Ze zásuvky i z bloku


*     [Praha]     *     1984 – 1989     *     nepravidelně     *


Legenda (nové okno): J. Posset Česká samizdatová periodika 1968-89

A.
1. Ze zásuvky i z bloku; "Zásuvka"
3. anonym
4. [Praha]
6. A4
7. [32]-[215]
8. průklep; volné listy v polopevných deskách; zřídka sešito v polokartónu
12. 2-5 × ročně
13. 19;
14. 1/[06-84]; 2/[09-84]; 3/[01-85]; 4/[05-85]; 5/[10-85]; 6/[02-86]; 7/[04-86]; 8/[07-86]; 9/11-86; 10/02-87; 11/03-87; 12/06-87; 13/09-87; 14/11-87; 15/02-88; 16/04-88; 17/06-88; 18/09-88; 19/12-88; 1989-

B.
1. Časopis pro politiku, hospodářství a kulturu.
2. Obsah (od č.3); rubriky ve volné kombinaci (od č.14). Diskuse; Dokumenty doby; Ze sovětské perestrojky; Fejetony a reportáže; ČSSR - pohled zevnitř (studie, úvahy, polemiky); ČSSR - pohled zvenčí; Recenze; Studie, úvahy, rozhovory, polemiky.
3. Většinou plná jména, šifry; a) R. Battěk, Č. Císař, J. Hájek, M. Hájek, M. Hübl, Z. Jičínský, V. Kadlec, E. Kadlecová, E. Kantůrková, L. Kohout, I. Kubíček, Jiří Ruml, R. Slánský, F. Šamalík, V. Šilhán, Z. Šulc, O. Šulcová, R. Zukal
b) J. N. Afanasjev, S. F. Cohen, D. Gaj, C. Ovčerenko, S. Popowski
4.a) Studie, statě, eseje, fejetony, komentáře, glosy, recenze, kritiky, rozhovory, polemiky, dokumenty, diskuse.
b) Hospodářství: stav národního hospodářství ČSSR (různé obory, statistiky, fakta, reformy, zlepšovací návrhy, srovnání s jinými státy, perspektivy), samospráva, JZD Slušovice; politika: Pražské jaro, invaze r.1968, normalizace, reformní komunismus, glasnosť a perestrojka v SSSR a v ČSSR, tisk v SSSR, Gorbačov a perspektivy pro ČSSR, ocenění (J. Hájek), polemiky s oficiálním tiskem, sjezdy komunistických stran v SSSR a v ČSSR, solidarita s Polskem, Charta 77; historie: KSČ v ilegalitě, odboj za 2.světové války, svazky E. Beneše a J. Stalina, sudetští Němci, maďarská menšina na Slovensku, slovenská menšina v Maďarsku, ocenění (J. Mezník); literatura: fejetony, recenze (pamětí V. Černého), ojediněle básně (J. Šavrda) a próza (B. Hrabal Proluky), ocenění (M. Sedloň, J. Kolář, B. Fučík, O. Mikulášek, J. Seifert, V. Havel, V. Černý); další oblasti kultury: slang českých stavebních dělníků (I. Kubíček), rozhovory (s publicistou Jiřím Rumlem); ekologie: jaderné a vodní elektrárny, zdravotnictví, kvalita potravin; aktuální diskuse (polemika J. Zvěřina - P. Uhl k zákonu o potratech).
c) Převážně původní příspěvky; několik překladů (většinou z ruštiny) a některé texty převzaty (samizdat).

C.
1. "Ze zásuvky i z bloku", KS 4/85. (obecně, 4)
2. "[V nejbližších číslech...]", Infoch 11/85. (obecně)
"[Novinářské periodikum Ze zásuvky a bloku...]", Infoch 3/86. (5)
"Ze zásuvky i z bloku", Infoch 6/86. (7)
"Ze zásuvky i z bloku", Infoch 10/86. (8)
"Ze zásuvky i z bloku", Infoch 14/86. (9)
"Ze zásuvky i z bloku", Infoch 3/87. (10)
"Ze zásuvky i z bloku", Infoch 4/87. (11)
"Ze zásuvky i z bloku", Infoch 9/87. (12)
"Ze zásuvky i z bloku", Infoch 13/87. (13)
"Ze zásuvky a z bloku", Infoch 17/87. (14)
"Ze zásuvky i z bloku", Infoch 4/88. (15)
"Ze zásuvky a z bloku", Infoch 8/88. (16)
"Ze zásuvky i z bloku", Infoch 18/88. (18)
"Ze zásuvky i z bloku", Infoch 1/89. (19)
Vilém Prečan, "Samizdatová periodika 1977-1988", Acta 5-8/88, 66. D.

D. Rozhovor s vydavatelkou (6. 4. 89):
1. Praha.
2. Zpočátku 12; později 24, pokud rozsah nepřekročí 100 stran; navíc další opisy: je známo nejméně 24 dalších kopií.
3. Průklep.
4. Název připadal od počátku nenápadný; má vyjadřovat, že se přijímají jak starší texty (ze zásuvky), tak nové, aktuální (z bloku); někdy také žertovné označení Ze šuplíku do šuplíku.
5. Vzorem byl Obsah; novináři by měli (a mohou) psát nejen do zásuvky, potřebují (čtenářský) ohlas. Bývalí novináři (s výjimkou J. Rumla a E. Kantůrkové) dlouho odmítali spolupráci; proto vznikl spontánní kruh historiků, ekonomů a politologů. Novináři se "probudili" teprve později a namnoze se připojovali k Lidovým novinám. Na rozdíl od Obsahu není autorský okruh pevný a neschází se.
7. Autoři pocházejí většinou z řad aktivních novinářů šedesátých let, kteří nemohli po r.1968 vykonávat svou práci.
8. Čtenáři jsou hlavně autoři sami; prostřednictvím pracovišť (většinou manuálně činných) autorů se dostává časopis i mezi dělníky.
9. Autoři dostávají po jednom výtisku, jeden "povinný výtisk" jde na Západ; stejně tak i pro mecenáše a mluvčí Charty 77; časopis je rozšířen také na Moravě a na Slovensku (jeden výtisk vždy pro A. Dubčeka).
10. Od let 1986-1988 přebírají texty i exilové časopisy jako Listy a Svědectví; často bez udání pramene.
11. Obsah (výměna příspěvků).
15. V zásadě zdarma (časopis se však prodává z druhé ruky za cenu až 100,- Kčs); dotace na jedno číslo: 500,- Kčs (stačí na překlady a opis).

zdroj: Posset 1993 viz


1984

01 - obsah - pdf-ocr 02 - obsah - pdf-ocr  

1985

03 - obsah - pdf-ocr 04 - obsah - pdf-ocr 05 - pdf-ocr

1986

06 - pdf-ocr 07 - pdf-ocr 08 - pdf-ocr 09 - pdf-ocr  

1987

10 - pdf-ocr 11 - pdf-ocr 12 - pdf-ocr 13 - pdf-ocr 14 - pdf-ocr

1987

15 - pdf-ocr 16 - pdf-ocr

1988

17 - pdf-ocr 18 - pdf-ocr 19 - pdf-ocr  

1989

20 - pdf-ocr 21 - pdf-ocr 22 - pdf-ocr 23-24 - pdf-ocr

zdroj: csds.cz