s ukázkami, rozhovory).

Autoři uváděni většinou pod svými jmény, méně často pod pseudonymy či šiframi:

  • texty: Jiří Černý (J.Č.), Pavel Hauer (P.J.), Kasl, Jana Kaslová, Irena Kryslová (I.K.), Panuška, Otakar Schmidt, Luboš Vinš (L.V.), Petr Žižka (P.Ž.); F., L. B., J. P.; pseudonymy Jaroslav Blb, Plžan, Jiří Vošoust.
  • výtvarno:  Lumír Lem Ashenbrenner (L.), Vladimír Midli Kasal (V.K.), Michal Kolář (Kolja, MK.)
  • překlady: Zora Hornová, Dana Karlíčková, Jaroslav Světnička, Jan Válek.
  • převzaté - texty: Leonard Cohen, Bob Dylan, Peter Gabriel, Jaroslav Hutka, Le Roi Jones, Alexej Kusák, John Lennon, Jackson Pollock, Jaroslav Seifert, Josef Škvorecký
  • převzaté - překlady František Jungwirth, Jan Zábrana. (bez nároku na úplnost)

Rozsah 33 až 99 stran. Strojopis A4, výjimečně xerox či cyklostyl, fotografie na dokumentačním papíru, grafiky často v originále, sešito v polokartonu.\


Pozn.: stránka následující za fotografií je zpravidla jejím popiskem (nikoli začátkem dalšího textu), v předloze psaným na rubové straně fotografie.

1981

1 - únor - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - prosinec - pdf-ocr