Naše snahy (Toronto,...)

Časopis Stálej konferencie slovenských demokratických exulantov 

Časopis pre politiku, kultúru a hospodárstvo - od 1991


*     Toronto, Chicago, Park Ridge, Elmhurst, Bratislava     *     1964 - 1995     *     dvouměsíčně     *


Vydavatelem čas. Naše snahy / Our Trends byla až do č. 3/87 Stála konferencia slovenských demokratických exulantov / Permanent Conference of Slovak Democratic Exiles v Torontu.

Redaktory byli Martin Kvetko, Miroslav Ličko, Štefan Papánek.

Rozměry 26,5-28 × 18,5-20 cm, 8-36 s.; od č 6/87 28 × 21,5 cm; asi od č. 4/91 29-30 × 21 cm.

Místa vydání: Asi od č. 5/69 Chicago, od č 5/79 změna na Park Ridge, od r. 1983 Elmhurst, od č. 3/91 nebo 4/91 Bratislava. 

Vychází jako dvouměsíčník od roku 1964. 

Od č. 4/87 (s výjimkou č. 6/87) vydavatelem Slovenské výskumné a štúdijné centrum (Slovak Research and Studies Center)

Od č. 3/91 nebo 4/91 změna podnázvu na Časopis pre politiku, kultúru a hospodárstvo, vydavatelem Elán Bratislava z pověření Slovenského výzkumného a studijního centra.

Č. 2/84 má přílohu Vavro Ryšavý: Skreslovanie faktov a slovenská identita. - V říjnu 1975 vyšlo zvl. angl. č. - Č. 3a/84 vyšlo jako mimořádné kanadské vydání.

Č. 6/94-95 je poslední, jím vydávání Našich snah končí.

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň viz, upraveno


1978

3 - pdf-ocr

1980

1 - pdf-ocr

1981

1 - pdf-ocr

1983

2 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr

1984

1 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr

1985

5 - pdf-ocr

1986

1 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr

1987

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr

1988

3 - pdf-ocr