Severské listy

Nezávislý časopis

(od 1987 Časopis) pro Čechy a Slováky ve Skandinávii.


*     Åtvidaberg, od 1987 Uppsala (Švédsko)     *     1978 – 1991     *     nepravidelně     *


Především zpravodajský list založil a do roku 1986 vydával Jan Stránský v Åtvidabergu, v roce 1988 převzal vydávání listu Michal Slavíček v Uppsale. V letech 1978-1986 redigoval J. Stránský, od roku 1986 spoluredigoval Otto Černý (v tiráži uveden od 1987) a od 1987 redigovali společně O. Černý a M. Slavíček. - SL byly výrazně zpravodajským časopisem: zpočátku přinášely pouze souhrn nekomentovaných stručných zpráv z různých oblastí a oborů (např. v rubrikách Švédsko, Norsko, Kanada, Svobodný svět, Z okupovaného Československa, Naši ve svobodném světě aj.) a jen v malé míře se objevovaly články převzaté z exilových časopisů a příležitostné i z oficiálního českého tisku (Malá recenze Jana Skácela, přetištěná v č. 3/1983 z Brněnského Večerníku). Zejména po příchodu O. Černého do redakce časopis přinášel i rozsáhlejší zprávy a články, výrazně zpravodajský charakter si však udržel až do konce. - Rozmnožený strojopis, později tisk. List zanikl dvojčíslem 3-4/1990, vydaným ovšem v roce 1991. K listu připojen Zpravodaj (Sokol Göteborg).

Severské listy: Časopis pro Čechy a Slováky ve Skandinávii / Jan Stránský, Otto Černý, Michal Slavíček. - Uppsala: Michal Slavíček. 30 × 21 cm. 6-24 s.; č. 1/88 35 × 25 cm; č. 2/88 36,5 × 26 cm; č. 3/88 35,5 × 25 cm. - Další podnázvy: Krajanské noviny, Krajanský list nebo Nezávislý časopis pro Čechy a Slováky ve Skandinávii. - Nepravidelná příloha Zpravodaj (Sokol Göteborg). - Švédská verze podnázvu Tidning fór Tjecker och Slovaker i Skandinavien. - Č. 5/89 vyšlo jako zvláštní vydání (v souvislosti s událostmi 17. listopadu 1989). - Č. 1-3/88 mají větší formát. - Č. 3-4/90 vyšlo jako závěrečné číslo. - Redakce Severských listů připravila rovněž několik vydání Knižního katalogu (asi 1983 s dodatkem, srpen 1985) - distribuce české knižní produkce v exilu.

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň 1999 viz


1978

6 - pdf-ocr    7 - pdf-ocr

1979

3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr

1980

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7 - pdf-ocr    8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr   

1981

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7 - pdf-ocr    8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr   

1982

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4-5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7-8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr    11 - pdf-ocr    12 - pdf-ocr    knižní katalog - pdf-ocr    vánoce - knižní katalog - pdf-ocr   

1983

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4-5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7-8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr    11 - pdf-ocr    12 - pdf-ocr    knižní katalog - pdf-ocr    knižní katalog - dodatek pdf-ocr

1984

1 - pdf-ocr    2-3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5-6 - pdf-ocr    7-8 - pdf-ocr    9-10 - pdf-ocr    11-12 - pdf-ocr   

1985

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    knižní katalog - pdf-ocr   

1986

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    dopis Otto Černého - pdf-ocr   

1987

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5-6 - pdf-ocr   

1988

3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5-6 - pdf-ocr    dopis Otto Černého 26.8. - pdf-ocr   

1989

1-2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr   

1990

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3-4 - závěrečné číslo - pdf-ocr