Malé noviny Rady svobodného Československa


*     Washington     *      1971 - 1971     *


Zřejmě jediné číslo vyšlo v prosinci 1971 v redakci Františka Klátila jako pokus o aktivizaci činnosti Rady svobodného Československa. V úvodníku uvažuje předseda RSČ Petr Zenkl o nutnosti změnit práci Rady vzhledem k posrpnové situaci v ČSSR i vzhledem k nové emigraci. Časopis přináší dokumenty RSČ, komentáře a glosy k situaci čs. společnosti doma i v exilu. - Redaktor plánoval nepravidelné vydávání, další čísla však zřejmě nevyšla.

Malé noviny Rady Svobodného Československa / František Klátil. - Washington: Rada Svobodného Československa. - 22 × 14 cm. 24 s.

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň viz


1971

prosinec - pdf-ocr