Severské listy

Nezávislý časopis

(od 1987 Časopis) pro Čechy a Slováky ve Skandinávii.

 

*     Åtvidaberg, od 1987 Uppsala (Švédsko)     *     1978-1991     *     nepravidelně     *

 

Především zpravodajský list založil a do roku 1986 vydával Jan Stránský v Åtvidabergu, v roce 1988 převzal vydávání listu Michal Slavíček v Uppsale. V letech 1978-1986 redigoval J. Stránský, od roku 1986 spoluredigoval Otto Černý (v tiráži uveden od 1987) a od 1987 redigovali společně O. Černý a M. Slavíček. – SL byly výrazně zpravodajským časopisem: zpočátku přinášely pouze souhrn nekomentovaných stručných zpráv z různých oblastí a oborů (např. v rubrikách Švédsko, Norsko, Kanada, Svobodný svět, Z okupovaného Československa, Naši ve svobodném světě aj.) a jen v malé míře se objevovaly články převzaté z exilových časopisů a příležitostné i z oficiálního českého tisku (Malá recenze Jana Skácela, přetištěná v č. 3/1983 z Brněnského Večerníku). Zejména po příchodu O. Černého do redakce časopis přinášel i rozsáhlejší zprávy a články, výrazně zpravodajský charakter si však udržel až do konce. – Rozmnožený strojopis, později tisk. List zanikl dvojčíslem 3-4/1990, vydaným ovšem v roce 1991. K listu připojen Zpravodaj (Sokol Göteborg).

Severské listy: Časopis pro Čechy a Slováky ve Skandinávii / Jan Stránský, Otto Černý, Michal Slavíček. – Uppsala: Michal Slavíček. 30 x 21 cm. 6-24 s.; č. 1/88 35 x 25 cm; č. 2/88 36,5 x 26 cm; č. 3/88 35,5 x 25 cm. – Další podnázvy: Krajanské noviny, Krajanský list nebo Nezávislý časopis pro Čechy a Slováky ve Skandinávii. – Nepravidelná příloha Zpravodaj (Sokol Göteborg). – Švédská verze podnázvu Tidning fór Tjecker och Slovaker i Skandinavien. – Č. 5/89 vyšlo jako zvláštní vydání (v souvislosti s událostmi 17. listopadu 1989). – Č. 1-3/88 mají větší formát. – Č. 3-4/90 vyšlo jako závěrečné číslo. – Redakce Severských listů připravila rovněž několik vydání Knižního katalogu (asi 1983 s dodatkem, srpen 1985) – distribuce české knižní produkce v exilu.

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň 1999 viz

 

1978

6 - pdf-ocr
7 - pdf-ocr

 

1979

3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr

 

1982

1 - pdf-ocr
12 - pdf-ocr

 

1983

2 - pdf-ocr

 

1985

3 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr

 

1986

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr

 

1987

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr

 

1988

3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr

 

1989

3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
 

1990

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3-4 - závěrečné číslo - pdf-ocr