Hlas národa

Hlasy národa

Týdeník věnovaný zájmům amerických Čechů, čs. exilu a potřebám našich drahých doma.


*     Chicago, od 1988 Cicero     *     1976 - 2000     *     týdně, od 1993 čtrnáctidenně     *


Výrazně katolicky orientovaný krajanský zpravodajský list vydává českoamerické kulturní středisko Velehrad, řídí jej Vojtěch Vít s redakčním kruhem. Kromě zpráv z domova, ze světa a z krajanského prostředí se objevují náboženská témata (rubrika Hovory o víře), historiografické materiály (v roce 1976 na pokračování Joseph Cada: Czech-American Catholics apod.), čtenářská rubrika a inzerce. Články v češtině, slovenštině a angličtině. List volně navázal na zaniklé tituly Katolík a Národ. Poprvé vyšel 3. ledna 1976 jako týdeník, od 1993 čtrnáctideník. Sochor 1998 uvádí aktuální náklad 2500 ks.

Literatura: Petr Dudek: Rozhněvaní staří muži. Nedělní Lidové noviny. 22.1. 1994

Po odchodu Fr. Vojtěcha Víta se redakční práce v r. 2000 ujal Fr. Dušan Hladík, časopis však v témže roce zanikl.

Hlas národa: Týdeník, věnovaný zájmům amerických Čechů, čs. exilu a potřebám našich drahých doma / Vojtěch Vít OSB. - Chicago: Velehrad, českoamerické kulturní středisko: Czech-American Heritage Center. - 35,5 × 29 cm, 16-36 s.; v letech 1976-77 41 × 29 cm; v letech 1979-82 a 1999 37-38 × 28-29 cm; č. 50/76 43 × 29 cm. - Název též v angličtině (Voice of the Nation). - V průběhu r. 1988 (červen-listopad) změna místa vydání na Cicero. - Č. 19/92 chybně označeno jako č. 18/92.

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň 1999 viz, upraveno, doplněno


Hlasy národa

Na Hlas národa volně navázal hned od r. 2000 čtrnáctideník Hlasy národa se stejným šéfredaktorem Fr. Dušanem Hladíkem, ale jiným vydavatelem, kterým byla Česká katolická misie v Chicagu.


 

Hlasy národa

2000 - 0 (nulté číslo) - pdf-ocr