Vinculum

Spolubratřím kněžím v exilu (řada I. květen 1951 - řada III. únor 1954).

Oběžníky českých kněží v exilu (řada IV. červen - září 1954).

Našim kněžím v exilu (řada V. 1955 - XIII. 1968).

Spolupráce českých kněží (řada XIV. 1969 - XXXV. 1991).

*     Řím     *     1951 - 2000     *     nepravidelně     *

Časopis - korespondenci pro spolupráci českých katolických kněží v exilu vydávala Křesťanská akademie v Římě. Od čísla I/1/1951 jako vydavatel uveden Unio Apostolica Roma, od čísla I/7/1951 Un. Ap. "Vinculum", od čísla III/10/1954 do XIII/06/1968 Pracovní kroužek Unionis apostolicae Vinculum (vč. různých verzí zkratek).

Záštitu mu, přinejmenším od roku 1969, poskytovalo české náboženské středisko Velehrad v Římě, založené kardinálem Josefem Beranem v roce 1966.

Hlavním redaktorem do roku 1965 a od roku 1969 do, nejméně, 2000 byl Jaroslav Škarvada, Beranův sekretář, český exilový a později pražský pomocný biskup.

První číslo vyšlo v květnu 1951. Poslední číslo, ve formě dopisu, doloženo z vánoc 2000.

Vinculum : Spolupráce českých kněží. - Roma: Pracovní kroužek Unionis apostolicae Vinculum. - 30 × 21 cm, 1 - 12 s. - Číslování podle řad v letech 1951 - 1991 většinou od podzimu do léta následujícího roku. - Přílohy.

řada I. 1951-52
01 - 1951 květen - pdf-ocr-opr
02 - 1951 červen - pdf-ocr-opr
    příloha - K vývoji duchovní situace v Československu: pdf-ocr-opr
03 - 1951 červenec - pdf-ocr-opr
    příloha - Nové mariánské dogma a jeho ohlas v křesťanském světě: pdf-ocr-opr
04 - 1951 - srpen pdf-ocr-opr
05 - 1951 září - pdf-ocr-opr
06 - 1951 říjen - pdf-ocr-opr
07 - 1951 listopad - pdf-ocr-opr
08 - 1952 leden - pdf-ocr-opr
09 - 1952 únor - pdf-ocr-opr
10 - 1952 březen - pdf-ocr-opr

řada II. 1952-53
01 - 1952 květen - pdf-ocr-opr
02 - 1952 červen - pdf-ocr-opr
03 - 1952 červenec - pdf-ocr-opr
04-05 - 1952 září - pdf-ocr-opr
06-07 - 1952 listopad - pdf-ocr-opr
08 - 1952 prosinec - pdf-ocr-opr
09 - 1953 leden - pdf-ocr
10 - 1953 únor - pdf-ocr
11-12 - 1953 duben - pdf-ocr

řada III. 1953-54
01-02 - 1953 květen - pdf-ocr-opr
03-04 - 1953 - červen - pdf-ocr-opr
05 - 1953 srpen - pdf-ocr-opr
06-07 - 1953 listopad - pdf-ocr
    příloha - Subskripce na Apoštolář, obj. Čep O lidský svět - pdf-ocr
08-09 - 1954 leden - pdf-ocr
10 - 1954 únor - pdf-ocr

řada IV. 1954
01 - 1954 červen - pdf-ocr
02 - 1954 červenec - pdf-ocr
03-04 - 1954 září - pdf-ocr

řada V. 1955-56
01 - 1955 říjen - pdf-ocr
02 - 1955 listopad - pdf-ocr
03 - 1955 prosinec - pdf-ocr
04 - 1956 únor - pdf-ocr
05 - 1956 únor - pdf-ocr
06 - 1956 duben - pdf-ocr
07 - 1956 květen - pdf-ocr
08 - 1956 červen - pdf-ocr
09-10 - 1956 říjen - pdf-ocr
11 - 1956 prosinec - pdf-ocr

řada VI. 1957
01-02 - 1957 březen - pdf-ocr
03-04 - 1957 květen - pdf-ocr
05 - 1957 červenec - pdf-ocr
06-07-08 - 1957 prosinec - pdf-ocr

řada VII. 1958-59-60
01 - 1958 duben - pdf-ocr
02 - 1958 červen -  červen - pdf-ocr
03 - 1958 září - pdf-ocr
04 - 1959 leden - pdf-ocr
05 - 1959 únor - pdf-ocr
06 - 1959 březen - pdf-ocr
07 - 1959 duben - pdf-ocr
08 - 1959 květen - pdf-ocr
09 - 1959 červen - pdf-ocr
10 - 1960 únor - pdf-ocr

