Československo 88


Sborník příspěvků pro mezinárodní sympozium a dokumentů o jeho zmařeném a permanentním průběhu


Praha 1989               pdf-ocr

Obsah

Úvodem 1
I.
Blanka Císařovská - Vznik Československa a Rusko 4
Miloš Hájek - Dělnické internacionály a vznik Československé republiky 11
S. V. Junius - Česká obec sokolská a vznik Československé republiky 16
Václav Vrabec - Demokracie a socialismus 21
Yeshayahu A. Jelinek - Češi, Slováci a židia: sedemdesiat rokov spolužitia konfrontácií 28
Radko Břach - Edvard Beneš - ministr zahraničí 32
Milan Hübl - "Bílá místa" okolo Mnichova 1938 54
Josef Zvěřina - Několik pohledů na náboženský život v českých zemích v letech 1918-1988 59
Miroslav Kusý - Slováci a československá štátnosť 63
Rudolf Zukal - Československá emigrace pohledem ekonoma 69
Josef Kalvoda - Pražskė jaro 1968 76
Luboš Kohout - Ke stavu a problémům historického bádání a poznání o roce 1968 v Československu 86
Zdeněk Jičínský - Ideologie KSČ a demokratické tradice 94
Jaroslav Kohout - Masarykovo Československo v odstupu 70 let. Idea a realita 105
Milan Machovec - Výklad k punktacím prohlášení Masarykovy společnosti k sedmdesátému výročí vzniku československé republiky 112
Jan Křen - Rehabilitace 28.října, jaká je a jaká by měla být 120
Josef Domaňský - Poznámky k dějinné podmíněnosti a přínosu české otázky 20.století 125
František Šamalík - Dějinné zdroje československé humanitní demokracie 130
Jaroslav Mezník - Odpovědnost k dějinám, odpovědnost před dějinami 137\

II.
Josef Císařovský - Několik poznámek k naší soudobé kulturní krizi 142
Milan Jungmam - Nad sektářskou koncepcí české kultury 150
František Kautman - Tragika českého nacionalismu. Viktor Dyk 155
Eva Kantůrková - Češství v "Pamětech" Václava Černého 172
Erazim Kohák - 28.říjen - filosoficky vzato 182
Vojtěch Mencl - Česká zkušenost - jak přežít a nezakrnět 191
Jacques Rupnik - Intelektuálové a moc v Československu 200
Martin Palouš - Patočka versus Benda aneb paralelní polis po dvanácti letech 215
Václav Benda - Duchovní obnova národa - východisko z krize? 230
Radim Palouš - Československo a zlom věků 247
Ladislav Hejdánek - Poselství minulosti a příslib věcí přicházejících 256
Bohumír Janát - Duchovní prameny našich novodobých dějin 267
Pavel Tigrid - Svoboda jako čin 274\

III.
Čestmír Císař - Československo v evropském dění 1988 280
Erika Kadlecová - Nad výročími o náboženské svobodě 288
Vilém Prečan - Poznámka o vztahu Čechů a Slováků 294
Adam Kovář - K některým záporům i kladům naší ekonomiky 297
Wlodzimierz Brus - Země východní Evropy od "Brežněvovy doktríny" k novému Gorbačovovu kursu 305
Jiří Dienstbier - Potřeba zahraniční politiky 313
Jaroslav Šabata - Československo v perspektivě demokratické a spojené Evropy 319
Helmut Lippelt, Elisabeth Weber - K návrhu "Evropského Shromáždění za mír a demokracii" 326
Jiří Pelikán - Problémy přechodu od totality k demokracii 338
Jaroslav Opat - Se skloněnou šíjí? 347
Milan Šimečka - Československo 1988 - šance do konce století 355\

IV.
Zvací dopis přípravného výboru účastníkům sympozia z května 1988 362
Upřesněný zvací dopis ze září 1988 364
Dokument Charty 77 č.45/88 o pořádání sympozia 365
Prohlášení přípravného výboru ke konání sympozia 366
Dopis pana Geralda Naglera, ředitele IHFHR předsedovi vlády L. Štrougalovi 367
Dopis L. Šilhánové a J. Urbana předsedovi vlády L. Štrougalovi 369
Text výstrahy StB proti konání sympozia 371
Dopis předsedy přípravného výboru sympozia V. Havla předsedovi vlády L. Štrougalovi 372
Zákaz konání sympozia ONV v Praze 1 374
Text výstrahy zahraničním účastníkům sympozia 376
Zpráva o zahraničních účastnících sympozia 377
Protestní dopis zahraničních účastníků sympozia Miloši Jakešovi 379
Odvolání předsedy přípravného výboru sympozia V. Havla proti zákazu sympozia 380
Sdělení VONS o represích proti sympoziu 332
Dokument Charty 77 o zásahu proti sympoziu 384
Zpráva českého slova o paralelním sympoziu ve Vídni 388
Gen. tajemník M. Jakeš na zasedání ÚV KSČ o sympoziu 389
Pierre Hassner - Otevření vůči uzavřenému Československu 390
Timothy Garton Ash - Jak se v Praze vyznamenali... 395
Redakční poznámky 408\