Československá cesta

Orgán Československé federální rady / Orgán Československej federálnej rady.


*     Ottawa     *     1981 - 1987(?)     *     nepravidelně     *


Tiskový orgán Československé federální rady (ČSFR) v Kanadě založil, vydával a redigoval Jiří Kotas (od roku 1984 je uváděn jako nakladatel The Sherwood Press, London). ČSFR byla jedním z pokusů o sestavení legitimní exilové vlády. Časopis přinášel politické a historické studie a dokumenty (v rubrikách Články, Materiály a Dokumenty), recenze politické a politologické literatury, drobnější komentáře a ohlasy. Nejdůležitější příspěvky se týkají okolností vzniku, činnosti a plánů rady, představované většinou jejim předsedou J. Kotasem. Značný rozruch v exilovém prostředí vyvolala příloha 1. čísla, obsahující Memorandum o plánech Sovětského svaru na anexi Československa. Mnozí exiloví publicisté zpochybnili věrohodnost Kotasových informaci a projekt ČSFR v podstatě ztroskotal.

List vycházel původně dvouměsíčně, končil ve formě ročenek. V únoru a květnu 1985 a v únoru, červenci a říjnu 1988 podvrhla Státní bezpečnost „přílohu" ČC s názvem Svědomí, která měla za cíl zdiskreditovat někdejší členy KSČ, kteří později odešli do exilu.

Literatura: L. Friede: Bludné cesty pana Kotase. Reportér (Curych) 1986, č. 2. s. 20-21.

Československá cesta: Orgán Československé federální rady / Orgán Československej federálnej rady / Jiří Kotas. Ottawa: Československá federální rada v zahraničí. - 21,5 × 1-1 cm, 26-154 s. - Asi od č. 3-4/82 též průběžné číslování. - V letech 1983 a 1984 vyšla vždy dvě trojčísla, v letech 1985-1987 vyšlo vždy všech 6 čísel v jednom svazku. - Č. 1/81 má samostatně stránkovanou přílohu Memorandum o plánech Sovětského svazu na anexi Československa a Prohlášení o vzniku Československé federální rady v zahraničí. - Č. 1/83 má samostatně stránkovanou přílohu Vývoj konceptu svobody a demokracie od starověkých Athén do americké a francouzské revoluce konce 18. století. - Č. 1-6/86 obsahuje článkovou bibliografii Československé cesty z let 1981-1985 (s. 115-121). - Jiří Kotas znám též jako Jiří Včelař-Kotas a Jiří V. Kotas.

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň viz


1981

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr

Podvrh Státní Bezpečnosti: Svědomí - Příloha orgánu ČSFR "Československá cesta" - říjen 1988 - pdf-ocr