řada VIII. 1960-61
01 - 1960 květen - pdf-ocr
    příloha 1 Kněz v exilu či uprchlík - pdf-ocr
    příloha 2 na pokr. - pdf-ocr
02 - 1960 červenec - pdf-ocr
03 - 1960 říjen - pdf-ocr
04 - 1961 leden - pdf-ocr
05 - 1961 duben - pdf-ocr
06 - 1961 červenec - pdf-ocr

řada IX. 1961-62
01 - 1961 říjen - pdf-ocr
02 - 1961 prosinec - pdf-ocr
03 - 1962 únor - pdf-ocr
04 - 1962 květen - pdf-ocr
    příloha Duchovní obnova In caelestibus habitare - pdf-ocr
05 - 1962 červenec - pdf-ocr

řada X. 1962-63
01 - 1962 říjen - pdf-ocr
    příloha - P. C. Stavěl: Klíče království, myšlenky k duch. obnově - pdf-ocr
02 - 1962 prosinec - pdf-ocr
    příloha První blahoslavenství, myšlenky k duchovní obnově - pdf-ocr
03 - 1963 březen - pdf-ocr
04 - 1963 květen - pdf-ocr
  příloha Třetí blahoslavenství, myšlenky k duchovní obnově - pdf-ocr

řada XI. 1963-64 01 - 1963 říjen - pdf-ocr
02 - 1964 leden - pdf-ocr
03 - 1964 březen - pdf-ocr
    příloha - Páté blahoslavenství, myšlenky k duchovní obnově - pdf-ocr
04 - 1964 květen - pdf-ocr

řada XII. 1964-65
01 - 1964 říjen - pdf-ocr
02 - 1965 leden - pdf-ocr
03 - 1965 březen - pdf-ocr
    příloha Kostelní písně z vlasti - pdf-ocr
04 - 1965 červen - pdf-ocr

řada XIII. 1966-67-68
02 - 1966 červen - pdf-ocr
    příloha Duchovní obnova In caelestibus habitare - pdf-ocr
03 - 1966 listopad - pdf-ocr
    návrh stanov - pdf-ocr
04 - 1967 duben - pdf-ocr
05 - 1967 červenec - pdf-ocr
06 - 1968 únor - pdf-ocr
    1.12.1968 - dopis P. Škarvady - pdf-ocr

řada XIV. 1969-70
    dopis P. Škarvady 13.1.1969 - pdf-ocr
    dopis P. Škarvady 23.4.1969 - pdf-ocr
    dopis P. Škarvady 27.5.1969 (úmrtí kard. Berana) - pdf-ocr
01 - 1969 říjen - pdf-ocr
02 - 1969 prosinec - pdf-ocr
03 - 1970 únor - pdf-ocr
04 - 1970 duben - pdf-ocr
05 - 1970 červen - pdf-ocr

řada XV. 1970-71
01 - 1970 říjen - pdf-ocr
02 - 1970 prosinec - pdf-ocr
    příloha - pouť do Lurd, přestavba římského Velehradu - pdf-ocr
03 - 1971 únor - pdf-ocr
    příloha - nabídka knih KA Řím - pdf-ocr
04 - 1971 duben - pdf-ocr
05 - 1971 červen - pdf-ocr

řada XVI. 1971-72
01 - 1971 říjen - listopad - pdf-ocr
02 - 1971 prosinec - 1972 leden - pdf-ocr
03 - 1972 duben - pdf-ocr
04 - 1972 červenec - pdf-ocr

řada XVII. 1972-73
01 - 1972 podzim - pdf-ocr
    příloha - knihy na skladě KA Řím a Sklizně svobodné tvorby - pdf-ocr
    zvláštní příloha - zemřel Mons. Bezdíček - pdf-ocr
03 - 1973 léto - pdf-ocr

řada XVIII. 1973-74
01 - 1973 podzim - pdf-ocr
02 - 1973 zima - pdf-ocr
02 - 1974 zima-jaro - pdf-ocr [chybně označené číslo, správně 03 - 1974]

řada XIX. 1974-75
01 - 1974 podzim - pdf-ocr
02 - 1975 jaro - pdf-ocr

řada XX. 1975-76
01 - 1975 podzim - pdf-ocr
02 - 1975 zima 75-76 - pdf-ocr
03 - 1976 léto - pdf-ocr

řada XXI. 1976-77
01 - 1976 podzim - pdf-ocr
02 - 1977 duben - pdf-ocr [chybné číslo řady, správně XXI.]
03 - 1977 červen - pdf-ocr [chybné číslo řady, správně XXI.]
04 - 1977 červenec - pdf-ocr

