Brázda

Časopis bohoslovců Papežské koleje Nepomucenum.


*     Řím     *     ? - 1984 - 2010 - ?     *     3 - 4 × ročně     *


Časopis vycházel v Papežské koleji Nepomucenum. Členy redakční rady byli Petr Bouček (1986/87), Ján M. Košč (1987/88), Ján Košiar (1986/87), Jiří Kučera (1988/89), Zdeněk Mareš (1986 1989) a Vladimír Pleský (1987/88). Kromě členů redakční rady do listu pravidelně přispívali Marek David, Mikuláš Hatiar, Jindřich Holeček, Gejza Veselý, Karel Vrána, Josef Zvěřina aj.

Vycházela 3-4 čísla v ročníku. Bez dalších informací.

Brázda: Časopis bohoslovců Papežské koleje Nepomucenum / Petr Bouček, Ján Košiar, Zdeněk Mareš, Ján M. Košč, Vladimír Pleský, Jiří Kučera. Roma: Pontificio Collegio Nepomuceno. 30 × 21 cm, 20-32 s., od č. 2/87-88 21 × 15 cm. Do č. 1/87-88 v záhlaví podnázev Časopis nepomucénskych bohoslovcov. Podnázvy v tiráži: Časopis slovenských a českých bohoslovcov Papežského kolegia svatého Jána Nepomuckého (č. 1/86-87, č. 2/87-88); Časopis českých a slovenských bohoslovcov Pápežského kolégia Nepomucenum (č. 3/86-87); Časopis českých a slovenských bohoslovců Papežské koleje Nepomucenum (č. 1/87 88). Ročníkování neodpovídá kalendářním rokům. V č. 1/86-87 je vložen Dodatek k Brázdě č. 1/1986-87, 4 s.

zdroj: Formanová, G​runtorád, Přibáň 1999 viz, doplněno


1984-85

3 - pdf-ocr

1986-87

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr

1987-88

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr

1988-89

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr

1989-90

1 - pdf-ocr

1990-91

1 - pdf-ocr

1992-93

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr

1994-95

1 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr

1995-96

1 - vč. teologické přílohy Pluh - pdf-ocr    teologická příloha Pluh pdf-ocr

1996-97

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr

1997-98

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr

1998-99

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr

1999-2000

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr

2000-2001

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr

2001-02

1 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr

2002-03

2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr

2003-04

1 - pdf-ocr

2008-09

3 - pdf-ocr

2009-10

2 - pdf-ocr