Sound


nepravidelný občasník zabývající se vším a ničím

nepravidelný občasník 


*     Přelouč     *     1973 – 1974 ?     *     1 × za měsíc až 4 měsíce     *


S. obsahoval krátké články o světové i české popové, rockové i country hudbě, pravidelně se věnoval místní hudební scéně v Přelouči. Texty byly převzaté (větčinou z oficiálních časopsů), příp. upravené i původní. Podepsané byly celými jmény, pseudonymy i šiframi. Uváděl výňatky z povídek Suchého a Šlitra. Jako vydavatel v tiráži uveden Underground sound production. Bez dalších informací.

Formát A4, sešito. Na titulní straně shodná grafika - linoryt kytaristy, pro jednotlivá čísla tištěná rozdílnými barvami. Rozsah 5 - 7 stran. V tiráži uváděno 5 - 12 výtisků. Zaznamenáno 6 čísel.


0 - 21. 12. 1973 - pdf-ocr    1 - 6. 1. 1974 - pdf-ocr    2 - 3. 2. 1974 - pdf-ocr    3 - 1. 6. 1974 - pdf-ocr    4 - 25. 7. 1974 - pdf-ocr    5 - listopad 1974 - pdf-ocr