Střední Evropa - brněnská verse

 
A.
1. Střední Evropa (brněnská verse); zkr. BSE;
3. anonym;
4. [Brno];
5. Všechny příspěvky jsou otištěny bez vědomí a souhlasu autorů.
6. Asi 21x24 cm;
7. [93]-[131];
8. cyklostyl; sešito v polokartónu;
9. ilustrace;
12. 2x ročně;
13. 2;
14. 1/07-88; 2/10-88; (31.10.88); 1989-
 
B.
1. Časopis pro kulturu a dějiny střední Evropy (se zvláštním zřetelem na Moravu).
2. Obsah; rubriky: Střední Evropa; Morava; Cesty (Jugoslávské); Vybrali jsme pro Vás; Literární příloha; Glosy-kritiky-recenze; Úvodní poznámka; přílohy.
3. Většinou plná jména, pseudonymy, šifry;
a) K. David, F. Jedermann, K. Křepelka, K. Kuběna, M. Kundera, M. Machovec, R. Malý, J. Mezník, K. Novotný, P. Oslzlý, Z. Rotrekl;
b) T. G. Ash, Z. Brzezinski, N. Beloff, M. Djilas, N. Djordjevic, Z. Hejduk, H. Kissinger, A. Michnik.
4. a) Eseje, studie, statě, vzpomínky, komentáře, glosy, proslovy, rozhovory, poezie, písňové texty, anotace, polemiky.
b) Historické, politické, kulturní a náboženské aspekty problematiky střední Evropy: známé texty k tomuto tématu (M.Kundera, Tragédie Střední Evropy; T.G.Ash, Existuje Střední Evropa?; Jugoslávie a Titův odkaz, porozumění Čechů a Slováků, Gorbačov jako "kontrareformátor") a nové příspěvky (M.Machovec o 70.výročí založení státu; R.Malý o I. republice z hlediska katolíka; objektivní zpracování sudetoněmecké otázky); četné texty o zvláštnostech Moravy v rámci střední Evropy (Z. Rotrekl, Existence Moravy ve Střední Evropě; Redakce, Morava jako životní pocit a program); místní a regionální společenskopolitické události (řešení problému dopravy v Brně, otázka přejmenování brněnských ulic).
c) Asi třetina původních příspěvků; dvě třetiny textů převzatých z jiných samizdatových časopisů (Střední Evropa) a přeložených z cizojazyčných pramenů.
6. Srovnej Střední Evropa.
 
C.
2. "Střední Evropa, brněnská verze", Infoch 17/88. (1)
3. "Úvodní poznámka", Střední Evropa (brněnská verse) 1/88.
 
D. Rozhovor se dvěma členy redakce (23.6.89):
1. Brno.
2. 80-100.
3. Cyklostyl; formát z nouze (technické problémy u č.1).
5. Zpočátku dávala pražská redakce Střední Evropy k dispozici příspěvky a literaturu. Brněnská redakce přebírá z Prahy stále méně (už jenom rubriku Střední Evropa) a je na ní zcela nezávislá (pouze konzultace). Rubrika Morava přináší vlastní texty (moravská specifika).
6. Stejně jako pražská redakce bez pevného programu; zásady: konzervativismus, nevázat se na žádný politický systém a žádnou církev, pro svobodnou koexistenci všech národních kultur, respektování kořenů v křesťansko-židovské kultuře; cíle: probudit zájem o střední Evropu, odstranit mýty (I.republika, T.G.Masaryk, roky 1948, 1968; kořeny současného stavu je třeba hledat hlouběji), hledat kořeny a identitu v dějinách, zdůrazňovat roli Moravy ve střední Evropě; při výběru textů se nerozlišuje mezi oficiální a neoficiální kulturou, rozhoduje kvalita.
10. Salisbury Review (Roger Scruton, Velká Británie).
11. Fragment-K.
zdroj: Posset 1993 viz
 
 
ročník 1988
ročník 1989