Kanadský sokol

Věstník Sokolské župy Kanadské činné v rozvoji tělesné a duševní zdatnosti s výchovou mravní od r. 1911.


*     Toronto, od 1985 Etobicoke     *     1956-1956(?), od 1985     *     měsíčně, dvouměsíčně, nepravidelně     *


 

Zpravodaj Kanadského Sokola, okrsku Čs. Sokola v zahraničí, rediguje Jan Waldauf. List vycházel nejprve v 50. letech; číslo 3 ze září 1956 (rozmnožený strojopis) má přílohu Vzdělavatel, kterou redigoval F. Koppl. Kromě českého časopisu vycházela i anglická mutace Canadian Sokol (v Knihovně Náprstkova muzea doloženo číslo 1 třetího ročníku z října 1958; jako asistentka editora uvedena Shirley Mills). Jerabek 1978 uvádí, že v této první fázi list vycházel pouze v roce 1956, v šedesátých letech již nevycházel. Obnoven byl zřejmě v roce 1985. Současný list přináší především podrobné informace o činnosti Sokola v jednotlivých zemích (rubrika Ze sokolského světa) včetně České a Slovenské republiky, výsledky různých soutěží, nekrology a vzpomínky (v rubrice Náš sokolský žalov). Přispívají mj. Luboš Frynta, Charlie Hykel, Ladislav Kozák a Tereza Martinů; redakce zařazuje příspěvky v češtině a angličtině. Časopis zjevně navazuje na stejnojmenný titul z 50. let, zřejmě však s novým ročníkováním (v roce 1996 ročník 12). Mikova 1998 zaznamenává jako Věstník Sokolské župy Kanadské. Podle informace B. Sochora vydavatel v roce 1998 z finančních důvodů zastavil činnost, v roce 1999 však ve vydávání svého věstníku pokračoval. Dosud vychází.

Kanadský Sokol; Canadian Sokol: Věstník Sokolské župy Kanadské činné v rozvoji tělesné a duševní zdatnosti s výchovou mravní od r. 1911: Newsletter of Sokol Canada promoting physícal and mental fitness with moral education since 1911 / Jan Waldauf. Etobicoke, Ontario: Sokol Canada. 28x21,5 cm, 6-16 s. Některé příspěvky v angličtině. Měsíčník, od 60. let (dle Dubna) do r. 1984 vydavatelská přestávka, v r. 1985 obnoven jako dvouměsíčník. Č. 1-3/56 mají podnázev Věstník Kanadského sokola, okrsku Ústředí čs. sokolstva v zahraničí. Č. 3/56 má samostatnou přílohu s názvem Vzdělavatel, kterou redigoval F. Koppl. U č. 1- 3/56 a 1 3/99 místem vydání Toronto.

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň 1999 viz


2003

1 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr

2004

3 - pdf-ocr

2006

1 - pdf-ocr

2007

3 - pdf-ocr