Minulost a dějiny v českém a slovenském samizdatu 1970 - 1989


Bibliografie

Zpracovali Jan Vlk, Vendula Vaňková, Jiří Novotný

K vydání připravil Milan Drápala

The Past and History in Czech and Slovak Samizdat, 1970-1989
Compiled by Jan Vlk, Vendula Vaňková and Jiří Novotný
Edited by Milan Drápala

Vydal Ústav pro soudobé dějiny v nakladatelství Doplněk Brno, 1993, 228 stran


plný text - pdf-ocr

OBSAH / CONTENTS
PŘEDMLUVA / PREFACE (CZECH) - 7
PREFACE / PREFACE (ENGLISH) - 10
SEZNAM ZKRATEK / LIST OF ABBREVIATIONS - 13
SOUPIS EXCERPOVANÝCH PERIODIK / LIST OF PERIODICALS EXCERPTED - 15
SOUPIS EXCERPOVANÝCH SBORNÍKŮ / LIST OF SPECIAL VOLUMES EXCERPTED - 25
I. ČÁST VŠEOBECNÁ / I. GENERAL
HISTORICKÁ REFLEXE (č. 1-17) / THE HISTORICAL ESSAY (Nos.1-17) - 33
DĚJEPISECTVÍ (č. 18-107) / HISTORIOGRAPHY (Nos. 18-107) - 35
Celkově (č. 18-58) / General (Nos. 18-58) - 35
Jednotlivci (č. 59-107) / By individual authors (Nos. 59-107) - 39
POJETÍ DĚJIN (č. 108-303) / CONCEPTS OF HISTORY (Nos. 108-303) - 44
Filozofie dějin (č. 108-155) / Philosophy of History (Nos. 108-155) - 44
Marxismus, socialismus a jejich kritika (č. 156-180) / Marxism, Socialism and their Critics (Nos. 156-180) - 48
Diskuse k dok.Charty 77 č. 11/84 „Právo na dějiny" (č. 181-192) / Debate on Charter 77's Doc.No. 11/84 \The right to history\ (Nos. 181-192) - 51
JEDNOTLIVÉ OSOBNOSTI (č. 193-303) / INDIVIDUALS (No. 193-303) - 54
Tomáš Garrigue Masaryk (č. 193-261) / Tomáš Garrigue Masaryk (Nos. 193-261) - 54
Jan Patočka (č. 262-288) / Jan Patočka (Nos. 262-288) - 61
Václav Havel (č. 289-294) / Václav Havel (Nos. 289-294) - 64
Ladislav Hejdánek (č. 295) / Ladislav Hejdánek (No. 295) - 64
Milan Šimečka (č. 296-303)  / Milan Šimečka (Nos. 296-303) - 65
K HISTORII SAMIZDATU A NEZÁVISLÝCH INICIATIV (č. 304-331) / ON THE HISTORY OF SAMIZDAT AND INDEPENDENT INITIATIVES (Nos. 304-311) - 66\