řada XXII. 1977-78
01 - 1977 advent - pdf-ocr
02 - 1978 jaro - pdf-ocr

řada XXIII. 1979
01 - 1979 leden - pdf-ocr
02 - 1979 léto - pdf-ocr
    9. 4. 1979 dopis P. Škarvady - úmrtí Felixe Mikuly - pdf-ocr
    30. 5. 1979 dopis P. Škarvady - úmrtí Adolfa Doležela - pdf-ocr\

řada XXIV. 1980
01 - 1980 Hromnice - pdf-ocr
02 - 1980 červen - pdf-ocr
03 - 1980 listopad - pdf-ocr

řada XXV. 1981
01 - 1981 postní doba - pdf-ocr [chybné číslo řady, správně XXV.]
02 - 1981 listopad - pdf-ocr

řada XXVI. 1982
01 - 1982 červen - pdf-ocr

řada XXVII. 1983
01 - 1983 velikonoce - pdf-ocr
02 - 1983 advent - pdf-ocr
    26. 2. 1983 dopis b. Škarvady - úmrtí Jaroslava Sychry - pdf-ocr
    [červenec 1983] dopis b. Škarvady - úmrtí Bruna Restela - pdf-ocr
    dopis b. Škarvady - úmrtí Adolfa Němce - pdf-ocr

řada XXVIII. 1984
02 - 1984 postní doba - pdf-ocr
    příloha 1 - list b. Škarvady českým věřícím v exilu k velikonocům 1984 - pdf-ocr
    příloha 2 - dopis Jana Pavla II. "Zasvěcení Matce Boží na svátek Zvěstování" - pdf-ocr

řada XXIX. 1984-85
01 - 1984 advent - pdf-ocr
    příloha Pastýřský list b. Škarvady k jubilejnímu roku metodějskému 1985 - pdf-ocr
02 - 1985 červen - pdf-ocr

řada XXX. 1985-86
01 - 1985 konec roku - pdf-ocr
02 - 1986 červen - pdf-ocr
    zvláštní vydání - 1986 červenec - pdf-ocr
03 - 1986 září - pdf-ocr

řada XXXI. 1987
01 - 1987 únor - pdf-ocr
    příloha - Pastýřský list b. Škarvady o přípravě na svatořečení blahoslavené Anežky České - pdf-ocr

řada XXXII. 1987-88
01 - 1987 vánoce - 1988 leden - pdf-ocr
    informace o Desetiletí duchovní obnovy, kalendárium - pdf-ocr

řada XXXIII. 1988-89
01 - 1988 vánoce - pdf-ocr
[02] - dopis b. Škarvady 8.2.1989 - pdf-ocr
    příloha - pastýřský list b. Škarvady k postní době 1989 - pdf-ocr

řada XXXIV. 1990
01 - 1990 zima - pdf-ocr [chybné číslo řady, správně XXXIV.]
    28.2.1990 - pastýřský list b. Škarvady ke třetímu roku Desetiletí duchovní obnovy - pdf-ocr
    16.4.1990 - Vinculum missarum - pdf-ocr

řada XXXV. 1991
01 - 1991 velikonoce - pdf-ocr [chybné číslo řady, správně XXXV.]
    srpen - Vinculum missarum - pdf-ocr

ročník 1992
    22.4.1992 - dopis b. Škarvady - pdf-ocr
    první neděle adventní 1992 - dopis b. Škarvady- pdf-ocr

ročník 1993
    srpen - dopis b. Škarvady - pdf-ocr
    vánoce - dopis b. Škarvady - pdf-ocr

ročník 1994
    srpen - dopis b. Škarvady - pdf-ocr
    30.12. - dopis b. Škarvady - pdf-ocr
    pátá neděle postní - dopis b. Škarvady - pdf-ocr

ročník 1995
    na sv. Štěpána - dopis b. Škarvady - pdf-ocr

ročník 1996
    7.7. - dopis b. Škarvady - pdf-ocr
    vánoce - dopis b. Škarvady - pdf-ocr

ročník 1997
    22.6. - dopis b. Škarvady - pdf-ocr
    říjen - dopis b. Škarvady - pdf-ocr

ročník 1998
    velikonoce - dopis b. Škarvady - pdf-ocr
    dopis b. Škarvady - pdf-ocr

ročník 1999
    30.1. - dopis b. Škarvady - pdf-ocr
    10.3. - dopis b. Škarvady - pdf-ocr

ročník 2000
    7.1. - dopis b. Škarvady - pdf-ocr
    vánoce - dopis b. Škarvady - pdf-ocr