Český západ

 Illustrovaný týdenník křesťansko-sociální

Časopis pro kulturu a život (od 29.12.1921)

Orgán čsl. strany lidové pro župu plzeňskou, Týdenník čsl. strany lidové (od 27.5.1926)

bez podnázvu (od 25.11.1938)

List Národního souručenství (od 8.4.1939)

 

*     Plzeň     *     1908 – 1939     *     týdně     *

 

Vycházel týdně v Plzni, vydavatelé:

1908-1913 Antonín Havelka
1913-1926 Tiskový spolek pro západní Čechy
1926-1936 Alois Petr
1936-1939 Josef Štefek

samostatná příloha Česká žena

ISSN 1805-1669

Odpovědný redaktor: Josef Hák.

 

1908 - č. 1-52 - pdf-ocr

1909 - č. 1-52 - pdf-ocr

1910 - č. 1-52 - pdf-ocr 

1911 - č. 1-52 - pdf-ocr

1912 - č. 1-5 - pdf-ocr