II. ČÁST SPECIÁLNÍ / II. PARTICULAR
PRÁCE VŠEOBECNÉ (č. 332-363) / GENERAL WORKS (Nos. 332-363) - 71
OD NEJSTARŠÍCH DOB DO POČÁTKU 19. STOLETÍ (č. 364-500) / FROM THE EARLIEST HISTORY TILL THE EARLY 19. CENTURY (Nos. 364-500) - 75
DĚJINY 19. A 20. STOLETÍ (č. 501-1649)  / HISTORY OF THE 19. AND 20. CENTURY (Nos. 501-1649) - 87
Obecně (č. 501-540) / General (Nos. 501-540) - 87
Politické dějiny (č. 541-1092) / Political History (Nos. 541-1092) - 91
Celkově (č. 541-578) / General (Nos. 541-578) - 91
Nesocialistické politické strany a směry (č. 579-592) / Non-socialist political parties and orientations (Nos. 579-592) - 95
Lidská a občanská práva (č. 593-629) / Human rights and civil liberties (Nos. 593-629) - 96
Komunistické hnutí (č. 630-688) / The Communist movement (Nos. 630-688) - 99
Demokratický socialismus a reformní komunismus (č. 689-722) / Democratic socialism and Reform Communism (Nos. 689-722) - 104
Totalitní moc (č. 723-739) / Totalitarian power (Nos. 723-739) - 107
I. světová válka, vznik ČSR a první republika (č. 740-774) / The Great War, the birth of the Czechosl.Rep. and its exist. till 1938 (Nos. 740-774) - 109
Od Mnichova 1938 k 15. březnu 1939 (č. 775-787) / From the Munich Agr.of 1938 to the 15 March 1939 occupation (Nos. 775-787) - 113
Politik Andrej Hlinka (č. 788-791) / Andrej Hlinka, politician (Nos. 788-791) - 114
Slovensko v letech II. světové války (č. 792-820) / Slovakia during the Second World War (Nos. 792-820) - 114
II. světová válka a Protektorát Čechy a Morava (č. 821-870) / The WWII and the Protectorate of Bohemia and Moravia (Nos. 821-870) - 117
Osvobození Československa 1945 (č. 871-879) / The liberation of Czechoslovakia, 1945 (Nos. 871-879) - 121
Konfron. s kom.mocí (pol.procesy, dopisy z vězení) (č. 880-924) / Confront. with Com. power (the show trials, letters from prison) (Nos. 880-924) - 122
Pražské jaro 1968 (č. 925-1030) / The Prague Spring, 1968 (Nos. 925-1030) - 126
Oběť Jana Palacha (č. 1031-1041) / Jan Palach's self-sacrifice (Nos. 1031-1041) - 136
Charta 77 (č. 1042-1061) / Charter 77 (Nos. 1042-1061) - 137
Mezinárodní vztahy (č. 1062-1092) / International relations (Nos. 1062-1092) - 139
Nacionalismus, národy a Evropa (č. 1093-1195) / Nationalism, nations and Europe (Nos. 1093-1195) - 143
Celkově (č. 1093-1173) / General (Nos. 1093-1173) - 143
Češi a Němci (č. 1174-1195) / Czechs and Germans (Nos. 1174-1195) - 151
Církevní a náboženské dějiny (č. 1196-1322) / Ecclesiastical and Religious History (Nos. 1196-1322) - 154
Dějiny židovství a antisemitismu (č. 1323-1349) / The History of Judaism and Anti-Semitism (Nos. 1323-1349) - 164
Hospodářské a sociální dějiny (č. 1350-1383) / Economic and Social History (Nos. 1350-1383) - 167
Dějiny kultury, věd a umění (č. 1384-1647) / The History of Culture, the Arts and Sciences (Nos. 1384-1647) - 170
Celkově (č. 1384-1394) / General (Nos. 1384-1394) - 170
Humanitní a společenské vědy (č. 1395-1422) / The Humanities and Social Sciences (Nos. 1395-1422) - 171
Umění (č. 1423-1647) / Art History (Nos. 1423-1647) - 174
Celkově (č. 1423-1436) / General (Nos. 1423-1436) - 174
Slovesné umění, divadlo, film (č. 1437-1620) / Belles-letters art, theatre and film (Nos. 1437-620) - 175
Výtvarné umění (č. 1621-1633) / Fine arts (Nos. 1621-1633) - 192
Hudba (č. 1634-1647) / Music (Nos. 134-1647) - 193
Ostatní (č. 1648-1649) / Other (Nos. 1648-1649) - 195
SOUPIS PRACÍ OFICIÁLNĚ PUBLIKOVANÝCH A RECENZ. V SAMIZDATU / LIST OF OFFICIALLY PUBLISHED WORKS REVIEWED IN SAMIZDAT - 197
REJSTŘÍK PŮVODCŮ DĚL / INDEX OF AUTHORS AND COMPILERS - 207
SEZNAM ZJIŠTĚNÝCH PSEUDONYMŮ / LIST OF PSEUDONYMS - 217
REJSTŘÍK PRACÍ BEZ UVEDENÉHO JMÉNA AUTORA / INDEX OF ANONYMOUS WORK 218
REJSTŘÍK BIOGRAFICKÝ / INDEX, BIOGRAPHICAL - 223